Choć artysta uczył się u Stefana Gierowskiego, jego postawę artystyczną od początku charakteryzowało przekonanie o konieczności tworzenia malarstwa figuratywnego (choć zdarzały się pewne odstępstwa od tej reguły), abstrakcję zaś traktował jako niepożądane odejście od ważnego dla niego zagadnienia przeżyć człowieka. Czapla powracał często do głęboko zakorzenionych w tradycji tematów, takich jak akt czy sceny biblijne. Tradycyjne podejście do sztuki u Czapli przejawia się również w przekonaniu malarza co do tego, że obraz może przekazywać treści metafizyczne oraz że bycie nośnikiem takich treści jest zadaniem sztuki. Stąd w twórczości artysty raz za razem powracały figury Ukrzyżowanego, świętych oraz wizerunki veraikonu.
Prace Czapli charakteryzują się użyciem kontrastowej kolorystyki, silnymi zestawieniami barw. Kolory bywają przełamane czernią lub pozostają żywe i czyste, mocno opalizując na czarnym tle. Ciała postaci, które artysta często maluje, odznaczają się masywnością, ciężkimi proporcjami. Cechy te sprawiają, że malarstwo Czapli budzi skojarzenia z estetyką neoekspresjonizmu. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w odróżnieniu od wielu artystów uznawanych za reprezentantów wskazanego kierunku, sztuka Czapli nie jest obliczona na przełamywanie konwencji czy prowokacje obyczajowe. Zwykle nie komentuje też ona bieżącej rzeczywistości społecznej. Powraca za to do tradycyjnych zagadnień ikonograficznych w charakterystycznej dla ostatnich dekad XX wieku formie wizualnej.

Studia odbył w warszawskiej ASP, dyplom uzyskał w pracowni prof. Stefana Gierowskiego w 1972. Studiował także grafikę w pracowni prof. Haliny Chrostowskiej.Współzałożyciel grupy "Sympleks S 4". Wzorując się na swoim profesorze Stefanie Gierowskim, klasyku polskiej abstrakcji geometrycznej, twórczość rozpoczął od abstrakcji "ciepłej", z metaforycznymi tytułami. Tworzył cyklami - abstrakcje tworzone w latach siedemdziesiątych ujął w cykle "Człowiek w przestrzeni", "Misterium figury czteroramiennej", "Romantyczny". Uprawiał malarstwo ekspresyjne, tematycznie poświęcone ludzkiemu cierpieniu, odwołujące się do przeżyć religijnych . Miał dziesiątki wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. Prace w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych w kraju oraz Włoszech, Francji, Finlandii, Anglii, Szwajcarii i USA. Od 1972 roku był pracownikiem dydaktycznym macierzystej uczelni - do śmierci w 2016 roku prowadził pracownię malarstwa na warszawskiej ASP.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

45
Marian CZAPLA (Gacki, 1946-2016)

"Anturium", 1997 r.

olej/płótno, 92 x 65 cm (w świetle oprawy)
sygnowany l.g.: 'Czapla'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'M. CZAPLA | "ANTURIUM" | olej - 1997 | 92 x 65 cm'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacjiChoć artysta uczył się u Stefana Gierowskiego, jego postawę artystyczną od początku charakteryzowało przekonanie o konieczności tworzenia malarstwa figuratywnego (choć zdarzały się pewne odstępstwa od tej reguły), abstrakcję zaś traktował jako niepożądane odejście od ważnego dla niego zagadnienia przeżyć człowieka. Czapla powracał często do głęboko zakorzenionych w tradycji tematów, takich jak akt czy sceny biblijne. Tradycyjne podejście do sztuki u Czapli przejawia się również w przekonaniu malarza co do tego, że obraz może przekazywać treści metafizyczne oraz że bycie nośnikiem takich treści jest zadaniem sztuki. Stąd w twórczości artysty raz za razem powracały figury Ukrzyżowanego, świętych oraz wizerunki veraikonu.
Prace Czapli charakteryzują się użyciem kontrastowej kolorystyki, silnymi zestawieniami barw. Kolory bywają przełamane czernią lub pozostają żywe i czyste, mocno opalizując na czarnym tle. Ciała postaci, które artysta często maluje, odznaczają się masywnością, ciężkimi proporcjami. Cechy te sprawiają, że malarstwo Czapli budzi skojarzenia z estetyką neoekspresjonizmu. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w odróżnieniu od wielu artystów uznawanych za reprezentantów wskazanego kierunku, sztuka Czapli nie jest obliczona na przełamywanie konwencji czy prowokacje obyczajowe. Zwykle nie komentuje też ona bieżącej rzeczywistości społecznej. Powraca za to do tradycyjnych zagadnień ikonograficznych w charakterystycznej dla ostatnich dekad XX wieku formie wizualnej.

Studia odbył w warszawskiej ASP, dyplom uzyskał w pracowni prof. Stefana Gierowskiego w 1972. Studiował także grafikę w pracowni prof. Haliny Chrostowskiej.Współzałożyciel grupy "Sympleks S 4". Wzorując się na swoim profesorze Stefanie Gierowskim, klasyku polskiej abstrakcji geometrycznej, twórczość rozpoczął od abstrakcji "ciepłej", z metaforycznymi tytułami. Tworzył cyklami - abstrakcje tworzone w latach siedemdziesiątych ujął w cykle "Człowiek w przestrzeni", "Misterium figury czteroramiennej", "Romantyczny". Uprawiał malarstwo ekspresyjne, tematycznie poświęcone ludzkiemu cierpieniu, odwołujące się do przeżyć religijnych . Miał dziesiątki wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. Prace w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych w kraju oraz Włoszech, Francji, Finlandii, Anglii, Szwajcarii i USA. Od 1972 roku był pracownikiem dydaktycznym macierzystej uczelni - do śmierci w 2016 roku prowadził pracownię malarstwa na warszawskiej ASP.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.