Pamięci Anny Tyczyńskiej

(1942-2020)


Non omnis moriar ma sens wieloznaczny, uzmysławia niemożność odmiany losu,
straty kogoś bliskiego, ale daje także nadzieję na trwanie pamięci o nim. Skłania 
do wspomnień, przeżytego wspólnie czasu, odbytych i zapamiętanych rozmów. Mimo
nadziei, towarzyszy temu zawsze odczucie ogromnej pustki i żalu.

W poświąteczny wtorek 14 kwietnia odeszła od nas Anna Tyczyńska. Była wybitną
historyczką sztuki, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Całe swoje życie
zawodowe związała z Muzeum Narodowym w Warszawie. Była kierowniczką magazynu
malarstwa polskiego. Od lat 90. ubiegłego wieku była głównym ekspertem Domu
Aukcyjnego Agra - Art. Wrodzona intuicja połączona z ogromną wiedzą sprawiła, że była
niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie malarstwa polskiego.

Dla wielu polskich muzealników była punktem odniesienia, miarą i wzorcem.
Miała dar zjednywania sobie ludzi. Była bardzo mądrym, nieskończenie dobrym
człowiekiem z wyrafinowanym poczuciem humoru. Była dla nas kimś ważnym i
wyjątkowym. Przy niej stawaliśmy się lepsi. Hojnie obdarzała nas swoją wiedzą i
przyjaźnią. Jak prawdziwa Mistrzyni budowała więź opartą na wzajemnym szacunku.

Odeszła od nas w czasie bardzo trudnym. W okresie, który pozbawił nas
dużych obszarów wolności, ale szczęśliwie pozostawił pamięć.
W naszych sercach i w naszej pamięci pozostanie na zawsze.
 

Katarzyna Posiadała