na odwrociu numer inwentarzowy: 'St. Cz. , inw. 418'

POCHODZENIE:
- spuścizna po artyście
- kolekcja prywatna, Warszawa

LITERATURA:
- porównaj: Stanisław Czajkowski (1878-1954), katalog wystawy, MKiS, CBWA, Warszawa "Zachęta", Warszawa 1980, poz. 57 (il.), 58

Predylekcję do pejzażu Stanisław Czajkowski zawdzięczał artystycznej formacji otrzymanej w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jana Stanisławskiego. W pierwszych latach XX wieku wokół profesora zgromadziło się grono studentów, zwyczajowo nazywanych „szkołą Stanisławskiego”. Uczniowie wraz z mistrzem odbywali plenery pejzażowe, podczas których podejmowali motywy rodzimej przyrody czy architektury. Stanisławski był promotorem „nowej sztuki” – modernistycznego sposobu tworzenia, zdradzającego osobiste odczuwanie natury. Malarz, mimo jednoznacznego zaklasyfikowania go przez historyków sztuki do tzw. „szkoły Stanisławskiego”, czuł się uczniem Jacka Malczewskiego. „Malczewski! Przecież już sam dźwięk jego nazwiska miał dla mnie coś fascynującego (…). Uważam go za jedynego mego nauczyciela w sztuce, a może i w życiu. Uczniem Stanisławskiego nie byłem nigdy” (cyt. za Stanisław Czajkowski 1878-1954, kat. wystawy, CBWA Warszawa, s. nlb.). Prezentowana kompozycja „Aniele pójdę za Tobą” stanowi rodzaj hołdu artystycznego złożonego mistrzowi. Czajkowski za pomocą delikatnie używanej akwareli nawiązał do obrazów Malczewskiego, w których na łące zjawia się anioł. Nawiedza pastuszka i przynosi inspirację (porównaj na przykład: Jacek Malczewski, Aniele pójdę za Tobą, 1901, Muzeum Narodowe w Warszawie).

Stanisław Czajkowski studiował w akademiach: krakowskiej, monachijskiej, a także w Académie Julian w Paryżu. Był bratem także malarza - Józefa. Odbył wiele podróży artystycznych po Europie, odwiedzał też różne regiony Polski. Przyjaźnił się z najwybitniejszymi postaciami świata artystycznego, zarówno Krakowa, jak i Paryża. Był uczestnikiem słynnego wesela Lucjana Rydla, opisanego przez S. Wyspiańskiego w dramacie "Wesele". Artysta wyszedł ze szkoły Stanisławskiego, który zaszczepił w nim zamiłowanie do pejzażu ojczystego.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

21
Stanisław CZAJKOWSKI (1878-1954)

Aniele pójdę za Tobą

akwarela/papier, 32 x 27 cm (w świetle passe-partout)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

na odwrociu numer inwentarzowy: 'St. Cz. , inw. 418'

POCHODZENIE:
- spuścizna po artyście
- kolekcja prywatna, Warszawa

LITERATURA:
- porównaj: Stanisław Czajkowski (1878-1954), katalog wystawy, MKiS, CBWA, Warszawa "Zachęta", Warszawa 1980, poz. 57 (il.), 58

Predylekcję do pejzażu Stanisław Czajkowski zawdzięczał artystycznej formacji otrzymanej w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jana Stanisławskiego. W pierwszych latach XX wieku wokół profesora zgromadziło się grono studentów, zwyczajowo nazywanych „szkołą Stanisławskiego”. Uczniowie wraz z mistrzem odbywali plenery pejzażowe, podczas których podejmowali motywy rodzimej przyrody czy architektury. Stanisławski był promotorem „nowej sztuki” – modernistycznego sposobu tworzenia, zdradzającego osobiste odczuwanie natury. Malarz, mimo jednoznacznego zaklasyfikowania go przez historyków sztuki do tzw. „szkoły Stanisławskiego”, czuł się uczniem Jacka Malczewskiego. „Malczewski! Przecież już sam dźwięk jego nazwiska miał dla mnie coś fascynującego (…). Uważam go za jedynego mego nauczyciela w sztuce, a może i w życiu. Uczniem Stanisławskiego nie byłem nigdy” (cyt. za Stanisław Czajkowski 1878-1954, kat. wystawy, CBWA Warszawa, s. nlb.). Prezentowana kompozycja „Aniele pójdę za Tobą” stanowi rodzaj hołdu artystycznego złożonego mistrzowi. Czajkowski za pomocą delikatnie używanej akwareli nawiązał do obrazów Malczewskiego, w których na łące zjawia się anioł. Nawiedza pastuszka i przynosi inspirację (porównaj na przykład: Jacek Malczewski, Aniele pójdę za Tobą, 1901, Muzeum Narodowe w Warszawie).

Stanisław Czajkowski studiował w akademiach: krakowskiej, monachijskiej, a także w Académie Julian w Paryżu. Był bratem także malarza - Józefa. Odbył wiele podróży artystycznych po Europie, odwiedzał też różne regiony Polski. Przyjaźnił się z najwybitniejszymi postaciami świata artystycznego, zarówno Krakowa, jak i Paryża. Był uczestnikiem słynnego wesela Lucjana Rydla, opisanego przez S. Wyspiańskiego w dramacie "Wesele". Artysta wyszedł ze szkoły Stanisławskiego, który zaszczepił w nim zamiłowanie do pejzażu ojczystego.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.