Dzieło Albrechta Dürera w sklepie z pamiątkami.

Szkic przygotowawczy odkryto w wiedeńskiej katedrze św. Szczepana w wejściu do sklepu z pamiątkami.


Badacze odkryli malowidło ścienne, którego szkic przygotowawczy został najprawdopodobniej wykonany przez niemieckiego malarza i grafika Albrechta Dürera.

Do tego niezwykłego odkrycia doszło w Wiedniu w gotyckiej katedrze św. Szczepana - najważniejszym kościele w mieście. Okazuje się, że nawet dobrze znane zabytki kryją jeszcze wiele niespodzianek. Malowidło zostało odsłonięte podczas prowadzonych tam prac konserwatorskich. Umieszczone jest nad portalem obecnie prowadzącym do sklepu z pamiątkami. Eksperci zebrani w celu ustalenia autora dzieła doszli do wniosku, że jego szkic przygotowawczy został najprawdopodobniej wykonany przez samego Dürera. Tryptyk przedstawia patrona Austrii, św. Leopolda, w towarzystwie śś. Katarzyny i Małgorzaty, kolejno po jego lewej i prawej stronie. Dürer wykonał szkic dwóch świętych niewiast, ale z niewiadomych powodów nie dokończył pracy nad dziełem.

Malowidło wskazuje na wcześniej nieznany rozdział w życiu artysty. Do chwili obecnej nie było dowodów na to, że Dürer odwiedził stolicę Austrii. Według jednej z teorii szkic powstał w 1505 r. na zlecenie Świętego Cesarza Rzymskiego Maksymiliana I, dla którego Dürer zaczął pracować od ok. 1512 roku. Możliwe jednak, że artysta wykonywał zlecenia dla niego już wcześniej.

Być może Dürer zatrzymał się w Wiedniu w drodze z Norymbergi do Wenecji w 1505 r., aby odwiedzić uczonego i przyjaciela Conrada Celtisa. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że rysunek Dürera, znajdujący się obecnie w kolekcji The British Museum, został wykonany w południowej Austrii.

 

 


Fot 1, 2 Artnews 
Fot 3 © Bwag/Wikimedia