Zestaw sześciu książek z serii "100-lecie Niepodległości. Wspomnienia i pamiętniki" wydanej przez Muzeum Historii Polski. Seria „100-lecie niepodległości. Wspomnienia i pamiętniki” to inicjatywa edytorska MHP prezentująca teksty będące świadectwami czołowych postaci życia politycznego II RPR, ale także mniej znanych polityków, działaczy społecznych czy intelektualistów i przedstawiające drogę do niepodległości i początki funkcjonowania odrodzonego państwa. Dotychczas opublikowano teksty, wspomnieniowe, które wyszły spod pióra m.in. Ignacego Daszyńskiego, Stanisława Wojciechowskiego, Adama Pragiera, Władysława Konopczyńskiego i Henryka Grubera, a także antologię wspomnień kobiet-uczestniczek ruchu niepodległościowego. Na potrzeby aukcji MHP przekazuje trzy najnowsze pozycje z tej serii.

1. „Wspomnienia i uwagi” (II tomy), Henryk Gruber. Dziś mało kto wie, kim był Henryk Gruber. Natomiast mało kto w Polsce nie wie, czym jest PKO lub Pekao S.A. Gruber wypromował marki, które zna kilka pokoleń, sam pozostał w ich cieniu. Kim zatem był Henryk Gruber? Żołnierzem Legionów Polskich odznaczonym Virtuti Militari, doktorem prawa, ekonomistą, ekspertem w dziedzinie ubezpieczeń, wybitnym urzędnikiem II Rzeczypospolitej, doradcą premierów i ministrów, autorem międzywojennego sukcesu Pocztowej Kasy Oszczędności – PKO, twórcą Banku Polska Kasa Opieki S.A., managerem potrafiącym nadać zarządzanym przez siebie instytucjom niebywały rozmach. Adam Pragier, pełen podziwu dla energii i zmysłu organizacyjnego Grubera, pisze o nim, że gdyby poświęcił się bankowości prywatnej, należałby wkrótce do najbogatszych ludzi w kraju. „Ale był to naprawdę człowiek pracy organicznej – dodaje – i wszystkie swoje zdolności oddawał na usługi państwa”. Wspomnienia i uwagi to obejmująca półwiecze 1892–1942, zajmująco napisana autobiografia. Jest nie tylko świadectwem niepospolitych losów autora, przynosi też ciekawą narrację o odbudowie państwa, w której Gruber brał czynny udział. Opowieść jednego z bohaterów życia gospodarczego Niepodległej i jego utalentowanego kronikarza ukazuje się pół wieku od pierwodruku wydanego w emigracyjnej oficynie – w opracowaniu Włodzimierza Sulei, znakomitego znawcy epoki.

2. „Kobiety niepodległości”. Na tom składają się wspomnienia jedenastu uczestniczek ruchu niepodległościowego. Relacje te są świadectwem zróżnicowania kobiecej aktywności w przededniu i w trakcie Wielkiej Wojny: mówią o działalności w drużynach strzeleckich i Lidze Kobiet, w Naczelnym Komitecie Narodowym, Legionach czy Polskiej Organizacji Wojskowej. Autorki i ich towarzyszki pełniły wówczas funkcje nie tylko organizatorek i urzędniczek, lecz także kolporterek bibuły, kurierek, dywersantek oraz wywiadowczyń, niektóre w męskim przebraniu służyły jako legionistki. Narracje autobiograficzne, wybrane i opracowane przez Kamila Piskałę i Martę Sikorską-Kowalską, tworzą zbiorowy portret ofiarnych bojowniczek, pozwalają też spojrzeć z nowej perspektywy na historię odrodzenia państwa polskiego. Przypominają zasługi „cichych bohaterek” naszej niepodległości. W książce zamieszczono wspomnienia Jadwigi Barthel de Weydenthal, Janiny Benedekówny, Haliny Chełmickiej, Wandy Gertz, Barbary Kossuthówny, Stefanii Kudelskiej, Zofii Plewińskiej, Marii Rychterówny, Hanny Rzepeckiej, Zofii Szturm de Sztrem i Zofii Zawiszanki. Szkice te stanowią obszerny wybór spośród relacji uczestniczek walki o niepodległość zawartych w dwóch tomach opublikowanych pod koniec trzeciej dekady XX wieku przez komitet redakcyjny pod przewodnictwem Aleksandry Piłsudskiej. W niniejszym wydaniu teksty uporządkowano tak, by Czytelnik mógł – przez pryzmat indywidualnych losów autorek – śledzić rozwój zaangażowania kobiet w ruch niepodległościowy w sposób możliwie płynny i z uwzględnieniem chronologii.

