046
Leonard WINTEROWSKI (1868 - 1927)

Alarm!, 1923

olej, płótno; 40,5 x 55,7 cm;
sygn., dat. i opisany p. d.: Leonard Wintorowski (sic!) / Warszawa 1923.

Zobacz katalog

REMPEX

277 Aukcja Sztuki Dawnej i Antyków

18.11.2020

18:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 5 800 zł
Estymacja: 6 500 - 7 500 zł