Henryk Streng/ Marek Włodarski. Prace na papierze

Aukcja Henryk Streng/ Marek Włodarski. Małe formy: prace na papierze odbędzie się 24 marca godz. 19.00 w Domu Aukcyjnym Libra


Henryk Streng/ Marek Włodarski. Małe formy: prace na papierze Zobacz katalog aukcyjny
Aukcja 24 marca godz. 19.00

Dom Aukcyjny Libra

Rok 2021 jest dla aukcyjnego rynku prac Henryka Strenga/ Marka Włodarskiego zwieńczeniem silnego wzrostowego trendu który możemy zaobserwować od kilku ostatnich lat, w trakcie których ceny prac artysty podwoiły się. Warto również wspomnieć, iż w ostatnich dwóch latach aukcyjny obrót pracami artysty był aż 17-krotnie wyższy od średniej z całej dekady. Marcowa aukcja prac z depozytów muzealnych przyniosła rekordy cenowe na prace twórcy, którego dorobek do niedawna uznawano za nieodkryty. Wyjątkowy, jedyny znajdujący się w prywatnych rękach olejny obraz artysty z okresu czystego przedwojennego surrealizmu został sprzedany za rekordowe ponad 900 000 zł z opłatami aukcyjnymi. Aktualnie trwająca w Muzeum Sztuki Nowoczesnej indywidualna wystawa Henryka Strenga/Marka Włodarskiego skutkuje pogłębieniem zainteresowania oraz badań na temat twórczości artysty, a co za tym idzie, gwałtownie rosnącym popytam na prace autora. 

Aukcja ‘Henryk Streng/ Marek Włodarski. Małe formy: prace na papierze’ jest pierwszą w historii szansą na tak szeroki wybór prac artysty. Pod licytację poddanych zostanie 28 prac na papierze tworzących wielowątkową opowieść o życiu i twórczości artysty który uczestniczył w niezwykle ważnych dla historii sztuki wydarzeniach takich jak I Wystawia Sztuki Nowoczesnej w 1948 roku czy Biennale w Wenecji. Oferowane dzieła powstawały w ciągu całego jego życia, od czasu studiów w Paryżu u Fernarda Legera, poprzez wspaniały i doceniany obecnie na nowo okres surrealizmu, faktorealizmu przed wojną oraz w jej trakcie, powojenne abstrakcje, a następnie prace w duchu „płynnego socmodernizmu”.
Sytuacją bez precedensu jest również możliwość zakupu prac z zatartą sygnaturą będących śladem zagłady odciśniętym w artefakcie artystycznym oraz materialnym dowodem zmiany tożsamości jaką artysta dokonał w trakcie wojny. 
Wędrówka przez ścieżkę twórczą artysty rozpoczyna się w Paryżu, w pracowni Ferdynanda Legera gdzie wyraźnie ukształtowana została maniera formalna Henryka Strenga. Kubistyczne poszukiwania możemy zaobserwować w pracach takich jak „ Balustrada” z 1927 roku. Rysunek ten, obok prac takich jak „ Ryby i przedmioty”, czy prezentowanej na wystawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej „Kompozycji ze świętym Florianem” to przykłady wczesnych prac artysty które cudem przetrwały wojenną zawieruchę.

Marek WŁODARSKI (Henryk Streng) (1903 - 1960)
Balustrada, ok. 1927
ołówek / papier żeberkowy
47,9 x 31,5 cm
opisany na odwrocie ołówkiem: "IV 319 | 1430"
Cena wywoławcza:
10 000 zł droit de suite
Estymacja:
26 000 - 35 000 zł


Prace te to również zapowiedź surrealizmu co wyraźnie podkreślone zostało podczas wystawy „Marek Włodarski / Henryk Streng. Widoki surrealizmu” zorganizowanej w styczniu 2021 roku w domu aukcyjnym LIBRA, która pokazała iż surrealizm rozwijający się w Polsce w niczym nie ustępował jego francuskim wzorcom. 

Symptomy surrealizmu widoczne są w pracach inspirowanych szyldami reklamowymi z lwowskich ulic które wskazują na docenienie niezwykłości prowincjonalnej codzienności. Rozbicie kompozycji obrazu na niezależne od siebie fragmenty rzeczywistości w dziełach takich jak „Winogrona i przedmioty” (również prezentowanym obecnie na wystawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej) tworzą obraz miejskiej tkanki o nadrealistycznym wyrazie. Warto zaznaczyć, iż praca ta w opinii dr Piotra Słodkowskiego może być uznana za jeden z najwcześniejszych na świecie przejawów pop-artu. 

