Andrzej Wróblewski. Waiting Room

Pierwsza zagraniczna wystawa 
Andrzeja Wróblewskiego poświęcona podróży do Jugosławii i późnej twórczości artysty.


Już 15 października br. w Lublanie (Słowenia) odbędzie się wyjątkowe wydarzenie promujące twórczość Andrzeja Wróblewskiego – otwarcie wystawy „Andrzej Wróblewski. Waiting Room”. To pierwsza zagraniczna prezentacja, która skupia się na ostatnich latach twórczości artysty. Na wystawę w Moderna galerija, jednym z najbardziej prestiżowych muzeów sztuki nowoczesnej w Europie, składa się ponad 120 dzieł Andrzeja Wróblewskiego z lat 1955–1957. Pośród nich dużą grupę stanowią obrazy niewystawiane nigdy wcześniej lub niepokazywane od ponad 60 lat.  Na wystawie znajdą się m.in. 3 znane obrazy: „Poczekalnia I, Kolejka trwa”, „Poczekalnia II, (Ukrzesłowienie I)”, „Nagrobek, (Nagrobek kobieciarza)”, liczne gwasze, monotypie oraz kilkanaście wielkoformatowych prac powstałych na papierze pakowym. Znaczną grupę stanowią obrazy nigdy wcześniej niewystawiane lub takie, które pokazano publicznie po raz ostatni w 1958 roku.

Ekspozycja jest największym przedsięwzięciem w 8-letniej historii działalności Fundacji Andrzeja Wróblewskiego, która realizuje misję promocji twórczości artysty w Polsce i na świecie. Współorganizatorem wystawy jest Instytut Adama Mickiewicza.

Wystawa „Andrzej Wróblewski. Waiting Room” potrwa w stolicy Słowenii 3 miesiące – do 10 stycznia 2021.


O WYSTAWIE
Metaforyczną oś wystawy budują dwie symboliczne figury – ludzi przyszpilonych do krzeseł, 
w oczekiwaniu, zadumie, bezczasie, zdegradowanych, anonimowych i zdezindywidualizowanych. To „mentalność poczekalni”, jak nazwał ją Heiner Müller, niemiecki dramaturg – charakterystyczna dla doświadczenia komunizmu Europy Środkowo-Wschodniej.

Wystawa porusza się wokół sześciu tematów. Pierwszym, którego bohaterem są delegaci, jest rekonstrukcja podróży, którą Wróblewski odbył między 30 października a 21 listopada 1956 roku 
z krytyczką sztuki Barbarą Majewską do Jugosławii. Delegatami są oczywiście Barbara Majewska i Andrzej Wróblewski. „Artysta wyruszył w podróż w momencie głębokiego kryzysu osobistego, który zmusił go do zrewidowania własnej postawy artystycznej. W tym sensie, jak zauważyła Barbara Majewska, »była to nie tylko podróż w aurze polskiego Października, lecz podróż na Południe«. Innymi słowy, była to podróż, w trakcie której Wróblewski i Majewska przeżywali wyjątkowe doświadczenia zmysłowe: »inne formy wzgórz, inne zapachy, inna roślinność, inne światło, inne budowle, inni ludzie«”. Kuratorzy zgromadzili tu liczne archiwalia, fotografie, dokumenty, jak i dzieła artysty, w których można odnaleźć bezpośrednie inspiracje jugosłowiańską sztuką współczesną, postaciami takimi jak Lazar Vujaklija, ale także krajobrazem, folklorem, lokalną architekturą i „stećci” – rzeźbionymi nagrobkami kamiennymi znajdującymi się w tej części Europy. „Wiele prac powstałych po tej podróży cechuje uderzająca atmosfera oczekiwania – czy może przerażające poczucie – śmierci. Część z nich skupia się na motywie nagrobków, pogrzebów, inne na petryfikacji lub uprzedmiotowieniu ludzkiego ciała.”

Ich zwieńczeniem jest monumentalne płótno „Nagrobek, (Nagrobek kobieciarza)”, którego bohater, kobieciarz, jest pełen sprzeczności. Motyw kobieciarza jest drugim tematem wystawy. Postać ta jest przewodnikiem po zbiorze 86 monotypii, powstałych najpewniej na przełomie 1956/1957 roku. Na wystawie zobaczymy aż 33 z 35 odnalezionych dotąd monotypii artysty. To właśnie w tej technice Wróblewski przywołuje wątki obecne w jego wczesnej twórczości – ryby, konie, skrzypce, pojazdy czy postać szofera; ale jednym z nich mocno zajmującym uwagę artysty jest kobiece ciało przekształcane na niezliczone sposoby i przedstawiane z wieloma atrybutami. Z racji odwołania do wszystkich najważniejszych tematów poruszanych przez Wróblewskiego, zbiór ten zwany jest artystycznym testamentem artysty.

