O przyjaźni z Getem-Stankiewiczem Anda Rottenberg mówi "szczególna" i wyjątkowa". Poznali się w 1974 roku we Wrocławiu, podczas Międzynarodowej Wystawy Architektury Intencjonalnej TERRA 1, zorganizowanej przez Stefana Janusza Müllera. Znajomość, bazująca na obustronnej sympatii, była kontynuowana przez wiele lat, a jej owocem są szczególne prezenty - drobne grafiki i rysunki, zawsze opatrzone osobistą dedykacją, pisaną charakterystyczną, kwieciście-barokową kaligrafią Geta.

W latach 1961-66 studiował architekturę na Politechnice Wrocławskiej. Następnie uczył się grafiki i plakatu w PWSSP we Wrocławiu pod kierunkiem Stanisława Dawskiego i Macieja Urbańca (dyplom w 1972) Na przełomie lat 60. i 70. związany był z kulturą studencką. W latach 70. pełnił funkcję kierownika artystycznego Wydawnictwa Ossolineum. W latach 1982-85 prowadził Pracownię Grafiki Warsztatowej we wrocławskiej ASP. Od 1995 tworzy we Wrocławiu Domek Miedziorytnika. W 1998 powrócił do pracy w ASP.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

25
Eugeniusz GET-STANKIEWICZ (1942 - 2011)

A gdzie piąty?, 1986 r.

wklęsłodruk/papier, rysunek na passe-partout, 49 x 34 cm
sygnowany, datowany i opisany u dołu: 'wklęsłodruk Get 86'
opisany u dołu, na passe-partout: 'a gdzie piąty?'

POCHODZENIE:
- dar od artysty, lata 80.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

O przyjaźni z Getem-Stankiewiczem Anda Rottenberg mówi "szczególna" i wyjątkowa". Poznali się w 1974 roku we Wrocławiu, podczas Międzynarodowej Wystawy Architektury Intencjonalnej TERRA 1, zorganizowanej przez Stefana Janusza Müllera. Znajomość, bazująca na obustronnej sympatii, była kontynuowana przez wiele lat, a jej owocem są szczególne prezenty - drobne grafiki i rysunki, zawsze opatrzone osobistą dedykacją, pisaną charakterystyczną, kwieciście-barokową kaligrafią Geta.

W latach 1961-66 studiował architekturę na Politechnice Wrocławskiej. Następnie uczył się grafiki i plakatu w PWSSP we Wrocławiu pod kierunkiem Stanisława Dawskiego i Macieja Urbańca (dyplom w 1972) Na przełomie lat 60. i 70. związany był z kulturą studencką. W latach 70. pełnił funkcję kierownika artystycznego Wydawnictwa Ossolineum. W latach 1982-85 prowadził Pracownię Grafiki Warsztatowej we wrocławskiej ASP. Od 1995 tworzy we Wrocławiu Domek Miedziorytnika. W 1998 powrócił do pracy w ASP.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.