W 1985 roku Anda Rottenberg odwiedziła wystawę dyplomów na Wydziale Rzeźby stołecznej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie po raz pierwszy zetknęła się z twórczością Mirosława Bałki. Zachwycona jego pracą "Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej" napisała krótki list z prośbą o kontakt. Pokrytą zielonym atramentem kartkę przytwierdziła do kotary. Po trzydziestu latach, podczas nagrania telewizyjnego Mirosław Bałka wyciągnął wspomnianą kartkę, nadpaloną podczas pożaru pracowni - przechowywał ją przez wszystkie lata jako symbol przyjaźni, jaka się wówczas między nimi zawiązała i jaka trwa do dziś. Anda Rottenberg
przyznaje, że od samego początku wiedziała, że Bałka jest wybitnym twórcą, bardzo czujnym, wrażliwym i wielostronnym.

W roku 1985 ukończył studia na wydziale rzeźby warszawskiej ASP. W latach 80. autor figuratywnych rzeźb kojarzonych z nurtem neoekspresjonizmu. Od początku lat 90. tworzy minimalistyczne kompozycje rzeźbiarskie, których tworzywem są proste materiały, takie jak surowy kamień, drewno, sól, popiół, substancje organiczne. Głównym tematem rzeźb i kompozycji Bałki jest ludzkie ciało i towarzyszące mu "codzienne" przedmioty i substancje, a także związana z ciałem pamięć. W jego twórczości pojawiają się aluzje do przemijania, istotny jest też temat Holokaustu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

73
Mirosław BAŁKA (ur. 1958, Warszawa)

55x44x23, 1999 r.

instalacja składająca się z torby o wymiarach 55 x 44 x 23 cm z materiału z jelit świńskich, nici i 2 kg soli, 55 x 44 x 23 cm
na spodzie pieczęć autorska z adresem artysty, na jednym z boków pieczęć z datą: '1999-05-19'

STAN ZACHOWANIA:
- praca po konserwacji

POCHODZENIE:
- dar od artysty, 1999

WYSTAWIANY:
- Fauna. Zwierzęta w sztuce najnowszej, część II, Galeria Zachęta, 27.05 - 04.07.1999

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

W 1985 roku Anda Rottenberg odwiedziła wystawę dyplomów na Wydziale Rzeźby stołecznej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie po raz pierwszy zetknęła się z twórczością Mirosława Bałki. Zachwycona jego pracą "Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej" napisała krótki list z prośbą o kontakt. Pokrytą zielonym atramentem kartkę przytwierdziła do kotary. Po trzydziestu latach, podczas nagrania telewizyjnego Mirosław Bałka wyciągnął wspomnianą kartkę, nadpaloną podczas pożaru pracowni - przechowywał ją przez wszystkie lata jako symbol przyjaźni, jaka się wówczas między nimi zawiązała i jaka trwa do dziś. Anda Rottenberg
przyznaje, że od samego początku wiedziała, że Bałka jest wybitnym twórcą, bardzo czujnym, wrażliwym i wielostronnym.

W roku 1985 ukończył studia na wydziale rzeźby warszawskiej ASP. W latach 80. autor figuratywnych rzeźb kojarzonych z nurtem neoekspresjonizmu. Od początku lat 90. tworzy minimalistyczne kompozycje rzeźbiarskie, których tworzywem są proste materiały, takie jak surowy kamień, drewno, sól, popiół, substancje organiczne. Głównym tematem rzeźb i kompozycji Bałki jest ludzkie ciało i towarzyszące mu "codzienne" przedmioty i substancje, a także związana z ciałem pamięć. W jego twórczości pojawiają się aluzje do przemijania, istotny jest też temat Holokaustu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.