Agra-Art: Aukcja Sztuki Dawnej


Dom Aukcyjny Agra-Art zaprasza na Aukcję Sztuki Dawnej, która odbędzie się w niedzielę 6 października 2019 r. Start licytacji o godz. 19:00 w galerii Agra-Art przy ul. Wilczej 70 w Warszawie. Bezpośrednio po zakończeniu Aukcji Sztuki (ok. 20:30), odbędzie się licytacja Sztuki Współczesnej.
 
WŁADYSŁAW CZACHÓRSKI
DZIEWCZYNA Z KWIATAMI, po 1897
olej, płótno
42,3 x 30 cm
sygn. p.g.: Czachórski

Bibliografia:
– Nasze ryciny, „Tygodnik Ilustrowany“ 1904, I półrocze, nr 13, s. 257, 256, repr. s. 247;
– Dla pokrzepienia serc. Wystawa malarstwa, rysunku, grafiki, militariów i dawnej fotografii ze zbiorów Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska Polskiego oraz kostiumów i dekoracji filmowych wypożyczonych przez Zodiak Jerzy Hoffman Film Production [folder] Wystawa zorganizowana z okazji premiery filmowej Ogniem i mieczem, Muzeum Narodowe Warszawa 1999, [wzmiankowany];
– E. Ptaszyńska, Obrazy w drewnie żłobione. Twórczość Alfreda Wierusza-Kowalskiego w drzeworytach, Suwałki 2009, il. 41, 42;
– E. Ptaszyńska, Alfred Wierusz-Kowalski 1849-1915, Warszawa 2011, il. kolorowa XXVIII.

Cena wyw.: 200 000 zł
 
MOJŻESZ KISLING
PORTRET RUDOWŁOSEJ DZIEWCZYNY, 1943
olej, płótno
41,2 x 33,3 cm
sygn. p.g.: Kisling

– na odwrocie na płótnie, wzdłuż dolnej krawędzi nieczytelny napis;
– na górnej listwie krosna pieczęć zakładu produkującego podobrazia (w formie palety z pędzlami);
– na dolnej listwie krosna tabliczka z grawerowanym napisem: PROPRIETE | DE | DANIEL BRANTON | 12.2.1962;
– na prawej listwie krosna na dole naklejka aukcyjna

Proweniencja:
– obraz zakupiony od artysty do prywatnej kolekcji w USA;
– prywatna kolekcja w Massachusets (zakupiony od spadkobierców powyższej kolekcji za pośrednictwem aukcji Sotheby’s, Nowy Jork, 10 maja 2007, poz. 442);
– prywatna kolekcja, Polska (zakupiony na aukcji Sotheby’s, Nowy Jork, 15 maja 2019, poz. 217).

Obraz opisany i reprodukowany:
– Jean Kisling, Kisling, 1891-1953, vol. III, Paryż, 1995, nr XXVII, il. s. 110;
Obraz zostanie zamieszczony w tomie IV i dodatkowo w tomach I, II i III Catalogue Raisonné Mojżesza Kislinga, obecnie w przygotowaniu przez Marc’a Ottavi.

Cena wyw.: 370 000 zł
Do ceny zakupu tego obiektu doliczona będzie dodatkowo opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite).
 
JÓZEF CHEŁMOŃSKI
STAW W LESIE, 1894
Jezioro w lesie, Jezioro wśród lasu sosnowego, Las, Waldsee
olej, płótno
79,5 x 115,5 cm
sygn. l.d.: JOSEF CHELMONSKI | 1894

Proweniencja: Kolekcja Godurowska.

