POCHODZENIE:
spuścizna po artystce
Galeria Gmurzynska, Kolonia
kolekcja prywatna, Polska

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

18
Mela (Mutermilch Maria Melania) MUTER (1876 Warszawa - 1967 Paryż)

Agawa

akwarela, ołówek/papier, 36 x 51 cm
sygnowany l.d.: 'Muter'
na odwrociu nalepka papierowa Galerii Gmurzynska z opisem dzieła

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Dawna. Prace na Papierze

23.09.2021

19:00

Cena wywoławcza:
Estymacja: 35 000 - 50 000 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

POCHODZENIE:
spuścizna po artystce
Galeria Gmurzynska, Kolonia
kolekcja prywatna, Polska

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.