66 Aukcja Książek i Grafiki

Antykwariaty Warszawskie Lamus


Antykwariaty Warszawskie Lamus zapraszają na 66 Aukcję Książek i Grafiki, która odbędzie się w dniach 25 i 26 maja 2024 r.

 

Katalog w wersji PDF jest do pobrania pod adresem lamus.pl/katalog. Aukcja przeprowadzona zostanie na portalu secretera.pl. Zamówienia można składać pocztą tradycyjną i mailowo (info@lamus.pl) oraz na portalu aukcyjnym.

W ofercie znajduje się niemal 1000 obiektów, w tym starodruki oraz książki z XIX i XX wieku z dziedziny historii, literatury, regionaliów, książki ilustrowane oryginalnymi grafikami oraz książki w pięknych oprawach. W ofercie ponadto: rękopisy, dawne mapy Polski i widoki miast, grafika artystyczna, plakaty oraz fotografie.

Państwa szczególnej uwadze polecamy wyjątkowo obszerny dział historii, pamiętników i Kresów Wschodnich.


Perła barokowego złotnictwa. Srebrna oprawa filigranowa
 

Stanisław August. Zwolnienie ze służby i awans na majora rotmistrza pułku straży przedniej A. Dowgiałły
 

J. C. Pasek pisze swe pamiętniki.
 
Wszechświat i człowiek. 1905-1909. Artystyczna opr. F. J. Radziszewskiego
 
J. Kossak. Klejnoty miasta Krakowa. 1886.

STARE DRUKI:
• Modlitewnik w barokowej, srebrnej oprawie. 1699.
• Książki z XVI wieku w pięknych, renesansowych oprawach.
• W. Bystrzonowski. Informacja matematyczna, rozumnie ciekawego Polaka... 1743.
• B. Chmielowski. Nowe Ateny. 1745. Pierwsza polska encyklopedia.
• S. Grądzki. Historia belli Cossaco-Polonici. 1789.
• J. Heweliusz. Selenographia. 1647. Z miedziorytami autora.
• Konstytucja 3 Maja. 1791. Jedno z najwcześniejszych wydań.
• Galen. Dzieła medyczne. 1609.
• S. Pufendorf. Potop szwedzki. 1697.

RĘKOPISY I DOKUMENTY:
• Stanisław August Poniatowski. Awans na majora rotmistrza Dowgiałło. 1788.
• Iluminowany dyplom doktorski uniwersytetu w Padwie. 1628.
• Dyplom nadania szlachectwa Dominikowi Drdackiemu, prezydentowi Krakowa. 1836.
• Listy E. Orzeszkowej, J. I. Kraszewskiego.

ATLASY I MAPY:
• K. Ptolemeusz. Jedna z najstarszych map, ukazująca ziemie polskie na wschód od Wisły. 1490.
• Dekoracyjne mapy Rzeczpospolitej Obojga Narodów (m.in.: J. Janssoniusa, G. Sansona i A. H. Jaillota, N. de Fer). XVII-XVIII w.
• Mapy terenów obecnej Ukrainy z czasów wojen turecko-rosyjskich. Połowa XVIII w.
• J. Kolberg. Atlas Królestwa Polskiego. 1827.
• Mapa taktyczna Polski (428 sztuk). 1922-1939.

WIDOKI MIAST:
• Panoramy Brzegu i Świdnicy z serii największych wedut miast europejskich. 1730.
• A. Kozarski. Panorama Warszawy według fotografii K. Brandla. 1875.
• J. Cegliński, A. Matuszkiewicz. Album widoków i okolic Warszawy. 1859.

ALBUM WILEŃSKIE J. K. WILCZYŃSKIEGO:
• Zaleski. Obrazy z pamiętników J. Ch. Paska. 1848-1849.
• Widoki Wołynia (Korzec i Żytomierz). 1848-1849.
• Widoki Krakowa. 1851.

GRAFIKA ARTYSTYCZNA:
• Grafiki: J. P. Norblina, F. de Goyi, J. Pankiewicza, J. E. Ridingera oraz E. Bartłomiejczyka, M. Hiszpańskiej-Neumann, B. Krasnodębskiej-Gardowskiej, S. Mrożewskiego, W. Podoskiego, St. Rassalskiego.
• Akwarele i rysunki: Fr. Kostrzewskiego oraz J. Flisaka, A. Uniechowskiego, J. Pieniążka.

KSIĄŻKI ILUSTROWANE I TEKI GRAFICZNE:
• I. Chodźko. Pamiętniki kwestarza. 1881. Z ilustr. M. E. Andriollego.
• J. Kossak. St. Tondos. Klejnoty miasta Krakowa. 1886.
• J. N. Lewicki. Ilustracje do pamiętników J. Ch. Paska. 1850-1853.
• A. Mucha. Ojcze Nasz. 1899.
• Zbiór znacznieyszych budowli w województwie lubelskiem. 1836.
• Or-Ot. Pieśń o Rynku i Zaułkach. 1931. 18 akwafort T. Cieślewskiego syna.