3. „Czas przeszły dokonany” (III tomy), Adam Pragier. „To wielkie dzieło Pragiera nie jest w ścisłym znaczeniu dziełem literackim. Jest raczej dziełem historycznym, napisanym doskonałym językiem literackim. Pamiętnik, który czyta się jak najciekawszą powieść. Autentyczna, pełnowartościowa, wplątana w dzieje opowieść ludzka” – tak o Czasie przeszłym dokonanym Adama Pragiera pisał ponad pół wieku temu Józef Mackiewicz. Pragier – polityk socjalistyczny, parlamentarzysta, profesor skarbowości. Ukończył medycynę i uzyskał stopień doktora ekonomii na uniwersytecie w Zurychu. Członek PPS od 1906 roku, po rozłamie – w PPS-Lewicy, którą opuścił w 1914 roku. Żołnierz II Brygady Legionów. W odrodzonej Polsce działacz PPS, posł (1922–30), wykładowca Wolnej Wszechnicy Polskiej. Osadzony w twierdzy brzeskiej za działalność opozycyjną; po skazaniu w procesie przywódców Centrolewu – na emigracji w Paryżu (1933–35). Okres drugiej wojny światowej spędził we Francji i Anglii. Krytyk polityki Władysława Sikorskiego i Stanisława Mikołajczyka. Minister informacji i dokumentacji w rządzie polskim w Londynie (1944–49). Po wojnie aktywny działacz i publicysta emigracyjny. Książki wydane i przekazane na aukcję przez Muzeum Historii Polski.


WARUNKI SPRZEDAŻY:
- Zakup na aukcji jest prawnie zawartą umową kupna-sprzedaży i nie podlega rezygnacji.

DOGRYWKA:
Zgłoszenie oferty na 5 minut przed końcem aukcji uruchamia system dogrywki - licznik czasu widoczny w kolorze czerwonym.
W czasie dogrywki obiekt zostanie sprzedany dopiero wówczas, kiedy od ostatniego zgłoszenia upłynie 5 minut i w tym czasie nie zostaną odnotowane inne wyższe oferty.
Każda nowa oferta uruchamia system odliczania 5 minut i oczekiwania na wyższe oferty.

LICYTACJA
Każdy uczestnik aukcji zobowiązany jest zalicytować minimalną kwotą wskazaną przez system aukcyjny.
Istnieje także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie. Licytujący może zdecydować:
- czy chce zalicytować wyższą ceną i od razu ma zostać wyświetlona wyższa oferta w licytacji
- czy podana cena stanowi maksymalny limit ceny, ukryty dla innych uczestników, a system będzie automatycznie licytował do wskazanego limitu.

175
100-lecie Niepodległości. Wspomnienia i pamiętniki - zestaw sześciu książek Muzeum Historii Polski

1. „Wspomnienia i uwagi” (II tomy)
2. „Kobiety niepodległości”
3. „Czas przeszły dokonany” (III tomy)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Zestaw sześciu książek z serii "100-lecie Niepodległości. Wspomnienia i pamiętniki" wydanej przez Muzeum Historii Polski. Seria „100-lecie niepodległości. Wspomnienia i pamiętniki” to inicjatywa edytorska MHP prezentująca teksty będące świadectwami czołowych postaci życia politycznego II RPR, ale także mniej znanych polityków, działaczy społecznych czy intelektualistów i przedstawiające drogę do niepodległości i początki funkcjonowania odrodzonego państwa. Dotychczas opublikowano teksty, wspomnieniowe, które wyszły spod pióra m.in. Ignacego Daszyńskiego, Stanisława Wojciechowskiego, Adama Pragiera, Władysława Konopczyńskiego i Henryka Grubera, a także antologię wspomnień kobiet-uczestniczek ruchu niepodległościowego. Na potrzeby aukcji MHP przekazuje trzy najnowsze pozycje z tej serii.

1. „Wspomnienia i uwagi” (II tomy), Henryk Gruber. Dziś mało kto wie, kim był Henryk Gruber. Natomiast mało kto w Polsce nie wie, czym jest PKO lub Pekao S.A. Gruber wypromował marki, które zna kilka pokoleń, sam pozostał w ich cieniu. Kim zatem był Henryk Gruber? Żołnierzem Legionów Polskich odznaczonym Virtuti Militari, doktorem prawa, ekonomistą, ekspertem w dziedzinie ubezpieczeń, wybitnym urzędnikiem II Rzeczypospolitej, doradcą premierów i ministrów, autorem międzywojennego sukcesu Pocztowej Kasy Oszczędności – PKO, twórcą Banku Polska Kasa Opieki S.A., managerem potrafiącym nadać zarządzanym przez siebie instytucjom niebywały rozmach. Adam Pragier, pełen podziwu dla energii i zmysłu organizacyjnego Grubera, pisze o nim, że gdyby poświęcił się bankowości prywatnej, należałby wkrótce do najbogatszych ludzi w kraju. „Ale był to naprawdę człowiek pracy organicznej – dodaje – i wszystkie swoje zdolności oddawał na usługi państwa”. Wspomnienia i uwagi to obejmująca półwiecze 1892–1942, zajmująco napisana autobiografia. Jest nie tylko świadectwem niepospolitych losów autora, przynosi też ciekawą narrację o odbudowie państwa, w której Gruber brał czynny udział. Opowieść jednego z bohaterów życia gospodarczego Niepodległej i jego utalentowanego kronikarza ukazuje się pół wieku od pierwodruku wydanego w emigracyjnej oficynie – w opracowaniu Włodzimierza Sulei, znakomitego znawcy epoki.

