Fotorelacja z X Jubileuszowego Festiwalu Sztuki Efemerycznej Konteksty 2020.


28 lipca 2020 r. zakończył się organizowany już po raz dziesiąty Festiwalu Sztuki Efemerycznej Konteksty 2020. 

Fot. Kazimierz Ździebło