OPRAWY ARTYSTYCZNE I LUKSUSOWE:
• Księga dla uczczenia jubileuszu S. Goszczyńskiego. 1875. W oprawie A. Getritza.
• Oprawy: F. J. Radziszewskiego, J. Recmanika, R. Jahody.
• S. B. Linde. Słownik języka polskiego. 1854-1860. Oprawa luksusowa z epoki.

ALBUMY I FOTOGRAFIE:
• Album 80 fotografii wizytowych czołowych polskich zakładów z lat 60. XIX w.
• G. Sachowicz. Pięć fotografii artystów cyrkowych. 1855-1866.
• Fotografie artystyczne: E. Hartwig, T. Wański.

HISTORIA. PAMIĘTNIKI. BIOGRAFIE:
• M. Baliński. Pisma historyczne. 1843.
• A. J. Czartoryski. Pamiętniki. 1887.
• L. Dębicki. Puławy. 1887-1888.
• L. Mierosławski. Powstanie narodu polskiego. 1845-1876.
• A. Naruszewicz. Historia narodu polskiego. 1836-1837.
• I. Prądzyński. Pamiętniki generała. 1909.
• A. Rembowski. Źródła do historii Pułku Polskiego Lekkokonnego Gwardii Napoleona. 1899.

POWSTANIE STYCZNIOWE:
• Wiadomości z Pola Bitwy (z pieczęciami Rządu Narodowego).
• Fatti della Polonia.
• W. Przyborowski. Dzieje 1863 roku.

LITERATURA. WIEDZA O LITERATURZE. SŁOWNIKI:
• K. I. Gałczyński. Porfirjon Osiełek. 1929.
• B. Jasieński. But w butonierce. 1921 (w oprawie artystycznej).
• A. Mickiewicz. Poezje. Tom 1. 1833.
• T. Peiper. Nowe usta. 1925.
• T. Peiper. Tędy. 1930.

REGIONALIA. ETNOGRAFIA. PODRÓŻE:
• Z. Vogel. Tatry z strony Polski. 1815.
• St. Bizański. Fotografia Macieja Sieczki, legendarnego przewodnika tatrzańskiego. 1885.
• Pamiętniki z Kresów (m.in.: T. Bobowskiego, E. Iwanowskiego, J. I. Kraszewskiego, L. Potockiego, A. Przezdzieckiego).
• Kolekcja 150 pocztówek z Warszawy. I połowa XX w.
• Ł. Gołębiowski. Opisanie Warszawy. 1827.
• I. Domeyko. Araukania i jej mieszkańcy. 1860.
• J. Drohojowski. Pielgrzymka do Ziemi Świętej, Egiptu, niektórych wschodnich i południowych krajów. 1812.
• H. Sienkiewicz. Listy z Afryki. 1893. Wydanie 1.
• E. Tyszkiewicz. Listy o Szwecji. 1846.
• Wł. Wężyk. Podróże po starożytnym świecie. 1842.

MYŚLISTWO:
• I. Bobiatyński. Nauka łowiectwa. 1825.
• W. Kurowski. Myślistwo w Polsce i Litwie. 1865.
• J. Potocki. Nad Setitem. 1921. Z dedykacją Romana Potockiego.
• J. Szytler. Poradnik dla myśliwych. 1839.
• A. Waga. Myślistwo ptasze. 1842.

Zdjęcie u góry: Album Wileńskie. Widoki Wołynia. Ruiny zamku i klasztoru w Korcu. 1849

 
Konstytucja 3 Maja. 1791
 
S. Pufendorf. Najazd szwedzki. 1697
 
 
Dyplom Uniwersytetu w Padwie. 1628
 
   
Nobilitacja prezydenta Krakowa. 1836.
 
 
 
K. Ptolemeusz. Jedna z najstarszych map ziem polskich. 1490
   

Zbiór znacznieyszych budowli w województwie lubelskiem. 1836
 
   

F. B. Werner. Monumentalna panorama Brzegu. 1730-1740
 
   

Panorama Warszawy z wieży zamkowej. Drzeworyt długości ok. 3 m. 1875
 
 
Luksusowa opr. A. Getritza. 1875
 
  Przeprawa wojsk przez odnogę morską. Pamiętniki J. Ch. Paska. 1849
 
 
 
Artyści cyrkowi Fot. G. Sachowicz. 1855-1866
 
   

W. Przyborowski. Dzieje 1863 roku. 1897-1905
 
 
 
A. Naruszewicz. Historya narodu polskiego. 1836-1837
 
S. B. Linde. Słownik języka polskiego. 1854-1860.