144
nieokreślony, 1 poł. XVIII w. Malarz

Anioł Stróż

olej, płótno dublowane; 64 x 48 cm.

Zobacz katalog

REMPEX

277 Aukcja Sztuki Dawnej i Antyków

18.11.2020

18:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 3 200 zł
Estymacja: 3 500 - 4 500 zł