Studia na Wydziale Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi, w pracowniach:
prof. Jacka Bigoszewskiego, prof. Stanisława Fijałkowskiego, prof. Stanisława Łabędzkiego, prof. Leszka Rózgi; dyplom w roku 1986. Tytuł doktora habilitowanego uzyskał w roku 2002.
Laureat Nagrody Artystycznej im. Włodzimierza Pietrzaka za twórczość artystyczną
w dziedzinie grafiki i rzeźby kamiennej ze szczególnym uwzględnieniem cyklu religijnego
na temat "Pasji", w roku 1997. Autor wielu wystaw indywidualnych, eksponujących prace rzeźbiarskie i graficzne, m.in. Vermillion, Muzeum Sztuki w Łodzi, rok 2001, Vermillion; Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, rok 2002; Lament, Europejskie Centrum Kultury LOGOS, rok 2006; Ślady i znaki, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, rok 2007; Jasność / Ciemność, Galeria Krytyków POKAZ w Warszawie, rok 2008. Uczestnik krajowych i zagranicznych wystaw zbiorowych oraz konkursów artystycznych. Autor kamiennych realizacji plenerowych.
Obecnie prowadzi Pracownię Rzeźby - Struktur i Form Przestrzennych na Wydziale Rzeźby ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

32
Wiesław PRZYŁUSKI (ur. 1959)

Akt, 1987 r.

olej/płótno, 40 x 50 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'W. Przyłuski 87'
opisany na odwrociu: 'W. Przyłuski 87 | "Akt" '

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Studia na Wydziale Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi, w pracowniach:
prof. Jacka Bigoszewskiego, prof. Stanisława Fijałkowskiego, prof. Stanisława Łabędzkiego, prof. Leszka Rózgi; dyplom w roku 1986. Tytuł doktora habilitowanego uzyskał w roku 2002.
Laureat Nagrody Artystycznej im. Włodzimierza Pietrzaka za twórczość artystyczną
w dziedzinie grafiki i rzeźby kamiennej ze szczególnym uwzględnieniem cyklu religijnego
na temat "Pasji", w roku 1997. Autor wielu wystaw indywidualnych, eksponujących prace rzeźbiarskie i graficzne, m.in. Vermillion, Muzeum Sztuki w Łodzi, rok 2001, Vermillion; Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, rok 2002; Lament, Europejskie Centrum Kultury LOGOS, rok 2006; Ślady i znaki, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, rok 2007; Jasność / Ciemność, Galeria Krytyków POKAZ w Warszawie, rok 2008. Uczestnik krajowych i zagranicznych wystaw zbiorowych oraz konkursów artystycznych. Autor kamiennych realizacji plenerowych.
Obecnie prowadzi Pracownię Rzeźby - Struktur i Form Przestrzennych na Wydziale Rzeźby ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.