POCHODZENIE:
kolekcja Anny Baranowej

LITERATURA:
Osobno i razem: szkice o twórczości Tadeusz kantora i Marii Stangret, red. Anna Baranowa, Kraków 2015, s. 13

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

22
Tadeusz KANTOR (1915 Wielopole Skrzyńskie - 1990 Kraków)

"Artysta i jego 'alter ego'", 1956

tusz/papier , 20 x 29 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany p.d.: 'T. Kantor'
opisany i datowany u góry: 'reminiscencje z "Mątwy" | 1956 | artysta i jego "alter ego [nieczytelny]'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Współczesna. Prace na Papierze

13.05.2021

19:00

Cena wywoławcza:
Estymacja: 8 000 - 12 000 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

POCHODZENIE:
kolekcja Anny Baranowej

LITERATURA:
Osobno i razem: szkice o twórczości Tadeusz kantora i Marii Stangret, red. Anna Baranowa, Kraków 2015, s. 13

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.