Ukończyła Ecole Superieur des Beaux-Arts. Od 1987 brała udział w wielu wystawach w kraju i za granicą. Jej twórczość skupia się wokół tematyki kobiecego aktu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

51
Joanna SARAPATA (ur. 1962)

Akt

akwarela, tusz/papier, 28 x 20 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany p.d.: 'SARAPATA', u dołu odręczna dedykacja w języku francuskim

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Ukończyła Ecole Superieur des Beaux-Arts. Od 1987 brała udział w wielu wystawach w kraju i za granicą. Jej twórczość skupia się wokół tematyki kobiecego aktu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.