Marek WŁODARSKI (Henryk Streng) (1903 - 1960)
Winogrona i przedmioty, 1929
ołówek / papier
31,8 × 48,2 cm
48 x 63,3 cm (z oprawą)
sygnowany p. d. „III 1929” oraz ślad zatartej sygnatury
Cena wywoławcza:
40 000 zł droit de suite
Estymacja:
50 000 - 60 000 zł

 

Prezentowany szkic jest jedynym rysunkiem do tej pracy na którym co niezwykle istotne, widoczny jest również ślad zatartej sygnatury.
Rysunki „Myśliwy” oraz „Pejzaż podwodny” datowane są z kolei na ten sam rok co słynny obraz z fajką Magritte’a wyprzedzając o kilka lat inne światowej sławy dzieła surrealistyczne. 

Marek WŁODARSKI (Henryk Streng) (1903 - 1960)
Myśliwy, 1929
sepia, pędzel / papier żeberkowy
22x27,5 cm (w świetle passe-partout)
datowany p.d.: niewyraźnie "929" [IV 418]
Cena wywoławcza:
8 000 zł droit de suite
Estymacja:
15 000 - 20 000 zł

Marek WŁODARSKI (Henryk Streng) (1903 - 1960)
Pejzaż podwodny, 1929
sepia, pędzel / papier naklejony na papier beżowy z ramką
31,4 x 21 cm
sygnowany: p.d. (wtórnie): WŁODARSKI 1929
Cena wywoławcza:
10 000 zł droit de suite
Estymacja:
15 000 - 20 000 zł

Spośród aukcyjnych propozycji z tego okresu, warto zwrócić uwagę również na rysunek „Ludzie w górach wieczorem”, który jest szkicem dla wybitnego obrazu olejnego „Miłość wiara i nadzieja w górach” z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu. 

Marek WŁODARSKI (Henryk Streng) (1903 - 1960)
Ludzie w górach wieczorem, 1931
kredka, ołówek / papier
34,1 x 25,2 cm
Cena wywoławcza:
20 000 zł droit de suite
Estymacja:
45 000 - 55 000 zł

Praca „Familia z bukietem” znajduje się natomiast w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Wyjatkowe szkice do tej pracy olejnej to oferowane na auckji "Para z bukietem”,  „Para w fantastycznym pejzażu" oraz „Para z bukietem z piór". 

Marek WŁODARSKI (Henryk Streng) (1903 - 1960)
Para z bukietem, ok 1930
ołówek, kredka, papier
22 x 15 cm (w świetle passe-partout)
Cena wywoławcza:
12 000 zł droit de suite
Estymacja:
25 000 - 30 000 zł

Marek WŁODARSKI (Henryk Streng) (1903 - 1960)
Para z bukietem piór, 1931
ołówek, papier
24x16,3 cm
sygn. p.d.: 1931 oraz ślad zatartej sygn. por. kat. IV/ 618
Cena wywoławcza:
20 000 zł droit de suite
Estymacja:
45 000 - 55 000 zł


Znakomitą pozycję stanowi także szkic do akwareli „Pożegnanie żołnierza”, która znajduje się w kolekcji Muzuem Sztuki w Łodzi. Tematyka dzieła, zaprezentowana również w najdroższej, wyżej wspomnianej pracy artysty jaka pojawiła się na rynku, zaczerpnięta została z tradycji starych lwowskich melodii zachowanych w zbiorowej świadomości wspominających pełne rozterek odjazdy żołnierzy z peronów czerniakowskiego dworca. 

