Spis prac:
1. Portret Anny Bilińskiej wg autoportretu, Wiedeń, 1891, odbitka wydawnicza – Verlag der Gesselschaft für Vervielfältigende Kunst w Wiedniu, 27 x 21,5 cm (odbitka kaszerowana), po lewej stronie u dołu kompozycji sygnatura z oryginału: 'Anna Bilińska | Paryż 1887'; napisy pod kompozycją: 'ANNA BILIŃSKA PXT' (po lewej), 'IGN. ŁOPIEŃSKI SCT' (po prawej); 'SELBSTPORTRAIT' (poniżej pośrodku); 'Druck & Verlag der Gesselschaft f. vervielf. Kunst in Wien' (l.d.), 'Vervielfältigung vorbehalten' (p.d.)

2. Na gromniczną wg obrazu Alfreda Wierusza-Kowalskiego, Monachium, 1893, odbitka wydawnicza – Verlag der Gesselschaft für Vervielfältigende Kunst w Wiedniu, 15 x 25 cm (odbitka kaszerowana); sygnatura malarza po prawej stronie u dołu kompozycji: 'A. Wierusz-Kowalski'; napisy pod kompozycją: 'A. WIERUSZ-KOWALSKI PXT' (po lewej), 'IGN. ŁOPIEŃSKI SCT' (po prawej); 'WINTERNACHT' (poniżej pośrodku); 'Druck & Verlag der Gesselschaft f. vervielf. Kunst in Wien' (l.d.), 'Vervielfältigung vorbehalten' (p.d.)

3. Wilhelm II na polowaniu wg Juliana Fałata, Monachium, 1893, odbitka wydawnicza – Verlag der Gesselschaft für Vervielfältigende Kunst w Wiedniu, 11,5 x 27,5 cm (odbitka kaszerowana); napisy pod kompozycją: 'J. FAŁAT PXT' (po lewej), 'IGN. ŁOPIEŃSKI SCT' (po prawej); 'KAISER WILHELM II. AUF DER JAGD IN HUBERTUSSTOCK' (poniżej pośrodku); 'Druck & Verlag der Gesselschaft f. vervielf. Kunst in Wien' (l.d.), 'Vervielfältigung vorbehalten' (p.d.)

4. Portret Jana Matejki wg autoportretu, Monachium 1893, odbitka wydawnicza – Verlag der Gesselschaft für Vervielfältigende Kunst w Wiedniu, 27,5 x 18,5 cm (odbitka kaszerowana); napisy pod kompozycją: 'JAN MATEJKO PXT' (po lewej), 'IGN. ŁOPIEŃSKI SCT' (po prawej); 'SELBSTPORTRAIT' (poniżej pośrodku); 'Druck & Verlag der Gesselschaft f. vervielf. Kunst in Wien' (l.d.), 'Vervielfältigung vorbehalten' (p.d.)


