Na pierwszy rzut oka prezentowana praca może uchodzić za typowy wytwór Szkoły Zakopiańskiej. Kubizujące, artdekowskie formy, materiał, sposób opracowania - wszystkie te elementy są dobrze znane z rzeźb profesorów i wychowanków szkoły. Pozornie również temat można uznać za charakterystyczny dla artystów związanych ze Szkołą Zakopiańską: znane są inne przedstawienia bawiących się dziewcząt, ujętych w dynamicznych pozach i ubranych w charakterystyczne, rozwiane sukienki. Niewykluczone, że prezentowana rzeźba operuje jednak bardziej złożoną ikonografią. Wiadomo, że w połowie lat 30. XX wieku, Adam Dobrodzicki, ówczesny dyrektor Państwowej Szkoły Przemysłu Drzewnego, pracował razem z kilkoma swoimi uczniami nad cyklem "Znaków Zodiaku". Zachowało się z niego jedynie kilka rzeźb. Znany jest "Byk" Janusza Millera (we wrześniu 2014 roku został sprzedany na aukcji w DESie) oraz "Wodnik" Adama Dobrodzickiego (w monografii Haliny Kenarowej, opisującej dzieje szkoły zakopiańskiej, znajduje się reprodukcja tej rzeźby, por. H. Kenarowa, Od zakopiańskiej szkoły przemysłu drzewnego do szkoły Kenara, Kraków 1978, poz. 132). Prezentowana w naszym katalogu praca nie tylko zdradza stylistyczne pokrewieństwo z "Wodnikiem", i innymi pracami Dobrodzickiego, ale wykonana jest w zbliżonej do innych "Znaków zodiaków" skali. Niewykluczone więc, że "Dziewczyna" jest w istocie "Panną", a piłka, "Kulą".
Adam Dobrodzicki był artystą wielu talentów. Zajmował się malarstwem, litografią, scenografią, rzeźbą, był publicystą i reżyserem teatralnym. Studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a potem również na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i w prywatnych akademiach paryskich. W 1920 przeniósł się zawodowo do Warszawy, gdzie współpracował z Juliuszem Osterwą i Spółdzielnią Artystów ŁAD, dla której projektował kilimy. W latach 1929-36 pełnił funkcję dyrektora Państwowej Szkoły Przemysłu Drzewnego, znanej jako Szkoła Zakopiańska. Pod koniec lat 30. wrócił do stolicy, zginął w trakcie powstania warszawskiego.

We wrześniu 2009 roku odsłonięcia doczekał się Pomnik Żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego Ziemi Hrubieszowskiej 1939-1945 projektowany przez Momota. Artysta sprowadził granitowe bryły potrzebne do jego wykonania jeszcze w latach 60. XX wieku. Już po jego śmierci dzieło zostało wykończone przez rzeźbiarzy z Jarosławia, a inicjatywa uzyskała wsparcie Rady Miasta Hrubieszowa oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Całe przedsięwzięcie sfinalizowano dzięki inicjatywie byłych żołnierzy Armii Krajowej.


PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.

15
Adam DOBRODZICKI (1883 Wadowice - 1944 Warszawa) (?)

Dziewczynka z piłką (Panna z cyklu Znaki Zodiaku?) - Szkoła Zakopiańska
wiąz górski, 41,5 x 15 x 16,5 cm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Na pierwszy rzut oka prezentowana praca może uchodzić za typowy wytwór Szkoły Zakopiańskiej. Kubizujące, artdekowskie formy, materiał, sposób opracowania - wszystkie te elementy są dobrze znane z rzeźb profesorów i wychowanków szkoły. Pozornie również temat można uznać za charakterystyczny dla artystów związanych ze Szkołą Zakopiańską: znane są inne przedstawienia bawiących się dziewcząt, ujętych w dynamicznych pozach i ubranych w charakterystyczne, rozwiane sukienki. Niewykluczone, że prezentowana rzeźba operuje jednak bardziej złożoną ikonografią. Wiadomo, że w połowie lat 30. XX wieku, Adam Dobrodzicki, ówczesny dyrektor Państwowej Szkoły Przemysłu Drzewnego, pracował razem z kilkoma swoimi uczniami nad cyklem "Znaków Zodiaku". Zachowało się z niego jedynie kilka rzeźb. Znany jest "Byk" Janusza Millera (we wrześniu 2014 roku został sprzedany na aukcji w DESie) oraz "Wodnik" Adama Dobrodzickiego (w monografii Haliny Kenarowej, opisującej dzieje szkoły zakopiańskiej, znajduje się reprodukcja tej rzeźby, por. H. Kenarowa, Od zakopiańskiej szkoły przemysłu drzewnego do szkoły Kenara, Kraków 1978, poz. 132). Prezentowana w naszym katalogu praca nie tylko zdradza stylistyczne pokrewieństwo z "Wodnikiem", i innymi pracami Dobrodzickiego, ale wykonana jest w zbliżonej do innych "Znaków zodiaków" skali. Niewykluczone więc, że "Dziewczyna" jest w istocie "Panną", a piłka, "Kulą".
Adam Dobrodzicki był artystą wielu talentów. Zajmował się malarstwem, litografią, scenografią, rzeźbą, był publicystą i reżyserem teatralnym. Studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a potem również na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i w prywatnych akademiach paryskich. W 1920 przeniósł się zawodowo do Warszawy, gdzie współpracował z Juliuszem Osterwą i Spółdzielnią Artystów ŁAD, dla której projektował kilimy. W latach 1929-36 pełnił funkcję dyrektora Państwowej Szkoły Przemysłu Drzewnego, znanej jako Szkoła Zakopiańska. Pod koniec lat 30. wrócił do stolicy, zginął w trakcie powstania warszawskiego.

We wrześniu 2009 roku odsłonięcia doczekał się Pomnik Żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego Ziemi Hrubieszowskiej 1939-1945 projektowany przez Momota. Artysta sprowadził granitowe bryły potrzebne do jego wykonania jeszcze w latach 60. XX wieku. Już po jego śmierci dzieło zostało wykończone przez rzeźbiarzy z Jarosławia, a inicjatywa uzyskała wsparcie Rady Miasta Hrubieszowa oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Całe przedsięwzięcie sfinalizowano dzięki inicjatywie byłych żołnierzy Armii Krajowej.


PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.