2. „Kobiety niepodległości”. Na tom składają się wspomnienia jedenastu uczestniczek ruchu niepodległościowego. Relacje te są świadectwem zróżnicowania kobiecej aktywności w przededniu i w trakcie Wielkiej Wojny: mówią o działalności w drużynach strzeleckich i Lidze Kobiet, w Naczelnym Komitecie Narodowym, Legionach czy Polskiej Organizacji Wojskowej. Autorki i ich towarzyszki pełniły wówczas funkcje nie tylko organizatorek i urzędniczek, lecz także kolporterek bibuły, kurierek, dywersantek oraz wywiadowczyń, niektóre w męskim przebraniu służyły jako legionistki. Narracje autobiograficzne, wybrane i opracowane przez Kamila Piskałę i Martę Sikorską-Kowalską, tworzą zbiorowy portret ofiarnych bojowniczek, pozwalają też spojrzeć z nowej perspektywy na historię odrodzenia państwa polskiego. Przypominają zasługi „cichych bohaterek” naszej niepodległości. W książce zamieszczono wspomnienia Jadwigi Barthel de Weydenthal, Janiny Benedekówny, Haliny Chełmickiej, Wandy Gertz, Barbary Kossuthówny, Stefanii Kudelskiej, Zofii Plewińskiej, Marii Rychterówny, Hanny Rzepeckiej, Zofii Szturm de Sztrem i Zofii Zawiszanki. Szkice te stanowią obszerny wybór spośród relacji uczestniczek walki o niepodległość zawartych w dwóch tomach opublikowanych pod koniec trzeciej dekady XX wieku przez komitet redakcyjny pod przewodnictwem Aleksandry Piłsudskiej. W niniejszym wydaniu teksty uporządkowano tak, by Czytelnik mógł – przez pryzmat indywidualnych losów autorek – śledzić rozwój zaangażowania kobiet w ruch niepodległościowy w sposób możliwie płynny i z uwzględnieniem chronologii.

3. „Czas przeszły dokonany” (III tomy), Adam Pragier. „To wielkie dzieło Pragiera nie jest w ścisłym znaczeniu dziełem literackim. Jest raczej dziełem historycznym, napisanym doskonałym językiem literackim. Pamiętnik, który czyta się jak najciekawszą powieść. Autentyczna, pełnowartościowa, wplątana w dzieje opowieść ludzka” – tak o Czasie przeszłym dokonanym Adama Pragiera pisał ponad pół wieku temu Józef Mackiewicz. Pragier – polityk socjalistyczny, parlamentarzysta, profesor skarbowości. Ukończył medycynę i uzyskał stopień doktora ekonomii na uniwersytecie w Zurychu. Członek PPS od 1906 roku, po rozłamie – w PPS-Lewicy, którą opuścił w 1914 roku. Żołnierz II Brygady Legionów. W odrodzonej Polsce działacz PPS, posł (1922–30), wykładowca Wolnej Wszechnicy Polskiej. Osadzony w twierdzy brzeskiej za działalność opozycyjną; po skazaniu w procesie przywódców Centrolewu – na emigracji w Paryżu (1933–35). Okres drugiej wojny światowej spędził we Francji i Anglii. Krytyk polityki Władysława Sikorskiego i Stanisława Mikołajczyka. Minister informacji i dokumentacji w rządzie polskim w Londynie (1944–49). Po wojnie aktywny działacz i publicysta emigracyjny. Książki wydane i przekazane na aukcję przez Muzeum Historii Polski.


WARUNKI SPRZEDAŻY:
- Zakup na aukcji jest prawnie zawartą umową kupna-sprzedaży i nie podlega rezygnacji.

DOGRYWKA:
Zgłoszenie oferty na 5 minut przed końcem aukcji uruchamia system dogrywki - licznik czasu widoczny w kolorze czerwonym.
W czasie dogrywki obiekt zostanie sprzedany dopiero wówczas, kiedy od ostatniego zgłoszenia upłynie 5 minut i w tym czasie nie zostaną odnotowane inne wyższe oferty.
Każda nowa oferta uruchamia system odliczania 5 minut i oczekiwania na wyższe oferty.

LICYTACJA
Każdy uczestnik aukcji zobowiązany jest zalicytować minimalną kwotą wskazaną przez system aukcyjny.
Istnieje także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie. Licytujący może zdecydować:
- czy chce zalicytować wyższą ceną i od razu ma zostać wyświetlona wyższa oferta w licytacji
- czy podana cena stanowi maksymalny limit ceny, ukryty dla innych uczestników, a system będzie automatycznie licytował do wskazanego limitu.