Czesław Rzepiński - malarz, grafik, pedagog. Uczył się od roku 1923 w Wolnej Szkole Malarskiej L. Mehofferowej prowadzonej przez Z. Pronaszkę i J. Fedkowicza. Następnie, w latach 1926-29, studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem W. Jarockiego, W. Weissa i F. Kowarskiego a zakończył naukę (w 1934) w paryskiej filii Akademii u J. Pankiewicza. Z Paryża wyjechał w 1933 w podróż artystyczną do Hiszpanii. W tym samym roku w Galerie d`Art et Artistes Polonais odbyła się pierwsza indywidualna wystawa jego obrazów. Dwukrotnie wziął udział w paryskich Salonach Jesiennych. Po powrocie do Krakowa zajął się działalnością pedagogiczną. Został wykładowcą w Wolnej Szkole Malarstwa a następnie, od 1936, w prywatnej Szkole Malarstwa im. A. Gierymskiego w Katowicach, której był jednym z współzałożycieli. Uczestniczył też w pracach Rysunkowego Ogniska Wakacyjnego dla nauczycieli w Krzemieńcu (1935-39). Był członkiem grupy Zwornik, z którą od roku 1931 wystawiał swoje prace. Pierwsze lata okupacji spędził we Lwowie i Krzemieńcu. Od 1943 roku zamieszkał w Krakowie. Po wojnie, aż do emerytury, wykładał w macierzystej uczelni. Pełnił także kilkakrotnie funkcję rektora Akademii. Rzepiński był kolorystą. Do początku lat czterdziestych malował pod wpływem kapistów, potem w swojej twórczości odwoływał się do postimpresjonizmu. Po wojnie w poszukiwaniu nowych rozwiązań formalnych budował powierzchnię obrazów zestawiając duże, płaskie plamy barwne.

64
Czesław RZEPIŃSKI (1905-1995)

AKT

Olej, płótno;
60,6 x 50,5 cm
Sygnowany l.d.: Rzepiński

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Czesław Rzepiński - malarz, grafik, pedagog. Uczył się od roku 1923 w Wolnej Szkole Malarskiej L. Mehofferowej prowadzonej przez Z. Pronaszkę i J. Fedkowicza. Następnie, w latach 1926-29, studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem W. Jarockiego, W. Weissa i F. Kowarskiego a zakończył naukę (w 1934) w paryskiej filii Akademii u J. Pankiewicza. Z Paryża wyjechał w 1933 w podróż artystyczną do Hiszpanii. W tym samym roku w Galerie d`Art et Artistes Polonais odbyła się pierwsza indywidualna wystawa jego obrazów. Dwukrotnie wziął udział w paryskich Salonach Jesiennych. Po powrocie do Krakowa zajął się działalnością pedagogiczną. Został wykładowcą w Wolnej Szkole Malarstwa a następnie, od 1936, w prywatnej Szkole Malarstwa im. A. Gierymskiego w Katowicach, której był jednym z współzałożycieli. Uczestniczył też w pracach Rysunkowego Ogniska Wakacyjnego dla nauczycieli w Krzemieńcu (1935-39). Był członkiem grupy Zwornik, z którą od roku 1931 wystawiał swoje prace. Pierwsze lata okupacji spędził we Lwowie i Krzemieńcu. Od 1943 roku zamieszkał w Krakowie. Po wojnie, aż do emerytury, wykładał w macierzystej uczelni. Pełnił także kilkakrotnie funkcję rektora Akademii. Rzepiński był kolorystą. Do początku lat czterdziestych malował pod wpływem kapistów, potem w swojej twórczości odwoływał się do postimpresjonizmu. Po wojnie w poszukiwaniu nowych rozwiązań formalnych budował powierzchnię obrazów zestawiając duże, płaskie plamy barwne.