Ukończyła Ecole Superieur des Beaux-Arts. Od roku 1987 brała udział w wielu wystawach w kraju i za granicą. Jej twórczość skupia się wokół tematyki kobiecego aktu. W latach 2011-14 wraz z Jolantą Racinowską- Bogiel prowadziła galerię Sarapata

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

017
Joanna SARAPATA (ur. 1962)

Akt fioletowy (praca dwustronna)

olej, pastel/płótno, 74 x 38,5 cm
sygnowany wewnątrz kompozycji: 'SARAPATA'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Art Outlet - Sztuka Współczesna

12.11.2019

19:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 10 000 - 14 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Ukończyła Ecole Superieur des Beaux-Arts. Od roku 1987 brała udział w wielu wystawach w kraju i za granicą. Jej twórczość skupia się wokół tematyki kobiecego aktu. W latach 2011-14 wraz z Jolantą Racinowską- Bogiel prowadziła galerię Sarapata

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.