Nagrobek autorstwa Nowosielskiego uratowany!

Nagrobek księdza prof. Jerzego Klingera znajduje się na cmentarzu prawosławnym na warszawskiej Woli.


Fundacja Dziedzictwa Kulturowego otrzymała dotację Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na odrestaurowanie niezwykłego nagrobka prawosławnego duchownego, księdza prof. Jerzego Klingera, stworzonego przez Jerzego Nowosielskiego na cmentarzu prawosławnym przy cerkwi pw. Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie.
Artysta był blisko zaprzyjaźniony ze zmarłym ks. prof. Klingerem (1918–1976) -  teologiem, ekumenistą, prorektorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Polichromowany nagrobek w formie żelbetonowego kiotu z półokrągło sklepioną niszą powstał w sierpniu 1978 roku. Przy projektowaniu pomnika wykorzystano okoliczności budowy Soboru Świętej Trójcy w Hajnówce (według projektu Aleksandra Grygorowicza oraz Jerzego Nowosielskiego). 
Polichromia przedstawia Matkę Boską Orantkę i świętych. Została wykonana w technice akrylowej na betonie. Kolorystyka i kompozycja malowideł nawiązują też bezpośrednio do stworzonego przez Nowosielskiego kilka miesięcy wcześniej (w czerwcu 1978) fragmentu polichromii w dolnej cerkwi cmentarnej na Woli.
Jeśli ktoś chciałby osobiście zobaczyć ten zabytek, to można go znaleźć w sektorze 6, rząd 5, grób 6.