Trzecią kwestią podejmowaną na wystawie, po której oprowadza widza ukrzesłowiony – bardziej widmo niż bohater – jest temat oczekiwania, hipnotyzujący inwentarz poczekalni, kolejek i ukrzesłowień. Dzieł, które artysta pokazał jeszcze za życia na III Wystawie Dyskusyjnego Salonu Plastyki „Po Prostu” w sierpniu 1956 roku oraz przedstawień kobiet i portretów młodej modelki. 

Kolejna część wystawy, której bohaterkami są matki i córki, karmicielki, opiekunki, kochanki oraz żony, poświęcona jest atmosferze życia domowego i codzienności macierzyństwa. Liczne portrety żony, kobiece akty, wnętrza krakowskiego mieszkania artysty i pracowni zostają umieszczone w dialogu ze słynnym płótnem „Matki, Antyfaszystki” zgłoszonym przez artystę na Ogólnopolską Wystawę Młodej Plastyki „Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi”, zorganizowaną w ramach V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów latem 1955 roku.

Oddzielną przestrzeń przeznaczono na prace zorganizowane wokół motywu chłopca – bardzo ważnego i nierozpoznanego na szeroką skalę tematu w późnej twórczości artysty, na czele ze słynnym obrazem „Chłopak na żółtym tle, Model, (Chłopczyk)”.

W ostatniej części wystawy zaprezentowano prace artysty, z których wyłania się postać protagonisty 
– bohatera o dwojakiej naturze, zmierzającego w nieznane, poza horyzont, gdzieś przed siebie, 
w ponadczasowym pojeździe. Czasami jest on szoferem, innym razem – pasażerem. Jak pisze Branislav Dimitrijević w swoim eseju „Rückenfigur Wróblewskiego”, ta postać o podwójnej naturze jest także literackim bohaterem poezji Różewicza, Apollinaire'a i Lorki – wizualnie nieprzekładalna, ale przepełniona sugestywnym nastrojem.


 


Wystawę poprzedził trzyletni projekt konserwatorski prowadzony przez Fundację Andrzeja Wróblewskiego i profesor Marzennę Ciechańską z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W jego ramach przeprowadzono konserwację 70 obiektów na papierze, które stanowią większość wystawionych 
w Lublanie prac, będących własnością prywatnych kolekcjonerów. Poza obrazami, gwaszami, monotypiami, rysunkami ołówkiem i tuszem autorstwa Wróblewskiego, na wystawie pojawią się dzieła artystów z byłej Jugosławii, także tych, których Wróblewski spotkał osobiście, budujące wspólny kontekst i nawiązujące nierzadko bezpośredni dialog z autorem „Kolejek” i „Ukrzesłowień”.


***
Andrzej Wróblewski – malarz, historyk i krytyk sztuki. Jedna z kluczowych postaci sztuki Europy Środkowej i Wschodniej po 1945 roku. Urodzony w 1927 roku Wilnie, ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie został asystentem na Wydziale Malarstwa. Otrzymał wyróżnienie na Festiwalu w Bukareszcie (1953), brał udział w licznych ogólnopolskich przeglądach sztuki, w tym w głośnej wystawie w Arsenale w 1955 r. „Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi”. Na swoim koncie miał także jedyną za życia wystawę indywidualną prac na papierze w Klubie Związku Literatów Polskich w Warszawie w lutym 1956 roku, zorganizowaną dzięki pomocy przyjaciół, m.in. Andrzeja Wajdy.

W tym samym roku od 30 października do 21 listopada z krytyczką sztuki Barbarą Majewską odbył podróż do Jugosławii. Trzytygodniowy pobyt w Belgradzie, Lublanie, Skopje, Zagrzebiu i w mniejszych miejscowościach, jak Portoroż, Piran, Ochryda, na które składał się nie tylko udział w artystycznym życiu świata kultury ówczesnej Jugosławii, ale też spacery po malowniczych uliczkach, zwiedzanie etnograficznych zbiorów i poznawanie zabytków architektury, bujnie ujawnił się w twórczości artysty 
z ostatnich miesięcy życia. Andrzej Wróblewski zmarł niespodziewanie w 1957 roku podczas pobytu 
w Tatrach.

