Odkryto obraz pochodzący z warsztatu Tycjana!

Dzieło pochodzi z londyńskiej kolekcji należącej do księcia Wellington, który nabył je do swoich zbiorów w 1813 roku.


Dotychczas sądzono, że „Orfeusz czarujący zwierzęta” został namalowany przez mało znanego włoskiego artystę Alessandra Varotariego, pochodzącego z Padwy. Dzięki niedawnej konserwacji i przeprowadzonym badaniom, ekspertom udało się jednak ustalić, że dzieło powstało w warsztacie Tycjana. Niewykluczone, że obraz został po części namalowany przez samego mistrza. Podczas konserwacji badacze odkryli numer inwentaryzacyjny kolekcji hiszpańskiej rodziny królewskiej, który z kolei wskazuje na wpis inwentaryzacyjny z 1601 roku, gdzie dzieło zostało wymienione jako pochodzące z warsztatu Tycjana. Badacze stwierdzili, że obraz powstał prawdopodobnie w latach 60. XVI wieku.