Andrzej Wróblewski. Exhibiting

Nowa monografia tematyczna przygotowana przez Fundację Andrzeja Wróblewskiego


Fundacja Andrzeja Wróblewskiego, od ponad 10 lat promująca twórczość artysty w Polsce i na świecie, przygotowała monografię poświęconą różnorodnym aspektom historycznych i współczesnych prezentacji dzieł Andrzeja Wróblewskiego (1927–1957), pt. Andrzej Wróblewski. Exhibiting. Jej pomysłodawcami i redaktorami są dr Magdalena Ziółkowska i Wojciech Grzybała z Fundacji Andrzeja Wróblewskiego a zebrane eseje badawcze poświęcone są głównemu tematowi – wystawiennictwu i strategiom kuratorskim.

Publikacja jednocześnie podsumowuje kilkuletni projekt badawczy, podczas którego na ASP w Warszawie poddano konserwacji ponad 400 dzieł artysty. Drugim wyjątkowym elementem monografii są teksty poświęcone pracom artysty na papierze, wybranym przez zaproszonych do współpracy autorów z zakresu literatury, psychologii, muzyki, historii i filozofii (m.in. ks. Adama Bonieckiego, Marii Poprzęckiej czy Martina Pollacka). Andrzej Wróblewski. Exhibiting zawiera także bogaty materiał wizualny, w tym unikalne i nieznane dotąd archiwalne fotografie wielu historycznych wystaw. Książka wydana jest w języku angielskim, wspólnie z prestiżowym wydawnictwem Hatje Cantz Verlag, dzięki wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza.

 

*****
Tytuł: Andrzej Wróblewski. Exhibiting
Koncepcja naukowa i redakcja: Wojciech Grzybała, Magdalena Ziółkowska
Projekt graficzny, skład: Łukasz Paluch / AnoMalia art studio

Język: angielski
Format: 22 x 28 cm
Liczba stron: 777
Oprawa: twarda, płócienna
 

Cena: 329 zł
Koszt wysyłki: 30 zł
Całkowity koszt: 359 zł

Zapraszamy do zakupu albumu przez internet:

https://artinfo.shop/album/

Zamówienia prosimy przesyłać na: wydarzenia@artinfo.pl

Wpłaty prosimy realizować na konto:
Artinfo.pl Sp. z o.o.
62 1140 1010 0000 2374 9700 1001

*****

Czy Andrzej Wróblewski interesował się wystawiennictwem? A może sam projektował wystawy własnej sztuki lub, podobnie jak koledzy, aranżował pokazy festiwalowe? Te pytania mogą zaskoczyć nawet tych, którzy doskonale znają dorobek artysty. Wróblewski to twórca wybitny i odważnie stawiający pytania o sprawy najważniejsze. W geometrycznych abstrakcjach pokazuje narodziny świata, w Rozstrzelaniach poszukujejęzyka „bezpośredniego realizmu”. Tworzy drzeworyty i monotypie, maluje widoki gór i miast, szoferów zmierzających w bezkres, intymne portrety najbliższych, ale i anonimowych bohaterów zrośniętych z krzesłami. Obnaża słabość ludzkiej kondycji w czasach najdotkliwszych polityczno-społecznych przemian. Warto podkreślić, że Wróblewski to także historyk sztuki, którego krytyczny zmysł i ostre pióro ujawnia kilkadziesiąt recenzji krakowskich i ogólnopolskich ekspozycji. A także autor wypowiedzi o reformach szkolnictwa artystycznego, filmowych scenariuszy i wierszy.

Wraz z członkami Grupy Samokształceniowej (m.in. Witoldem Damasiewiczem, Andrzejem Wajdą, Konradem Nałęckim) artysta projektował koncepcje programowych pokazów, np. „wystawy antywojennej” planowanej w 1949 roku. Kilka miesięcy wcześniej przygotował komentarz do oprowadzania wycieczek robotniczych po I Wystawie Sztuki Nowoczesnej – to tam padają słynne słowa o malowaniu obrazów, które pozwalają odróżnić dobro od zła. Choć tą niezwykle bujną twórczość przerwała tragiczna śmierć, to właśnie jego spuścizna, spośród innych powojennych artystów, była najliczniej prezentowana na zbiorowych oraz indywidualnych wystawach w kraju i za granicą.
W szczególności Rozstrzelanie surrealistyczne, (Rozstrzelanie VIII) po wystawie w krakowskim Pałacu Sztuki w 1958 roku, na której dzieło eksponowano po raz pierwszy, nabyło status cennego obiektu w zestawie „sztuka narodowa” przeznaczonym na eksport. Dlatego też i twórczość licząca ponad 1000 dzieł wykonanych w niemal wszystkich technikach, i dopełniająca ją tragiczna biografia artysty złożyły się na legendę nośną dla przedstawicieli różnych szczebli polityki kulturalnej i środowiska artystycznego.

