Odzyskana strata wojenna trafiła do Gdańska

Szesnastowieczna grafika Johanna Saenredama z kolekcji gdańskiego kupca Jacoba Kabruna została przekazana do zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku.


Miedzioryt pt. „Portret malarza Johanna von Aachena” według obrazu Pietera Isaacsza zaginął podczas II wojny światowej. W grudniu 2018 r. rycina pojawiła się na aukcji w Berlinie. Losy grafiki Saenredama pozostawały nieznane do grudnia 2018 r., kiedy to Wydział ds. Restytucji Dóbr Kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego został poinformowany o wystawieniu jej na sprzedaż w domu aukcyjnym Galerie Gerda Bassenge w Berlinie. Ministerstwo wystosowało prośbę do domu aukcyjnego o bezwarunkowy zwrot dzieła. Dzięki przychylności właścicieli galerii zostało podpisane porozumienie między MKiDN a Galerie Gerda Bassenge o przekazaniu grafiki.

Miedzioryt Johanna Saenredama przedstawia portret Johanna von Aachena, nadwornego malarza cesarza Rudolfa II. Autorem malarskiego pierwowzoru był Pieter Isaacsz (1568-1625), urodzony w Danii malarz pochodzenia holenderskiego, pracujący dla króla duńskiego Christiana IV. Grafika wchodziła w skład słynnej kolekcji gdańskiego kupca Jacoba Kabruna. W testamencie przekazał zgromadzoną przez siebie kolekcję miastu Gdańsk.

Pod koniec II wojny światowej znaczna część zbiorów Muzeum Miejskiego wraz z dziełami sztuki z kolekcji Kabruna została wywieziona do Niemiec i ukryta. Los większości pozostaje nieznany, wśród nich także los sześćdziesięciu trzech pozostałych miedziorytów Jana Saenderama.


Źródło: informacja prasowa, Muzeum Narodowe w Gdańsku