LITERATURA:
(wybór)
Wystawa, której nie było... Ignacy Łopieński (1865-1941). Odnowiciel sztuki graficznej, katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie, red. Piotr P. Czyż, Warszawa 2019, nr kat. A. 84 (Bilińska), A. 86-90 (dla całego zespołu prezentowanych akwafort) – A. 86 (Wierusz-Kowalski), A. 87 (Fałat), A. 88 (Matejko)
Piotr P. Czyż, Szkoła Łopieńskiego – Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych, czyli warszawscy akwaforciści pierwszych dwóch dekad XX wieku [w:] Wielość w jedności. Techniki wklęsłodruku w Polsce po 1900 roku. Materiały z sesji naukowej, red. Barbara Chojnacka, Michał F. Woźniak, Bydgoszcz 2013, s. 63-80
Piotr P. Czyż, Jubileusz Ignacego Łopieńskiego w 50-lecie pracy twórczej. Rzecz o wystawie, której nie było w Muzeum Narodowym w Warszawie (wersja polska i angielska artykułu), "Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. Nowa Seria", 2013, R.2 (38), s. 135-156
Małgorzata Biłozór-Salwa, Zapomniany koryfeusz sztuki graficznej. Działalność artystyczna Ignacego Łopieńskiego [w:] Sława i zapomnienie. Studia z historii sztuki XVIII-XX wieku, red. Dariusz Konstantynow, Warszawa 2008, s. 125-140
Miłośnicy grafiki i ich kolekcje w Muzeum Narodowym w Warszawie, red. Anna Grochala, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2006
Zuzanna Prószyńska, Ignacy Łopieński, hasło w Polskim Słowniku Biograficznym, t. 18, Warszawa 1973, s. 411-412
Janina Wiercińska, Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1860-1914, Wrocław 1969
Stefania Podhorska-Okołów, Apostoł i odnowiciel sztuki graficznej. Czterdziestolecie pracy Ignacego Łopieńskiego, „Kurier Czerwony” 1931, R. 10, nr 75
Jan Kleczyński, Wystawa jubileuszowa prac Ignacego Łopieńskiego, „Kurier Warszawski” 1931, R. 111, nr 97
Jan Rembowski, Ignacy Łopieński, „Światło” 1920, z. 14/15
Pamiątka z wystawy graficznej i konkursu II-go imienia Henryka Grohmana, katalog wystawy, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa 1914
Henryk Piątkowski, Ignacy Łopieński, „Tygodnik Ilustrowany” 1901, R. 42, nr 30

Grafik, malarz, rzeźbiarz. Studiował w Warszawskiej Szkole Rysunkowej u Wojciecha Gersona i Antoniego Kamińskiego. Studia w Ecole des Arts Decoratifs w Paryżu i w Akademii Monachijskiej u grafika v P. Raabego. Założyciel Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Graficznych w 1912. Posługiwał się wszystkimi technikami graficznymi.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.

077
Ignacy ŁOPIEŃSKI (1865-1944)

4 ryciny do artykułu Wilhelma Schöllermanna "Polnische Radierungen nach Polnischen Meistern", 1897

akwaforta/papier, 27,5 x 18,5 cm (zadruk)
z artykułu opublikowanego w "Die Graphischen Künste" 1897, R. 20, s. 121-124
Plansze reprodukujące obrazy najwybitniejszych polskich twórców działających w środowisku monachijskim bądź związanych z nim epizodycznie.
Do rycin dołączony jest egzemplarz oryginalnego artykułu z 1897 roku.

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna

22.09.2021

19:00

Cena wywoławcza:
Estymacja: 8 000 - 12 000 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

Spis prac:
1. Portret Anny Bilińskiej wg autoportretu, Wiedeń, 1891, odbitka wydawnicza – Verlag der Gesselschaft für Vervielfältigende Kunst w Wiedniu, 27 x 21,5 cm (odbitka kaszerowana), po lewej stronie u dołu kompozycji sygnatura z oryginału: 'Anna Bilińska | Paryż 1887'; napisy pod kompozycją: 'ANNA BILIŃSKA PXT' (po lewej), 'IGN. ŁOPIEŃSKI SCT' (po prawej); 'SELBSTPORTRAIT' (poniżej pośrodku); 'Druck & Verlag der Gesselschaft f. vervielf. Kunst in Wien' (l.d.), 'Vervielfältigung vorbehalten' (p.d.)

2. Na gromniczną wg obrazu Alfreda Wierusza-Kowalskiego, Monachium, 1893, odbitka wydawnicza – Verlag der Gesselschaft für Vervielfältigende Kunst w Wiedniu, 15 x 25 cm (odbitka kaszerowana); sygnatura malarza po prawej stronie u dołu kompozycji: 'A. Wierusz-Kowalski'; napisy pod kompozycją: 'A. WIERUSZ-KOWALSKI PXT' (po lewej), 'IGN. ŁOPIEŃSKI SCT' (po prawej); 'WINTERNACHT' (poniżej pośrodku); 'Druck & Verlag der Gesselschaft f. vervielf. Kunst in Wien' (l.d.), 'Vervielfältigung vorbehalten' (p.d.)

