Jan Dobkowski. Niebo nade mną

Galeria aTAK zaprasza na wystawę od 10 marca do 7 maja 2022


Twórczość Jana Dobkowskiego należy do najoryginalniejszych zjawisk w polskiej sztuce powstałej po II wojnie światowej. W tym roku świętujemy osiemdziesiątą rocznicę urodzin malarza. Pragnąc uczcić ten jubileusz Galeria aTAK przygotowała we współpracy z artystą wystawę jego obrazów z dwóch cykli: Osobliwe zdarzenie (2013) i Nie-bo (2014-2015). Ekspozycji towarzyszy katalog prezentujący wszystkie 74 obrazy, o których w obszernym eseju pisze Julia Kusiak: „Nie-bo i Osobliwe zdarzenie są bliżej zjawisk, które trudno nam uchwycić. To przebłyski, dokumentacje zmiany światła, więc też zmiany świata. Zapis w dzienniku, który można czytać pod różnymi kątami, ale ma on jeden cel: podtrzymywać relację jednostki z tym, co istnieje dookoła. Grać w określanie tego związku na nowo i jeszcze bardziej na nowo".

Kurator: Krzysztof Musiał

Galeria aTAK
Warszawa, Mazowiecka 11, lok. 38 

 

1,2,3
Jan Dobkowski, z cyklu Osobliwe zdarzenie, 2013, akryl, płótno, 147 x 147 cm, fot. Jacek Kucharczyk

 

4,5,6_Jan Dobkowski, z cyklu Nie-bo, 2014-2015, akryl, płótno, 54 x 54 cm, fot. Jacek Kucharczyk