Andrzej Wróblewski. Exhibiting to monografia tematyczna splatająca w jednym tomie wątki dotyczące zarówno historii wystawiania dorobku artysty, jak i jego własnych planów, koncepcji i tekstów traktujących o ekspozycjach. Od 1959 roku płótna Wróblewskiego w niespełna dekadę objechały przeglądy polskiej sztuki organizowane przez dyrektorów najważniejszych muzeów, Stanisława Lorentza i Ryszarda Stanisławskiego, od Genewy i Wenecji, przez Amsterdam, Sztokholm, Paryż czy Oslo, aż po Essen i Nancy. Dlaczego dziś interesujemy się historią wystaw a w szczególności analizujemy kuratorskie decyzje podejmowane wobec twórczości artysty? Według jednej z wielu definicji, „wystawa” jest spotkaniem rzeczy i słów, res et verba, a jednym z jej celów jest mediacja pomiędzy ich domenami w taki sposób, aby materialne kształty nadawane ideom poprzez świadomie łączące je struktury narracyjne znajdowały miejsce w pamięci odbiorców. Zaproszone przez autorów koncepcji i redaktorów publikacji Andrzej Wróblewski. Exhibiting znamienite autorki i autorzy z zakresu literatury, psychologii, muzyki, historii i filozofii, wśród nich Noit Banai, Marek Bieńczyk, ks. Adam Boniecki, Zofia Gołubiew, Aleksander Kościów, Eryk Krasucki, Anna Król, Zbigniew Mikołejko, Ruth Noack, Robert Piłat, Marek Sobczyk, Steven ten Thije, Soren Gauger, Tom Holert, Dorota Jarecka, Mira Marcinów, Martin Pollack, Maria Poprzęcka i Olga Stanisławska, wybrali jedną pracę Wróblewskiego na papierze, by spotkać dzieło artysty z ich własnym słowem.

Prace na papierze artysty były w ostatnich kilku latach przedmiotem zabiegów konserwatorskich i wnikliwych badań prof. Marzenny Ciechańskiej z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. O historii i specyfice podłoży papierowych, na których malował i rysował artysta, o jego szkicach i ingerencjach we własne dzieła, o malarskich warstwach ujawnionych dzięki specjalistycznym fotografiom prof. Ciechańska pisze w bogato ilustrowanym eseju.

Dopełnienie warstwy tekstowej publikacji stanowią liczne zdjęcia, reprodukcje i materiały archiwalne.
Wydanie publikacji wsparł Instytut Adama Mickiewicza.

*****
Tytuł: Andrzej Wróblewski. Exhibiting

Koncepcja naukowa i redakcja: Wojciech Grzybała, Magdalena Ziółkowska
Projekt graficzny, skład: Łukasz Paluch / AnoMalia art studio
Autorzy: Noit Banai, Marek Bieńczyk, Father Adam Boniecki, Marzenna Ciechańska, Maja and Reuben Fowkes, Soren Gauger, Eckhart Gillen, Zofia Gołubiew, Wojciech Grzybała, Owen Hatherley, Tom Holert, Dorota Jarecka, Joanna Kiliszek, Aleksander Kościów, Eryk Krasucki, Anna Król, Mira Marcinów, Zbigniew Mikołejko, Ania Muszyńska, Ruth Noack, Robert Piłat, Martin Pollack, Maria Poprzęcka, Dieter Roelstraete, Tadeusz Różewicz, Marek Sobczyk, Olga Stanisławska, Agnieszka Szewczyk, Steven ten Thije, Martin Waldmeier, Marta Wróblewska, Andrzej Wróblewski, Magdalena Ziółkowska
Tłumaczenia: Joanna Figiel, Soren Gauger, Krzysztof Kościuczuk, Aaron Shoichet, Joanna Trzeciak-Huss
Redakcja stylistyczno-językowa wersji angielskiej: Jane Warrilow
Format: 22 x 28 cm
Liczba stron: 777
Oprawa: twarda, płócienna
ISBN HC: 978-3-7757-5153-7
ISBN FAW: 978-83-935822-3-5
Wydawcy: Hatje Cantz Verlag, Fundacja Andrzeja Wróblewskiego
Partner wydawniczy: Instytut Adama Mickiewicza

*****
Fundacja Andrzeja Wróblewskiego to instytucja założona w 2012 roku przez Magdalenę Ziółkowską, Wojciecha Grzybałę oraz spadkobierców Andrzeja Wróblewskiego – córkę artysty Martę Wróblewską. Instytucja jest zwieńczeniem jej dwudziestoletniego wsparcia udzielanego organizacjom i kuratorom przy realizacji wielu wystaw oraz wydawnictw poświęconych jej ojcu. Magdalena Ziółkowska i Wojciech Grzybała od 2010 roku zajmują się promocją twórczości Wróblewskiego w Polsce i na świecie. Ich wspólnym projektem przed formalnym powołaniem Fundacji w 2012 roku była pierwsza indywidualna międzynarodowa wystawa Andrzej Wróblewski. To the Margin and Back, zorganizowana w Van Abbemuseum w Eindhoven.
Ponadto Fundacja inicjuje i organizuje wystawy własne, konferencje naukowe i międzynarodowe projekty badawcze; wspiera merytorycznie i współorganizuje ekspozycje poświęcone Andrzejowi Wróblewskiemu w Polsce i na świecie. Prowadzi również aktywną działalność wydawniczą. Do tej pory zrealizowała samodzielnie lub wspierała merytorycznie ok. 20 projektów na temat życia i twórczości artysty. Ostatnie realizacje to wystawa Andrzej Wróblewski. Waiting Room w Moderna galerija w Lublanie (2020) i Tatry. Wróblewski, Karłowicz, Wyczółkowski prezentowana w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie (2023).

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, utworzoną w 2000 roku. Cel Instytutu – budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą na świecie, realizowany jest we współpracy z partnerami zagranicznymi i poprzez międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami, w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Do 2023 roku Instytut zrealizował projekty w ponad 70 krajach na 6 kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Izraelu, Niemczech, Turcji, USA, Kanadzie, Australii, Maroku, Ukrainie, Litwie, Łotwie, a także w Chinach, Japonii i Korei.
IAM jest również wydawcą portalu Culture.pl – serwisu informującego o najciekawszych wydarzeniach związanych z polską kulturą na całym świecie. Culture.pl wydawany jest w trzech podstawowych wersjach językowych: polskiej, angielskiej i ukraińskiej, a wybrane treści portalu dostępne są również w języku chińskim, koreańskim i japońskim.
Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.