Bibliografia (fragment):
– Ze sztuki [w:] „Tygodnik Ilustrowany“ 1894, II półrocze, nr 3 (z dn. 21 VII), s. 47;
– H. Piątkowski, Malarstwo, [w:] „Tygodnik Mód i Powieści“ 1894, nr 29 (z dn. 21 VII) s. 230;
– Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem za rok 1894, Warszawa 1895, s. 31 [Las]; s. 43 [Wykaz dzieł sztuki nabytych z Wystawy TZSP przez osoby prywatne w ciągu 1894 roku; obraz Las zakupiony przez p. Karola Deike];
– Grosse Berliner Kunst-Ausstellung 1895, katalog wystawy, Vom 1 Mai. bis 29. Sept., Zweite Auflage, Berlin [1895], Verlag von Rud. Schuster, s. 127, nr kat. 2325 [Waldsee];
– F., Międzyn.[arodowa] Wystawa Sztuki w Berlinie. Dział Polski, Berlin 15 lipca, [w:] „Kraj“ [Petersburg] 1895, nr 29 (1. VIII), s. 12 [przedruk artykułu berlińskiego krytyka L. Pietscha];
– Wystawa dzieł Chełmońskiego [katalog wystawy], Tow. Zach. Szt. Piękn. w Król. Pol., Warszawa 1907, s. 10, nr kat. 50 [Staw w lesie; własność pani (Emilii Marii) Deike];
– Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Wystawa Dzieł Józefa Chełmońskiego. Od 19 maja do 15 czerwca 1907 r. [katalog wystawy], Kraków 1907, s. 6, poz. 27;
– Wystawa Dzieł Józefa Chełmońskiego [katalog wystawy], Towarzystwo Przyj. Sztuk Pięknych we Lwowie, Lwów, lipiec 1907, s. 6, nr kat. 26 [Staw w lesie; własność Marii Deike];

Cena wyw.: 500 000 zł
 
LEON WYCZÓŁKOWSKI
PORTRET MŁODEJ KOBIETY W HISTORYCZNYM KOSTIUMIE, 1883
olej, deska
22,8 x 13,5 cm
sygn. p.d.: L.Wyczółkowski | 1883.
na odwrocie wzdłuż prawej krawędzi napis ołówkiem: k. l. 151/56

Lata 1880-1884 spędził Wyczółkowski w Warszawie, gdzie starał się zdobyć popularność, ofiarowując publiczności [...] liczne portrety, sceny salonowe i obyczajowe komponowane za podnietą monachijskich i francuskich obrazów tego rodzaju [...] ćwiczył się w coraz śmielszym harmonizowaniu barw i zdecydowanych pociągnięciach pędzla.
Leon Wyczółkowski, Listy i wspomnienia, opracowała M. Twarowska, Wrocław 1960, s. 45

Prezentowany portret cechuje subtelna i wysmakowana kolorystyka, potwierdzająca nadzwyczajny talent Wyczółkowskiego jako malarza kolorysty.

Cena wyw.: 130 000 zł
 
W czasie aukcji istnieje możliwość licytacji w czasie rzeczywistym (LIVE) przez internet. Szczegóły dotyczące rejestracji i samej licytacji przez internet na naszych stronach internetowych www.agraart.pl
Zapraszamy też na nasz profil na Facebooku https://www.facebook.com/agraart2/
 
TADEUSZ STYKA
PORTRET DAMY W PERŁACH
olej, tektura
73,3 x 56,4 cm
sygn. p.d.: TADÉ. STYKA.
na odwrocie w l.g. rogu ośmioboczna naklejka z nieczytelnym znakiem

Cena wyw.: 30 000 zł
Do ceny zakupu tego obiektu doliczona będzie dodatkowo opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite).
 
WLASTIMIL HOFMAN
PRZEMIJANIE, 1920
olej, płótno
115 x 146 cm
sygn. l. d.: Wlastimil Hofmann Paryż 1920

Przemijanie powstało w czasie pobytu Wlastimila Hofmana w Paryżu, gdzie przebywał w latach 1919-1920. W obrazie widać wyraźny wpływ, jaki na twórczość artysty wywarł jego profesor z krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych – Jacek Malczewski. Hofman uznawany jest za kontynuatora symboliczno - alegorycznego malarstwa uprawianego przez Malczewskiego. Wskazuje na to zarówno stylistyka, jak i kompozycyjne rozwiązania. Hofman zawsze koncentrował się w swojej twórczości na narracji i anegdotach, co prowadziło do daleko posuniętej teatralizacji jego obrazów.

Cena wyw.: 95 000 zł
Do ceny zakupu tego obiektu doliczona będzie dodatkowo opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite).
 
