POCHODZENIE:
- własność Galerii Zderzak, Kraków

WYSTAWIANY:
- "Jarosław Modzelewski. Martwe natury", Galeria Zderzak, Kraków, kwiecień - maj 2002
- "Obrazy Jarosława Modzelewskiego z kolekcji Marty Tarabuły i Jana Michalskiego", Pałac w Ryczowie, lipiec 2004
- "Obrazy różne", Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 2004
- "Jarosław Modzelewski. Pejzaże i martwe natury (z kolekcji Galerii Zderzak)", Galeria Opus, Łódź, grudzień 2004

LITERATURA:
- Jarosław Modzelewski. Obrazy 1977-2006, red. Jan Michalski et al., Galeria Zderzak, Krakow 2006, poz. kat. 363, s. 212 (il.)
- Jolanta Antecka, Jedenaście opowieści Modzelewskiego w Galerii Zderzak, “Dziennik Polski” 2002, nr 82, (il.)
- Dekada. Laureaci Paszportów Polityki 1993-2003, Wydawnictwo Polityka, Warszawa 2002, s. 51 (il.)
- Jarosław Modzelewski, Martwe Natury, katalog wystawy, Galeria Zderzak, Kraków 2002
- Jan Michalski, Jarosław Modzelewski, Komentarze do martwych natur, [w:] Jarosław Modzelewski. Martwe Natury, katalog wystawy, Galeria Zderzak, Kraków 2002, s. 16-17

Studiował na warszawskiej ASP - w 1980 roku obronił dyplom z malarstwa w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Był współzałożycielem Gruppy, z którą wystawiał w latach 1983-92. W tym też okresie w obrazach artysty znajdują odbicie wydarzenia, którymi żyła Polska. Jest uważany za jedną z głównych postaci "Ekspresji lat 80.". W latach 1986-89 tworzył obrazy figuralne, których forma (kolor, modelunek, perspektywa) odpowiadała zasadom realizmu, jednak charakterystyka postaci, a zwłaszcza sytuacji, w jakich były one przedstawiane, odznaczała się drażniącą niezwykłością. Artysta uzyskiwał ten efekt np. przez dublowanie figur (Fotograf. Fotograf, 1986), ujmowanie postaci w sytuacji niepewności, niewygody czy zagrożenia upadkiem (Trudności w poruszaniu się, 1987), zabiegi z przestrzenią (Romanica Toscana, 1987). Niekiedy surrealna atmosfera wynikała wprost z tematu czy przedstawionej sytuacji egzystencjalnej. We własnym odczuciu artysta uważa lata 90., za okres twórczości o wiele ważniejszy niż wcześniejsze dokonania. W latach 90. prowadził, wspólnie z Markiem Sobczykiem prywatną Szkołę Sztuki w Warszawie. W 1997 roku nastąpiła zmiana używanej przez Jarosława Modzelewskiego techniki malarskiej z olejnej na temperową. Zamiarem artysty było ożywienie płócien przez technikę tempery, która pozwala na swobodniejsze kształtowanie faktury płótna. W twórczości artysty pojawiły wkrótce nowe wątki. Na przełomie 2001 i 2002 roku w Galerii Kordegarda w Warszawie odbyła się wystawa pt. "Obraz jako wyraz obserwacji wnętrza kościelnego". Obrazy prezentowane na tej wystawie to efekt odkrycia przez Modzelewskiego nowego obszaru zainteresowań - wnętrz kościołów. Szczególne znaczenie ma zaobserwowana przez artystę prozaiczność tych wnętrz, która kontrastuje z ich duchowym i sakralnym przeznaczeniem. Specyficzna atmosfera obrazów Modzelewskiego i filmowy sposób kadrowania tematu sprawia, że krytycy chętnie porównują go do Edwarda Hoppera.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

12
Jarosław MODZELEWSKI (ur. 1955, Warszawa)

'13 zł.', 2002 r.

