STAN ZACHOWANIA:
praca nieoprawiona

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.

4548
Waldemar ŚWIERZY (1931-2013)

"Arles" - projekt plakatu

gwasz/papier, 30 x 21 cm
sygnowany l.d.: 'Swierzy'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Waldemar Świerzy

01.07.2020

16:00

Sprzedane 2 600 zł (3 068 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 3 000 - 4 000 zł

STAN ZACHOWANIA:
praca nieoprawiona

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.