Otwarcie wystawy prac Augusta Zamoyskiego.

Od piątku 6 grudnia można oglądać ekspozycję rzeźb artysty w Muzeum Literatury.


Właśnie otwarto wystawę "Myśleć w kamieniu", prezentującą prace wybitnego polskiego rzeźbiarza. "August Zamoyski. Myśleć w kamieniu to realizowana w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie wystawa, która po raz pierwszy na tak szeroką skalę prezentuje sylwetkę i dorobek artystyczny jednego z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy, tworzącego przede wszystkim na emigracji – we Francji i w Brazylii.

Realizacja tej ekspozycji jest związana z finalizacją umowy i zakupu przez polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rzeźb Augusta Zamoyskiego, znajdujących się dotąd  w niewielkim Muzeum w Prieure des Granges-Sylvanes na południu Francji. Rzeźby stały się częścią zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Kolekcja liczy blisko 90 rzeźb, pochodzących ze wszystkich okresów twórczości Augusta Zamoyskiego. 

Koncepcja wystawy zakłada prezentację archiwum wraz z dorobkiem twórczym artysty w ujęciu problemowym, ujawniającym źródła inspiracji i koncentrującym się na głównych tematach jego sztuki. Na wystawie można zobaczyć szeroki wybór z archiwum artysty, m.in.: szkicowniki, korespondencję z wybitnymi postaciami epoki, pamiątki zarówno osobiste, jak np. XIX-wieczne rękopisy Ferenca Liszta i Roberta Schumanna. Rewelacją na skalę światową z pewnością okażą się odnalezione w archiwum i przygotowane do prezentacji filmy kręcone przez Augusta Zamoyskiego amatorską kamerą wąskotaśmową.