Malarka i graficzka związana ze Lwowem. Studia artystyczne rozpoczęła w Wiedniu i kontynuowała na Wydziale Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego we lwowskiej Państwowej Szkole Technicznej. Wraz ze swym profesorem, wybitnym grafikiem Ludwikiem Tyrowiczem organizowała kursy grafiki dla artystów. W 1934 wstąpiła do Związku Lwowskich Artystów Grafików. Znana jest jako autorka graficznych cykli: "Zaułki Lwowa", "Starolwowskie kramy" i "Stary Lwów". Do swej twórczości wprowadziła też motywy folklorystyczne zaczerpnięte z terenu Huculszczyzny. Malowała ponadto akty, portrety, sceny rodzajowe, pejzaże i kompozycje religijne w realistycznej konwencji o klasycyzującym zabarwieniu.

12
Józefa WIDYMSKA-KRATOCHWILA (1878-1965)

Akt w lustrze, 1926

olej, dykta, 82 x 62,5
nie sygn.; na rewersie portret kobiety z gitarą

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Malarka i graficzka związana ze Lwowem. Studia artystyczne rozpoczęła w Wiedniu i kontynuowała na Wydziale Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego we lwowskiej Państwowej Szkole Technicznej. Wraz ze swym profesorem, wybitnym grafikiem Ludwikiem Tyrowiczem organizowała kursy grafiki dla artystów. W 1934 wstąpiła do Związku Lwowskich Artystów Grafików. Znana jest jako autorka graficznych cykli: "Zaułki Lwowa", "Starolwowskie kramy" i "Stary Lwów". Do swej twórczości wprowadziła też motywy folklorystyczne zaczerpnięte z terenu Huculszczyzny. Malowała ponadto akty, portrety, sceny rodzajowe, pejzaże i kompozycje religijne w realistycznej konwencji o klasycyzującym zabarwieniu.