PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.

7613
Abraham Hogenberg, Georg Braun

Widok Lublina, 1617
miedzioryt kolorowany/papier, 41 x 52,5 cm (zadruk)
Najbardziej znany widok Lublina zawarty w monumentalnym, sześciotomowym dziele Brauna i Hogenberga pt. "Theatrum praecipuarum totius mundi urbiurti", znanym pod nazwą Civitates orbis terrarum, wydanym w Kolonii w 1618 roku.
Widok podzielony na poziome pasy: dolny zawiera legendę, środkowy jest panoramicznym widokiem miasta od strony południowej, w pasie górnym znalazły się kartusze; największy zawiera tytuł (w tłumaczeniu: Widok miasta Lublina w Królestwie Polskim, sławnego w całym świecie trzy razy na rok odbywającymi się jarmarkami), mniejszy, umieszczony w prawym górnym rogu, przedstawia herb Rzeczpospolitej, trzeci, po przeciwnej stronie, herb Lublina.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.