Pochodzenie:
Obraz zakupiony w Galerii Starmach w Krakowie.

Obrazy abstrakcyjne Jerzego Nowosielskiego – pełne malarskiej urody, łączące harmonię barw z muzycznością rytmicznych podziałów – należą do najbardziej zagadkowych jego dzieł. Swoista „dwujęzyczność“ artysty, uprawiającego równolegle abstrakcję i malarstwo figuratywne, towarzyszyła mu praktycznie przez całą drogę twórczą – prowadząc malarza konsekwentnie do przypisania abstrakcji roli malarstwa ikonicznego. Wiele swoich wypowiedzi Nowosielski poświęcił duchowej zbieżności malarstwa abstrakcyjnego z ikoną. Malarstwo abstrakcyjne stało się bowiem istotnym dopełnieniem jego koncepcji sztuki sakralnej – dostrzegając w sztuce bezprzedmiotowej ogromny duchowy potencjał, krakowski artysta włączył je w obręb sztuki liturgicznej, co było skutkiem osobistej, malarskiej intuicji, lecz również konsekwencją bogatej, wielowątkowej genezy tego malarstwa. (Z wykładu dr Krystyny Czerni, Sakralny wymiar abstrakcji – na przykładzie malarstwa Jerzego Nowosielskiego, ASP w Gdańsku, 12 IV 2019.)

103
Jerzy NOWOSIELSKI (1923 Kraków - 2011 Kraków)

ABSTRAKCJA, 1957

olej, tektura
37,6 x 53 cm
na odwr. na tekturze p.d.: nalepka Galerii Sztuki Współczesnej EGO z Poznania z danymi obrazu
Obraz posiada potwierdzenie autentyczności z 2000 r., podpisane przez autora.

Zobacz katalog

AGRA-ART

Aukcja Sztuki Współczesnej

13.06.2021

17:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 80 000 zł
Estymacja: 100 000 - 150 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Pochodzenie:
Obraz zakupiony w Galerii Starmach w Krakowie.

Obrazy abstrakcyjne Jerzego Nowosielskiego – pełne malarskiej urody, łączące harmonię barw z muzycznością rytmicznych podziałów – należą do najbardziej zagadkowych jego dzieł. Swoista „dwujęzyczność“ artysty, uprawiającego równolegle abstrakcję i malarstwo figuratywne, towarzyszyła mu praktycznie przez całą drogę twórczą – prowadząc malarza konsekwentnie do przypisania abstrakcji roli malarstwa ikonicznego. Wiele swoich wypowiedzi Nowosielski poświęcił duchowej zbieżności malarstwa abstrakcyjnego z ikoną. Malarstwo abstrakcyjne stało się bowiem istotnym dopełnieniem jego koncepcji sztuki sakralnej – dostrzegając w sztuce bezprzedmiotowej ogromny duchowy potencjał, krakowski artysta włączył je w obręb sztuki liturgicznej, co było skutkiem osobistej, malarskiej intuicji, lecz również konsekwencją bogatej, wielowątkowej genezy tego malarstwa. (Z wykładu dr Krystyny Czerni, Sakralny wymiar abstrakcji – na przykładzie malarstwa Jerzego Nowosielskiego, ASP w Gdańsku, 12 IV 2019.)