Tytus Czyżewski był artystą wszechstronnym i ważną postacią polskiej awangardy. Był nie tylko malarzem, ale także znaczącym teoretykiem sztuki oraz pisarzem. Czerpał z wielu nurtów w sztuce początku XX wieku, w szczególności kubizmu, futuryzmu i postimpresjonizmu.
Był jednym z głównych twórców i teoretyków ugrupowania Formistów. Około roku 1930 paleta barw artysty znacznie się rozjaśniła. Artysta zaczął większą wagę przykładać do czystości plam barwnych, które obwodził wyrazistym konturem. Zarówno portretowane postacie, jak i przedmioty umieszczane na obrazach zostały poddane znacznemu uproszczeniu, zyskując pewnego rodzaju dekoracyjność. W oferowanym obrazie jego elementy wydają się ze sobą współgrać - spirale dekorujące narzutę na łóżko, zawinięty koci ogon czy nawet włosy modelki.
W Muzeum Narodowym w Poznaniu znajduje się bardzo podobna kompozycja artysty z lat 30. XX w., przedstawiająca zapewne tę samą modelkę siedzącą na łóżku w niemal identycznej pozie, otoczoną nieco innymi przedmiotami. Można więc datować omawiany obraz na podobny okres.
Ciekawostką jest umieszczony na obrazie kot, którego dalece idące uproszczenie przywodzi na myśl inną pracę artysty "Akt z kotem" z 1920 roku (olej, pł.tno; 76 x 96 cm; Muzeum Narodowe w Warszawie). Zwierzę zostało ustawione w bardzo podobny spos.b, chociaż zmieniła się cała stylistyka malarstwa artysty.
Prace Tytusa Czyżewskiego wzbudzają duże zainteresowanie kolekcjonerów sztuki, tym bardziej,
że pojawiają się na rynku antykwarycznym dość rzadko.

56
Tytus CZYŻEWSKI (1880-1945)

Akt z kotem, ok. 1935

olej, płótno; 71 x 48 cm;
sygn. p. d.: Tytus Czyżewski

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Tytus Czyżewski był artystą wszechstronnym i ważną postacią polskiej awangardy. Był nie tylko malarzem, ale także znaczącym teoretykiem sztuki oraz pisarzem. Czerpał z wielu nurtów w sztuce początku XX wieku, w szczególności kubizmu, futuryzmu i postimpresjonizmu.
Był jednym z głównych twórców i teoretyków ugrupowania Formistów. Około roku 1930 paleta barw artysty znacznie się rozjaśniła. Artysta zaczął większą wagę przykładać do czystości plam barwnych, które obwodził wyrazistym konturem. Zarówno portretowane postacie, jak i przedmioty umieszczane na obrazach zostały poddane znacznemu uproszczeniu, zyskując pewnego rodzaju dekoracyjność. W oferowanym obrazie jego elementy wydają się ze sobą współgrać - spirale dekorujące narzutę na łóżko, zawinięty koci ogon czy nawet włosy modelki.
W Muzeum Narodowym w Poznaniu znajduje się bardzo podobna kompozycja artysty z lat 30. XX w., przedstawiająca zapewne tę samą modelkę siedzącą na łóżku w niemal identycznej pozie, otoczoną nieco innymi przedmiotami. Można więc datować omawiany obraz na podobny okres.
Ciekawostką jest umieszczony na obrazie kot, którego dalece idące uproszczenie przywodzi na myśl inną pracę artysty "Akt z kotem" z 1920 roku (olej, pł.tno; 76 x 96 cm; Muzeum Narodowe w Warszawie). Zwierzę zostało ustawione w bardzo podobny spos.b, chociaż zmieniła się cała stylistyka malarstwa artysty.
Prace Tytusa Czyżewskiego wzbudzają duże zainteresowanie kolekcjonerów sztuki, tym bardziej,
że pojawiają się na rynku antykwarycznym dość rzadko.