POCHODZENIE:
Galeria Stereo, Poznań

LITERATURA:
Establishment (jako źródło cierpień), katalog wystawy, red. Marcin Krasny i Stach Szabłowski, Warszawa 2008

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

33
Iza TARASEWICZ (ur. 1981)

4 rysunki z serii "Dzieci i zwierzęta", 2007/2008

kredka, olej/papier, 40 x 40 cm (wymiary każdej pracy)
sygnowany i datowany na odwrociu: 'Iza Tarasewicz 2007/2008' (każda z prac)

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Kolekcja Piotra Bazylko

11.05.2021

19:00

Sprzedane 6 000 zł (7 500 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 4 000 - 6 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
Galeria Stereo, Poznań

LITERATURA:
Establishment (jako źródło cierpień), katalog wystawy, red. Marcin Krasny i Stach Szabłowski, Warszawa 2008

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.