Radek Szlaga na DAMA w Turynie

Prace Radka Szlagi prezentowane są na targach sztuki 30-10.-3.11.2019


Projekt Radka Szlagi prezentowany na targach jest częścią jego indywidualnej wystawy, która otworzy się 6 grudnia w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Instalacja "Places I Had No Intention of Seeing" jest opowieścią o geografii i fascynacji mapami.  

Zainteresowania Szlagi należy rozpatrywać w kontekście “krytycznej kartografii” i Atlantic studies. Patrząc na dzieje powstawania pierwszych map, były one zawsze nierozerwalne z procesem szeroko zakrojonej ekspansji kolonialnej. Idąc więc za współczesną, krytyczną refleksją dotyczącą map, obraz świata który jest na nich przedstawiany, to nie tylko pomniejszona wersja świata naturalnego, ale też świata kulturowego, ukazującego relacje władzy i praktyk społecznych, centrów i peryferii, geografii i polityki. 

Pojawiające się w twórczości Szlagi odniesienia do Middle Passage i migracji związanej z American Dream, pozwalają na narrację o transnarodowej wymianie i cyrkulacji idei, które ukształtowały nowoczesny świat na podstawie hybrydycznego łączenia ras, kultur i wierzeń. Działania Szlagi pozwalają nam na rewizje reprezentacji map normatywnych, a alternatywne narracje o hybrydyzacji kultur prowadzą nas ostatecznie w stronę redefinicji narzucanego nam z góry ustalonego porządku świata.


DAMA
Palazzo Coardi di Carpeneto 
Via Maria Vittoria 26 
10123 Turyn

 

[Galeria Leto]