3. Wilhelm II na polowaniu wg Juliana Fałata, Monachium, 1893, odbitka wydawnicza – Verlag der Gesselschaft für Vervielfältigende Kunst w Wiedniu, 11,5 x 27,5 cm (odbitka kaszerowana); napisy pod kompozycją: 'J. FAŁAT PXT' (po lewej), 'IGN. ŁOPIEŃSKI SCT' (po prawej); 'KAISER WILHELM II. AUF DER JAGD IN HUBERTUSSTOCK' (poniżej pośrodku); 'Druck & Verlag der Gesselschaft f. vervielf. Kunst in Wien' (l.d.), 'Vervielfältigung vorbehalten' (p.d.)

4. Portret Jana Matejki wg autoportretu, Monachium 1893, odbitka wydawnicza – Verlag der Gesselschaft für Vervielfältigende Kunst w Wiedniu, 27,5 x 18,5 cm (odbitka kaszerowana); napisy pod kompozycją: 'JAN MATEJKO PXT' (po lewej), 'IGN. ŁOPIEŃSKI SCT' (po prawej); 'SELBSTPORTRAIT' (poniżej pośrodku); 'Druck & Verlag der Gesselschaft f. vervielf. Kunst in Wien' (l.d.), 'Vervielfältigung vorbehalten' (p.d.)


LITERATURA:
(wybór)
Wystawa, której nie było... Ignacy Łopieński (1865-1941). Odnowiciel sztuki graficznej, katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie, red. Piotr P. Czyż, Warszawa 2019, nr kat. A. 84 (Bilińska), A. 86-90 (dla całego zespołu prezentowanych akwafort) – A. 86 (Wierusz-Kowalski), A. 87 (Fałat), A. 88 (Matejko)
Piotr P. Czyż, Szkoła Łopieńskiego – Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych, czyli warszawscy akwaforciści pierwszych dwóch dekad XX wieku [w:] Wielość w jedności. Techniki wklęsłodruku w Polsce po 1900 roku. Materiały z sesji naukowej, red. Barbara Chojnacka, Michał F. Woźniak, Bydgoszcz 2013, s. 63-80
Piotr P. Czyż, Jubileusz Ignacego Łopieńskiego w 50-lecie pracy twórczej. Rzecz o wystawie, której nie było w Muzeum Narodowym w Warszawie (wersja polska i angielska artykułu), "Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. Nowa Seria", 2013, R.2 (38), s. 135-156
Małgorzata Biłozór-Salwa, Zapomniany koryfeusz sztuki graficznej. Działalność artystyczna Ignacego Łopieńskiego [w:] Sława i zapomnienie. Studia z historii sztuki XVIII-XX wieku, red. Dariusz Konstantynow, Warszawa 2008, s. 125-140
Miłośnicy grafiki i ich kolekcje w Muzeum Narodowym w Warszawie, red. Anna Grochala, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2006
Zuzanna Prószyńska, Ignacy Łopieński, hasło w Polskim Słowniku Biograficznym, t. 18, Warszawa 1973, s. 411-412
Janina Wiercińska, Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1860-1914, Wrocław 1969
Stefania Podhorska-Okołów, Apostoł i odnowiciel sztuki graficznej. Czterdziestolecie pracy Ignacego Łopieńskiego, „Kurier Czerwony” 1931, R. 10, nr 75
Jan Kleczyński, Wystawa jubileuszowa prac Ignacego Łopieńskiego, „Kurier Warszawski” 1931, R. 111, nr 97
Jan Rembowski, Ignacy Łopieński, „Światło” 1920, z. 14/15
Pamiątka z wystawy graficznej i konkursu II-go imienia Henryka Grohmana, katalog wystawy, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa 1914
Henryk Piątkowski, Ignacy Łopieński, „Tygodnik Ilustrowany” 1901, R. 42, nr 30

Grafik, malarz, rzeźbiarz. Studiował w Warszawskiej Szkole Rysunkowej u Wojciecha Gersona i Antoniego Kamińskiego. Studia w Ecole des Arts Decoratifs w Paryżu i w Akademii Monachijskiej u grafika v P. Raabego. Założyciel Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Graficznych w 1912. Posługiwał się wszystkimi technikami graficznymi.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.