Wszystkich Państwa, którzy są zainteresowani aukcją, chcieliby złożyć zlecenie zakupu, zarezerwować miejsce na sali aukcyjnej, prenumerować katalogi aukcyjne lub otrzymać pierwszy katalog gratis, prosimy o kontakt:
Adres e-mail: agra@agraart.pl
tel. (22) 745 10 25 lub (22) 745 10 20
 
STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ
AUTOPORTRET, 15 XII 1938
węgiel, pastel, papier szaro-beżowy żeberkowy z filigranem INGRES naklejony na tekturę, 62,3 x 48,1 cm
sygn. p.d.: NP NΠ | (T. B) | (Co + herb.) | S. I. Witkiewicz | 15/XII 1938

na odwrocie owalna pieczęć zakładu ramiarskiego:
ARTYSTYCZNA WYTWÓRNIA | RAM | F. BRUDZIŃSKI | WARSZAWA, BRACKA 18

Obrazowi towarzyszy ekspertyza dr Anny Żakiewicz.

Typ B – rodzaj bardziej charakterystyczny, jednak bez cienia karykatury. Robota bardziej kreskowa niż typu A z pewnym odcieniem cech charakterystycznych, co nie wyklucza „ładności“ w portretach kobiecych. Stosunek do modela obiektywny. Robota mniej wylizana...
z Regulaminu...

Na Autoportrecie obok sygnatury artysty znajduje się adnotacja (T.B), co oznacza, że portret zalicza się (według Regulaminu stworzonej przez Witkacego w celach komercyjnych w 1925 r. Firmy Portretowej S.I. Witkiewicz) do wizerunków typu „B“ przedstawiających modela w sposób obiektywny z pewnym podkreśleniem cech charakterystycznych. Znajdujące się powyżej oznaczenia NP NΠ oznaczają, że w trakcie pracy artysta nie palił i nie pił (alkoholu). Był natomiast pod wpływem kokainy i herbaty, którą również uważał za używkę wpływającą na proces twórczy, o czym świadczą oznaczenia (Co + herb.).

Cena wyw.: 150 000 zł
 
HENRYK HAYDEN
KOBIETA Z DZIECKIEM, ok. 1922
olej, płótno
100 x 73,2 cm
sygn. p.d.: Hayden
sygn. na odwrocie: H. Hayden | I – 1922 | paris

na odwrocie, na płótnie:
– na górnej krawędzi obrazu napis: Hayden La Mere et l’Enfant;
– u dołu okrągła pieczątka celna: DOUANE | EXPORTATION | PARIS | CENTRALE

Proweniencja:
Obraz ze zbiorów Leopolda Zborowskiego; później w kolekcji Marcela Suillerot.

Obraz opisany i reprodukowany:
– J. Goldman, Henri Hayden, [w:] Die Kunst, Heft 6, München Juni 1971, s. 346, il.;
– A. Winiarski, Henryk Hayden, Mistrzowie École de Paris, Muza, Warszawa 2013, s. 63, il. czarno-biała.
Obraz zostanie uwzględniony w Catalogue Raisoneé Haydena, obecnie w przygotowaniu przez Patrice Bachelard we współpracy z Josette Hayden.

W roku 1922 Hayden odszedł od kubistycznej formy i rozpoczął poszukiwania nowej formuły malarskiej, które sprawiły, że artysta powrócił do klasycznej formuły przedstawieniowej. Rok później dołączył on do grupy polskich artystów skupionych wokół Leopolda Zborowskiego (pochodzącego z Galicji polskiego marszanda, który organizował wystawy, m.in. takim artystom jak Modigliani, Soutine, czy Kisling). W tym okresie artysta skupił się na malowaniu portretów i scen rodzajowych. Znakomitym przykładem tego malarstwa jest prezentowana Kobieta z dzieckiem. Pracę charakteryzuje ograniczona paleta barw oraz uproszczone i oszczędne w wyrazie potraktowanie modeli. Bryłę artysta buduje za pomocą delikatnego konturu i walorowego potraktowania światłocieni.
żródło: A. Winiarski, Henri Hayden, Mistrzowie École de Paris, Muza, Warszawa 2013

Cena wyw.: 65 000 zł
Do ceny zakupu tego obiektu doliczona będzie dodatkowo opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite) oraz będzie powiększona o podatek graniczny w wysokości 8% kwoty wylicytowanej, chyba że przedmiot po zakupie opuści teren Unii Europejskiej.