Marek WŁODARSKI (Henryk Streng) (1903 - 1960)
Pożegnanie żołnierza, 1931
ołówek, papier
34,4x24,7 cm
sygn.. p.d.: 1931-66, oraz ślad zatartej sygnatury
Cena wywoławcza:
12 000 zł droit de suite
Estymacja:
20 000 - 30 000 zł


Przykładem pracy która wpisuje się w serię dzieł faktorealistycznych twórcy jest kolejny, jeden z nielicznych przedwojenny obrazów olejnych Strenga/Włodarskiego „Atleci”. Dzieła z tego etapu twórczości artysty miały stanowić komentarz lub relację z wydarzeń biegnącego życia. Co ciekawe, wpisana jest w nie również niewiadomego pochodzenia metaforyka i coś z poezji, co przeczuwał już Jerzy Tchórzewski: „Zmierza […] do określenia środkami plastycznymi poetyckiego przeżycia, do kreowania nowych »sytuacji lirycznych« za pomocą formy plastycznej (koloru, formy, linii…).” Aukcja prac na papierze to wyjątkowa okazja do nabycia szkicu do tego obrazu, który przed wojną wystawiany był we Lwowie.

Marek WŁODARSKI (Henryk Streng) (1903 - 1960)
Zapaśnicy, ok. 1938
ołówek, kredka / papier
34,2 x 21,2 cm
Cena wywoławcza:
12 000 zł droit de suite
Estymacja:
20 000 - 25 000 zł


Kolejnymi pracami faktorealistycznymi twórcy jest cykl szkiców i prac olejnych „Demonstracje obrazów”. Wielobarwne, akwarelowe szkice tytułem nawiązują do powstałej w latach 30. pracy, w której sztuka uniesiona została jako transparent w górę. Dzieło to jest szkicem jest do jednej z najbardziej rozpoznawalnych prac Włodarskiego/ Strenga która znajduje się w kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi. 

Marek WŁODARSKI (Henryk Streng) (1903 - 1960)
Demonstracja obrazów, szkic II, 1948
awarela, ołówek / papier
19,9 x 28,3 cm
sygnowany i datowany p.d.: Włodarski 948
Cena wywoławcza:
40 000 zł droit de suite
Estymacja:
50 000 - 60 000 zł

Wśród oferowanych prac znalazły się również dzieła prezentowane na wielkich, niezwykle istotnych wystawach takich jak I Wystawa Sztuki Nowoczesnej- „Kompozycja konstrukcyjna” oraz Biennale w Wenecji- „Chłopiec w ogrodzie”. 

Marek WŁODARSKI (Henryk Streng) (1903 - 1960)
Kompozycja konstrukcyjna, 1948
akwarela, gwasz / papier
29,8 x 21,2 cm
Cena wywoławcza:
35 000 zł droit de suite
Estymacja:
40 000 - 60 000 zł

Marek WŁODARSKI (Henryk Streng) (1903 - 1960)
Chłopiec w ogrodzie, 1955
olej / papier
24,7 × 31,6 cm
sygnowany p.g.: Włodarski / 955
Cena wywoławcza:
16 000 zł droit de suite
Estymacja:
35 000 - 45 000 zł

Nieczęsto zdarza się aby tyle różnorodnych motywów pojawiło się w pracach jednego artysty. Jest tak w przypadku surrealisty, faktorealisty, abstrakcjonisty, ucznia Fernada Legera, człowieka który świadomie zmiana tożsamość co dokumentuje dramatycznym wytarciem sygnatur na dziełach przedwojennych porzucając dotychczasową tożsamość, świadka historii obarczonego dehumanizującym doświadczeniem dwóch totalitaryzmów i odbudowy kraju po wojnie w nowej rzeczywistości.

Aukcja ‘Henryk Streng/ Marek Włodarski. Małe formy: prace na papierze’ prezentuje unikatowe prace stanowiące klucz do zrozumienia życia i twórczości artysty, którego biografia mogłaby zapełnić kilka artystycznych życiorysów, stanowiąc punkt wyjścia do śledzenia skomplikowanych relacji między sztuką, tożsamością i wojną.


Aukcja 24 marca, godz. 19.00 Zobacz katalog aukcyjny

Marek WŁODARSKI (Henryk Streng) (1903 - 1960)
Dwaj jeźdźcy (Pożegnanie żołnierzy), 1931
gwasz / papier
20x26 cm (w świetle oprawy)
opisany p.d. "'931 - 62"
Cena wywoławcza:
30 000 zł droit de suite
Estymacja:
65 000 - 75 000 zł

Marek WŁODARSKI (Henryk Streng) (1903 - 1960)
Kompozycja ze św. Florianem, 1927
gwasz, papier; 37,3 × 28,3 cm
datowany p. g.: „VIII 927” oraz ślad zatartej sygnatury
Cena wywoławcza:
15 000 zł droit de suite
Estymacja:
40 000 - 50 000 zł