WGW 2019: Galeria RASTER - Dominika Olszowy

Duch domu | Household Spirit


Galeria Raster, na wystwie zatytułowanej Duch Domu | Household Spirit, prezentuje twórczość Dominiki Olszowy, tegorocznej laureatki nagrody „Spojrzenia”, przyznawanej przez Zachętę Narodową Galerię Sztuki i Deutsche Bank. 


Artystka znana z post­in­ter­netowych kon­fabulacji, w świecie real­nym balan­suje na granicy między rzeźbą, instalacją a scenografią. W Rastrze tworzy nowy rodzaj paraper­for­matyw­nej prze­strzeni, która wymusza na widzach aktywną eksplorację, a zarazem prowokuje pytania o teatralność naszych codzien­nych rytuałów, drob­nych przyzwyczajeń, pragnień i lęków.
 
Wystawa Duch domu odwołuje się do prze­strzeni domowej jako nacechowanej sprzecz­nymi emocjami: wrażeniem swojskości i strachem, poczuciem ukojenia i duszności, wytchnienia i paranoi. Czarna kawa roz­lewa się tu po ścianach jak krew w nocnym kinie...

 

 

Wystawa odbywa się w ramach
9. Warsaw Gallery Weekend 2019

Galerie czynne:
Piątek, 20.09: 17.00–21.00 (wernisaże wystaw)
Sobota, 21.09: 12.00–19.00
Niedziela, 22.09: 12.00–19.00