OPINIE:
do pracy dołączono certyfikat z galerii Czułość wraz z potwierdzeniem autentyczności

POCHODZENIE:
Galeria Czułość, Warszawa, 2014

WYSTAWIANY:
Architektura XXI wieku, w ramach festiwalu Synchronicyty w Fundacji nowej kultury Bęc Zmiana, listopad 2011

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

39
Franciszek BUCHNER (ur. 1985)

"Architektura XXI wieku", 2011

wydruk cyfrowy/papier, dibond, 50 x 75 cm
sygnowany na odwrociu: 'F.W.Buchner'
1 praca z limitowanej serii ?+2AP+1GP
opisany na odwrociu: 'FB03/10/01/10/0002/112011/75x50' oraz pieczątka galerii

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Kolekcja Piotra Bazylko

11.05.2021

19:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 2 000 - 3 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

OPINIE:
do pracy dołączono certyfikat z galerii Czułość wraz z potwierdzeniem autentyczności

POCHODZENIE:
Galeria Czułość, Warszawa, 2014

WYSTAWIANY:
Architektura XXI wieku, w ramach festiwalu Synchronicyty w Fundacji nowej kultury Bęc Zmiana, listopad 2011

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.