Zagrabiony w czasie wojny obraz powrócił do Polski!

Dzieło „Wnętrze katedry w Mediolanie” Marcina Zaleskiego z 1834 roku można od dziś podziwiać w Muzeum Narodowym w Warszawie w Galerii Sztuki XIX wieku.


Losy obrazu były nieznane do stycznia 2018 roku, kiedy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymało wiadomość, że dzieło zostało zdeponowane w wiedeńskim domu aukcyjnym Dorotheum. Zaginioną w czasie powstania warszawskiego cenną pracę udało się odzyskać po 75 latach dzięki staraniom resortu kultury przy wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie. Ministerstwo wciąż poszukuje ponad stu obrazów Zaleskiego, które zniknęły w czasie wojny. 

Marcin Zaleski (Kraków 1796 r. - Warszawa 1877 r.) był wybitnym malarzem widoków miejskich, architektury i wnętrz. W roku 1828 r. otrzymał złoty medal za obrazy pokazane na Warszawskiej Wystawie Sztuk Pięknych, a w 1829 r. stypendium rządowe, które umożliwiło mu wyjazd za granicę (Paryż, Włochy). W 1846 r. został profesorem perspektywy w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, następnie w Warszawskiej Klasie Rysunkowej. Malował m.in. widoki Warszawy, Krakowa, Wilna, Zamościa, czy włoskich miast. Tworzył również obrazy o tematyce sobie współczesnej, jak choćby cykl prac przedstawiających wydarzenia powstania listopadowego.


Marcin Zaleski (1796–1877) | „Wnętrze katedry w Mediolanie” | 1834 | olej, płótno |
Fot. Małgorzata Kwiatkowska | MNW