PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

205
Jerzy NOWOSIELSKI (1923 Kraków - 2011 Kraków)

Akt leżący, 1999

serigrafia/papier, 62 x 86,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'J. NOWOSIELSKI 1999R' oraz opisany l.d.: '18/60'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna

22.09.2021

20:00

Sprzedane 11 000 zł (13 750 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 10 000 - 16 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.