Fundacja Andrzeja Wróblewskiego to instytucja założona w 2012 roku przez Magdalenę Ziółkowską, Wojciecha Grzybałę oraz spadkobierców Andrzeja Wróblewskiego, na czele z Martą Wróblewską, córką artysty. Instytucja jest zwieńczeniem jej dwudziestoletniego wsparcia udzielanego organizacjom 
i kuratorom przy realizacji wielu wystaw oraz wydawnictw poświęconych jej ojcu. Magdalena Ziółkowska i Wojciech Grzybała od 2010 roku zajmują się promocją twórczości Wróblewskiego w Polsce i na świecie. Ich wspólnym projektem przed formalnym powołaniem Fundacji w 2012 roku była pierwsza indywidualna zagraniczna wystawa poświęcona artyście „Andrzej Wróblewski. To the Margin and Back”, organizowana w Van Abbemuseum w Eindhoven.

Celem Fundacji Andrzeja Wróblewskiego jest rozwój, rozpowszechnianie i kontekstualizowanie wiedzy 
o życiu i twórczości Andrzeja Wróblewskiego. Fundacja udziela naukowego i organizacyjnego wsparcia instytucjom kultury, naukowcom, kuratorom, artystom i wszystkim zainteresowanym w badaniach nad tematyką dotyczącą życia i twórczości artysty. Ponadto inicjuje i organizuje wystawy, konferencje naukowe, seminaria, sympozja, warsztaty i inne wydarzenia artystyczne, w tym przede wszystkim krajowe i międzynarodowe projekty badawcze. Do najciekawszych i największych przedsięwzięć w kraju 
i na świecie należą m.in.: „Patrzeć wciąż naprzód” w Muzeum Narodowym w Krakowie, „Wróblewski według Wajdy” w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, „Perspektywa wieku dojrzewania. Szapocznikow – Wróblewski – Wajda” w Muzeum Śląskim, „Andrzej Wróblewski: Recto/Verso 1948–1949, 1956–1957” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, „Andrzej Wróblewski. Verso/Reverso” 
w Muzeum Reina Sofia w Madrycie, „DE.FI.CIEN.CY” w Art Stations Gallery w Poznaniu i Drawing Room 
w Londynie oraz „Andrzej Wróblewski” w David Zwirner Gallery w Londynie. Fundacja prowadzi również aktywną działalność wydawniczą poświęconą życiu i twórczości Andrzeja Wróblewskiego. Większości wystaw prezentujących twórczość artysty towarzyszy wydanie publikacji w wersji polskiej i angielskiej. 
Fundacja prowadzi również dwujęzyczną polsko-angielską internetową bazę danych poświęconą artyście i jego twórczości.


W 2014 roku, dzięki wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza, Fundacja wydała dwujęzyczną monografię źródłową „Unikanie stanów pośrednich. Andrzej Wróblewski (1927–1957)”. Publikacja jest podsumowaniem dwuletniego projektu badawczego Fundacji poświęconego twórczości artysty i nowego jej odczytania. Materiał jest skierowany do szerokiego grona odbiorców – od środowiska naukowo-artystycznego w kraju i na świecie, po osoby zainteresowane sztuką współczesną i kulturą wizualną okresu powojennego.

 

Instytut Adama Mickiewicza to narodowa instytucja, której misją jest prezentowanie polskiej kultury 
i dziedzictwa w środowisku międzynarodowym, także poprzez stronę Culture.pl – codziennie aktualizowany serwis informujący o najciekawszych wydarzeniach artystycznych. W ramach dotychczasowych działań na całym świecie Instytut zrealizował ponad 8 tysięcy wydarzeń, które obejrzało blisko 60 milionów widzów. Od lat wspiera m.in. międzynarodowy dialog w dziedzinie sztuk wizualnych. Wydaje się to szczególnie istotne w czasach, kiedy obecność i rozpoznawalność artysty 
w świecie stanowi nie tylko o wartości jego sztuki, ale i jej bezpośrednim oddziaływaniu. Działania Instytutu obejmują inicjatywy wystawiennicze, szeroko rozumianą promocję wydarzeń artystycznych, inicjowanie i skuteczne prowadzenie projektów badawczych oraz – we współpracy z międzynarodowymi wydawnictwami – wspieranie publikacji. To również stała i aktywna współpraca z partnerami zagranicznymi: kuratorami, krytykami, galeriami, czego bezpośrednim efektem jest obecność polskich artystów w uznanych wydarzeniach artystycznych oraz umożliwienie im udziału w zagranicznych rezydencjach.