Agra-Art: Aukcja Sztuki Współczesnej


Dom Aukcyjny Agra-Art zaprasza na Aukcję Sztuki Współczesnej, która odbędzie się w niedzielę, 6 października 2019 r. Start licytacji ok. godz. 20:30 w galerii Agra-Art przy ul. Wilczej 70 w Warszawie (bezpośrednio po zakończeniu licytacji dzieł Sztuki Tradycyjnej).
 
ZDZISŁAW BEKSIŃSKI
BEZ TYTUŁU, 1982
olej, płyta pilśniowa
61 x 73 cm
sygn. na odwrocie na płycie: BEKSIŃSKI | 1982
na odwrocie oprawy kredą: 732 x 612 = 3 | B/3 | [chińskie? japońskie? znaki] oraz ołówkiem: 732 x 612 – 3/ [...]
 
Pochodzenie:
Obraz został zakupiony w 1990 r. w Paryżu do Muzeum Sztuki Europejskiej w Osace w Japonii.
Następnie, po zamknięciu muzeum, w prywatnej kolekcji w Azji.
 
Obraz reprodukowany w:
– Beksiński. Photographies Dessins Sculptures Peintures, Anna et Piotr Dmochowski API, „Galerie Dmochowski – musee – galerie de Beksinski“, Paris, s. 294, il. barwna 382.
– Strona internetowa Dmochowski Gallery NET (Wirtualne Muzeum).
 
Cena wyw.: 90 000 zł
Do ceny zakupu tego obiektu doliczona będzie dodatkowo opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite) oraz będzie powiększona o podatek graniczny w wysokości 8% kwoty wylicytowanej, chyba że przedmiot po zakupie opuści teren Unii Europejskiej.
 
JAN LEBENSTEIN
PORWANIE EUROPY, 1982
gwasz, tusz, pastel, papier firmowy z napisem arches-france-dessin naklejony na płótno, 81 x 165 cm
sygn. p.d.: Lebenstein 82
napis na kartuszu śr.g.: ENLEVEMENT D'EUROPE; na odwr. p.g. napis: ENLEVMENT [sic!] D’ EUROPE

Proweniencja: Kolekcja Godurowska; zakupiony w 2008 r.
 
Obraz opisany i reprodukowany:
– Kolekcja Godurowska. Malarstwo polskie XIX i XX w. (koncepcja merytoryczna, wstęp, opracowanie dzieł wszystkich Tadeusz Matuszczak), Godurowo 2018, s. 121, il. barwna.
 
Obraz należy do szerszego cyklu „Porwanie Europy“ z przełomu lat 70/80. XX w. Dwie inne kompozycje opatrzone tym tytułem, datowane na 1978 i 1984 rok (zupełnie inne niż oferowana, różniące się też istotnie między sobą) zamieszczono w katalogu Jan Lebenstein. Demony, Muzeum Literatury, Warszawa 2005, s. 152-153.
 
Cena wyw.: 90 000 zł
Do ceny zakupu tego obiektu doliczona będzie dodatkowo opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite).
 
JERZY DUDA GRACZ
OBRAZ 1294, 1989
olej, płyta pilśniowa
50 x 50 cm
sygn. l.d.: DUDA GRACZ 1989 .
na odwr. na płycie u dołu nieczytelny napis ołówkiem
p.d.: stempel wywozowy
centralnie: nalepka autorska z danymi obrazu, p.g. dwie małe nalepki: rękopis – c-3 | 500 x 500, maszynopis – 3005
 
Pochodzenie:
Obraz został zakupiony w Galerii Alicji i Bożeny Wahl ok. 1990 do Muzeum Sztuki Europejskiej w Osace w Japonii. Następnie, po zamknięciu muzeum, w prywatnej kolekcji w Azji.
 
Cena wyw.: 25 000 zł
Do ceny zakupu tego obiektu doliczona będzie dodatkowo opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite) oraz będzie powiększona o podatek graniczny w wysokości 8% kwoty wylicytowanej, chyba że przedmiot po zakupie opuści teren Unii Europejskiej.
 
