Wyniki 13. Konkursu Gepperta

Trwa wystawa konkursowa w Galerii BWA Wrocław Główny


Galerię BWA Wrocław Główny można już odwiedzać w stałych, przedpandemicznych godzinach funkcjonowania, bez konieczności uprzedniego umawiania się na wizyty telefonicznie i mailowo. Prezentowana jest w niej wystawa 13. Konkursu Gepperta. Bierze w niej udział trzydziestu młodych artystów, których zgłosiło grono ekspertów wywodzących się z ośrodków sztuki z całego kraju podczas Sympozjum, które odbyło się w październiku 2019 roku.

Konkurs Gepperta jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim, poświęconym młodemu malarstwu. Jego głównym celem jest przedstawienie możliwie pełnej panoramy zjawisk aktualnie zachodzących w różnych ośrodkach w kraju oraz promocja debiutujących twórców. Idea konkursu narodziła się w 1989 roku z inicjatywy pedagogów wrocławskiej PWSSP (dziś Akademia Sztuk Pięknych) oraz krytyków sztuki dla upamiętnienia postaci Eugeniusza Gepperta, pierwszego rektora wrocławskiej uczelni artystycznej. Konkurs był początkowo wydarzeniem ściśle akademickim, zaś od 1999 roku współorganizatorem jest BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej. Skierowany jest do młodych malarzy, najpóźniej do trzech lat po obronie dyplomu oraz do osób nieposiadających dyplomu uczelni artystycznej, jednak czynnie uprawiających sztukę. Na wydarzenie składają się dwa elementy: sympozjum kwalifikacyjne oraz wystawa konkursowa. – W trakcie sympozjum, które odbyło się w październiku 2019 roku – opowiada kuratorka Alicja Klimczak-Dobrzaniecka – eksperci reprezentujący szeroki przekrój krajowych ośrodków artystycznych a także różne funkcje pola sztuki (wykładowcy akademiccy, artyści i kuratorzy wystaw) przedstawili kandydatury maksymalnie trzech, ich zdaniem, najciekawszych młodych malarzy, prezentując ich sylwetki oraz dotychczasowy dorobek. Spośród tej grupy, w drodze zamkniętych obrad w październiku 2019, eksperci wyłonili grupę finalistów, którzy wzięli udział w wystawie, a następnie w czerwcu 2020 roku Jury - Iwona Bigos, Maria Poprzęcka, Kamil Kuskowski, Zdzisław Nitka, Bogusław Deptuła - wybrało zwycięzców głównych nagród.

Laureaci 13. Konkursu Gepperta:
Małgorzata Pawlak - Nagroda Grand Prix Prezydenta Miasta Wrocławia | 30 000 zł


Małgorzata Pawlak, Google Igloos, sztuczny śnieg, akryl i olej na papierze, 2019/2020, fot. Alicja Kielan

 

Edyta Kowalewska - Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu | 5 000 zł


Edyta Kowalewska, Jak poradzić sobie z nadmiarem, fot. Alicja Kielan

 

Róża Duda i Michał Soja - Nagroda Dyrektora BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej | 5 000 zł


Róża Duda i Michał Soja, Nie obejmuj płonących posągów, fot. Alicja Kielan

 

Vojtěch Kovařík - Nagroda sponsorska – Colart | 10 000 zł


Vojtech Kovarik, Clash of the Titans, fot. Alicja Kielan

 

Yui Akiyama, Martyna Czech, Agnieszka Kucharska, Kinga Popiela, Mikołaj Szpaczyński - Vouchery sponsorowane przez Colart | 1 000 zł

 

Wystawa 13. Konkursu Gepperta | 20 maja - 30 sierpnia 2020
kuratorki: Alicja Klimczak-Dobrzaniecka, Anna Kołodziejczyk
współorganizator: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
patroni medialni: Tygodnik Przegląd, Magazyn SZUM, Artinfo.pl
identyfikacja wizualna: Mateusz Zieleniewski
Wystawa została objęta honorowym Patronatem Prezydenta Wrocławia.

Galeria BWA Wrocław Główny
antresola na Dworcu PKP
ul. Piłsudskiego 105
galeria czynna:
środa: 12.00-20.00
czwartek-niedziela: 12.00-18.00