Artystka. Anna Bilińska 1854–1893

Wystawę można oglądać od 26 czerwca w Muzeum Narodowym w Warszawie!


26 czerwca – 10 października 2021


Anna Bilińska-Bohdanowiczowa (1854–1893) to pierwsza polska artystka, która osiągnęła międzynarodową sławę. Jej twórczość była prezentowana na najważniejszych europejskich wystawach i doceniania przez krytyków sztuki z wielu krajów. Także dziś obrazy i fascynujące losy malarki wzbudzają duże zainteresowanie publiczności, a wiele dzieł Bilińskiej trafiło do kanonu polskiej sztuki. Jednak całokształt twórczości i biografia artystki wciąż czekają na opracowanie.

Celem wystawy jest prezentacja możliwie najszerszego wyboru prac malarskich i rysunkowych Bilińskiej (w tym dzieł do tej pory nieznanych), pochodzących z polskich i zagranicznych muzeów oraz kolekcji prywatnych. Głównym wątkiem wystawy jest artystyczna kariera Bilińskiej, wiodąca od pierwszych prób malarskich w Warszawie poprzez naukę w paryskiej Académie Julian ku udziałowi w międzynarodowych wystawach sztuki. 

Prezentacja porusza zagadnienia natury artystycznej, takie jak akademizm w twórczości Bilińskiej, portret jako preferowany przez nią temat malarski czy technika pastelu, w której wypowiadała się równie często jak w malarstwie olejnym. Inne kwestie, które podejmujemy w ramach ekspozycji, to samoświadomość artystki i jej widzenie pozycji twórcy w świecie, wyrażające się m.in. w kreowaniu własnego wizerunku w autoportretach. Niezwykle interesujące są również wątki biograficzne: pokonywanie przez malarkę materialnych i osobistych trudności na drodze do zawodowego sukcesu czy jej relacje towarzyskie i uczuciowe. Twórczości Bilińskiej nie sposób przedstawić bez zarysowania ograniczeń, jakich w XIX wieku doświadczały kobiety w ramach instytucji sztuki i kształcenia artystycznego oraz ze względu na normy i oczekiwania społeczne.

Ekspozycji towarzyszą bogaty program wydarzeń, projekt realizowany we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych, którego wynikiem będzie stworzenie muralu inspirowanego twórczością Bilińskiej w sąsiedztwie Muzeum oraz katalog prac istniejących i zaginionych Anny Bilińskiej, poprzedzony kalendarium oraz esejami interpretacyjnymi i dwujęzyczny przewodnik po wystawie. 

Kuratorki: dr Agnieszka Bagińska, Renata Higersberger

Materiały prasowe MNW

 

Anna Bilińska, Studium kobiety (tyt. historyczny Murzynka), 1884 olej, płótno, Muzeum Narodowe w Warszawie