tempera żółtkowa/płótno, 90 x 180 cm
sygnowany, opisany i datowany na odwrociu: 'Jarosław Modzelewski | "13 zł." | 2002 | temp. ż. | 90 x 180'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

POCHODZENIE:
- własność Galerii Zderzak, Kraków

WYSTAWIANY:
- "Jarosław Modzelewski. Martwe natury", Galeria Zderzak, Kraków, kwiecień - maj 2002
- "Obrazy Jarosława Modzelewskiego z kolekcji Marty Tarabuły i Jana Michalskiego", Pałac w Ryczowie, lipiec 2004
- "Obrazy różne", Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 2004
- "Jarosław Modzelewski. Pejzaże i martwe natury (z kolekcji Galerii Zderzak)", Galeria Opus, Łódź, grudzień 2004

LITERATURA:
- Jarosław Modzelewski. Obrazy 1977-2006, red. Jan Michalski et al., Galeria Zderzak, Krakow 2006, poz. kat. 363, s. 212 (il.)
- Jolanta Antecka, Jedenaście opowieści Modzelewskiego w Galerii Zderzak, “Dziennik Polski” 2002, nr 82, (il.)
- Dekada. Laureaci Paszportów Polityki 1993-2003, Wydawnictwo Polityka, Warszawa 2002, s. 51 (il.)
- Jarosław Modzelewski, Martwe Natury, katalog wystawy, Galeria Zderzak, Kraków 2002
- Jan Michalski, Jarosław Modzelewski, Komentarze do martwych natur, [w:] Jarosław Modzelewski. Martwe Natury, katalog wystawy, Galeria Zderzak, Kraków 2002, s. 16-17

Studiował na warszawskiej ASP - w 1980 roku obronił dyplom z malarstwa w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Był współzałożycielem Gruppy, z którą wystawiał w latach 1983-92. W tym też okresie w obrazach artysty znajdują odbicie wydarzenia, którymi żyła Polska. Jest uważany za jedną z głównych postaci "Ekspresji lat 80.". W latach 1986-89 tworzył obrazy figuralne, których forma (kolor, modelunek, perspektywa) odpowiadała zasadom realizmu, jednak charakterystyka postaci, a zwłaszcza sytuacji, w jakich były one przedstawiane, odznaczała się drażniącą niezwykłością. Artysta uzyskiwał ten efekt np. przez dublowanie figur (Fotograf. Fotograf, 1986), ujmowanie postaci w sytuacji niepewności, niewygody czy zagrożenia upadkiem (Trudności w poruszaniu się, 1987), zabiegi z przestrzenią (Romanica Toscana, 1987). Niekiedy surrealna atmosfera wynikała wprost z tematu czy przedstawionej sytuacji egzystencjalnej. We własnym odczuciu artysta uważa lata 90., za okres twórczości o wiele ważniejszy niż wcześniejsze dokonania. W latach 90. prowadził, wspólnie z Markiem Sobczykiem prywatną Szkołę Sztuki w Warszawie. W 1997 roku nastąpiła zmiana używanej przez Jarosława Modzelewskiego techniki malarskiej z olejnej na temperową. Zamiarem artysty było ożywienie płócien przez technikę tempery, która pozwala na swobodniejsze kształtowanie faktury płótna. W twórczości artysty pojawiły wkrótce nowe wątki. Na przełomie 2001 i 2002 roku w Galerii Kordegarda w Warszawie odbyła się wystawa pt. "Obraz jako wyraz obserwacji wnętrza kościelnego". Obrazy prezentowane na tej wystawie to efekt odkrycia przez Modzelewskiego nowego obszaru zainteresowań - wnętrz kościołów. Szczególne znaczenie ma zaobserwowana przez artystę prozaiczność tych wnętrz, która kontrastuje z ich duchowym i sakralnym przeznaczeniem. Specyficzna atmosfera obrazów Modzelewskiego i filmowy sposób kadrowania tematu sprawia, że krytycy chętnie porównują go do Edwarda Hoppera.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.