Ikoniczny obraz zakupiony przez Annę i Jerzego Staraków.

Obraz „Mon Cheri Bolscheviq” prezentowany było na ważnych wystawach w kraju i za granicą.


W zbiorach kolekcji sztuki Fundacji Rodziny Staraków znajdują się prace uznanych polskich twórców, m.in.: Tadeusza Kantora, Władysława Strzemińskiego, Magdaleny Abakanowicz, Wojciecha Fangora czy Andrzeja Wróblewskiego. Kolekcjonerzy Anna i Jerzy Starakowie zgromadzili dzieła wybitne dla polskiej sztuki II poł. XX wieku. Trzon kolekcji, na którą składa się ponad 300 obiektów, tworzy głównie malarstwo prezentujące bogactwo idei i kierunków, a także tło społecznych przemian. Do kolekcji Rodziny Staraków zakupiony został obraz ikona – „Mon Cheri Bolscheviq” namalowany przez Pawła Kowalewskiego w 1984 roku. Płótno prezentowane było na ważnych wystawach problemowych dotyczących historii Polski, a także reprodukowane w licznych publikacjach, m. in. w albumie „W kręgu arcydzieł. Zbiory sztuki w Polsce”. 

Malarstwo Pawła Kowalewskiego łączy w wyjątkowy sposób wątki osobiste, społeczne i polityczne, jest antycypacją sztuki krytycznej lat 90’ XX w. Obraz „Mon Cheri Bolscheviq” przedstawia sowieckiego żołnierza sił specjalnych o namiętnych, czerwonych ustach i beznamiętnych, zimnych oczach. Artysta w swojej pracy odnosi się do tekstu polskiego filozofa i historyka Mariana Zdziechowskiego, urodzonego w 1861 roku, który ze zdziwieniem komentował radość i zachwyt Paryżan nad rewolucją bolszewicką w latach 1917-20. W paryskich bistrach dosłownie wnoszono toasty na cześć „Mon Cheri Bolscheviq”. 
Paweł Kowalewski, który jest wrażliwym obserwatorem rzeczywistości, skomentował przewrotność duszy Bolszewii i jej złudną pokusę, alegorycznie przedstawiając ją w atrakcyjnej urodzie sowieckiego młodziana. Jego obraz to sarkastyczny humor, ironiczna alegoria Rosji i bolszewizmu ze wszystkimi konsekwencjami. To również przestroga artysty, który przepowiada, że w momencie, gdy mija namiętność, zostają tylko okrutne, nieludzkie oczy systemu totalitarnego. Charakterystyczne dla twórczość Pawła Kowalewskiego: obscenizm, antyestetyzm, żenada i autoironia mają swoje źródło w doświadczeniach stanu wojennego, który odcisnął silne piętno na pracach artysty. Działania legendarnej Gruppy w latach 80’ XX w., której Paweł Kowalewski był współzałożycielem, były solą w oku dla władz PRL-owskich. 

Obraz „Mon Cheri Bolscheviq” prezentowany był na wielu wystawach w kraju i za granicą, znajdował się też w kilku kolekcjach. Dziś, dzięki inicjatywom wspierającym polskich twórców podejmowanym przez Fundację Rodziny Staraków, będzie dostępny dla coraz szerszych kręgów nowej publiczności.