TERESA PĄGOWSKA
BEZ TYTUŁU, ok. 1988
tempera, akryl, płótno
159 x 140 cm
na odwrocie na płótnie napis: POTWIERDZAM AUTORSTWO | TERESY PĄGOWSKIEJ | F. Pągowski na górnej belce krosna l. napis: TERESA PĄGOWSKA
 
Obraz wystawiany i opisany:
– Teresa Pągowska. Przesypywanie czasu. Malarstwo 1962-2006. Measuring Time. Paintings 1962-2006, Galeria Atak, Warszawa 5 IX - 29 XI 2008, Warszawa, kat. 13, s. 180, il. barwna.
 
Cena wyw.: 130 000 zł
Do ceny zakupu tego obiektu doliczona będzie dodatkowo opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite).
 
 
W czasie aukcji istnieje możliwość licytacji w czasie rzeczywistym (LIVE) przez internet. Szczegóły dotyczące rejestracji i samej licytacji przez internet na naszych stronach internetowych www.agraart.pl
Zapraszamy też na nasz profil na Facebooku https://www.facebook.com/agraart2/
 
JAROSŁAW MODZELEWSKI
KONIECZNOŚĆ ŚLIWY, 1989 – 1993
olej, płótno, 120 x 150
sygn. na odwr. na płótnie l.g.: Jarosław Modzelewski 1989 [data w kółku] | „Konieczność Śliwy“ | 1993 [data w kółku] | olej 120 x 150
obok nalepka Kunstpalast w Düsseldorfie z danymi obrazu
 
Obraz opisany i wystawiany:
– W kręgu nowej figuracji, Muzeum ASP, Warszawa 1994;
– Jarosław Modzelewski, Galeria Nowy Wiek, Zielona Góra 2003;
– D. Piekarska, Lokuj w młodych, „Gazeta Lubuska“ 2003, nr 124 (29 V), s. 5, il.;
– M. Kurzac, Jan Michalski, Maryla Sitkowska, Marta Tarabuła, Jarosław Modzelewski, obrazy 1977-2006, Galeria Zderzak, Kraków 2006, s. 170, poz. 162, il.
 
Cena wyw.: 35 000 zł
Do ceny zakupu tego obiektu doliczona będzie dodatkowo opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite).
 
JACEK YERKA
MIĘDZY NIEBEM I PIEKŁEM, 1989
akryl, płótno
76 x 90 cm
sygn. p.d.: JERKA 89
sygn. na odwr. na d. belce krosna: JACEK YERKA | „MIĘDZY NIEBEM I PIEKŁEM“ | AKRYL 1989
na odwr. na płótnie pieczątka wywozowa
na l. belce krosna napis oł.: JERKA, obok nr 76
na p. belce: JERKA
 
Cena wyw.: 35 000 zł
Do ceny zakupu tego obiektu doliczona będzie dodatkowo opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite).
 
Wszystkich Państwa, którzy są zainteresowani aukcją, chcieliby złożyć zlecenie zakupu, zarezerwować miejsce na sali aukcyjnej, prenumerować katalogi aukcyjne lub otrzymać pierwszy katalog gratis, prosimy o kontakt:
Adres e-mail: agra@agraart.pl
tel. (22) 745 10 25 lub (22) 745 10 20
 
ZDZISŁAW BEKSIŃSKI
BEZ TYTUŁU, 1963
gips patynowany na czarno, płyta
wymiar obiektu: 20,5 x 12 x 6 cm, płyta: 57 x 40 cm
sygn. na odwrocie płyty: BEKSIŃSKI 63
 
Realizacji rzeźbiarskich w twórczości Zdzisława Beksińskiego, w porównaniu z jego bogatym dorobkiem malarskim czy rysunkowym, było stosunkowo niewiele. Artysta stale podkreślał, że nie wynikało to z braku zainteresowania tego typu twórczością (wręcz przeciwnie), jednak zawsze było wynikiem ograniczeń przestrzennych i braku odpowiednich ku temu warunków.
 
Cena wyw.: 80 000 zł
Do ceny zakupu tego obiektu doliczona będzie dodatkowo opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite).
 
 

JAN TARASIN
STÓŁ GIER IV, 1997
olej, płótno
100 x 130 cm
sygn. na odwrocie na płótnie p.g.: JAN TARASIN | 1997 | „STÓŁ GIER IV“
 
Cena wyw.: 100 000 zł
Do ceny zakupu tego obiektu doliczona będzie dodatkowo opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite).