54 Aukcja Książek i Grafiki

Antykwariaty Warszawskie Lamus


Antykwariaty Warszawskie Lamus zapraszają na najbliższą, 54 Aukcję Książek i Grafiki w dniach 22 i 23 maja 2021 r., która przeprowadzona zostanie na portalu secretera.pl.
     

Katalog w wersji PDF do pobrania pod adresem www.lamus.pl/katalog Pełny katalog ze zdjęciami wszystkich pozycji jest dostępny portalu secretera.pl. Zamówienia można składać w następujący sposób: korespondencyjnie (fax, poczta tradycyjna), mailowo (info@lamus.pl) lub poprzez portal secretera.pl

W katalogu aukcji znalazło się 810 obiektów, w tym starodruki polskie oraz książki z XIX i XX wieku z dziedziny historii, literatury, regionaliów, książki ilustrowane oryginalnymi grafikami oraz książki w oprawach artystycznych. W ofercie ponadto: pamiątki historyczne, rękopisy, dawne mapy Polski i widoki miast, grafika artystyczna oraz fotografie i plakaty. Wśród cennych i rzadkich obiektów aukcyjnych znajdują się m.in.:

 
Miechowita. Tractatus de duabus Sarmatiis. 1517. Wyd. 1
 
 
Jan III Sobieski. Dokument dla Jerzego Wandalina Mniszcha.1692
 
 
Godzinki. Średniowieczne rękopisy iluminowane. 6 kart. XV w.
 
 
Kraków. Widok Zamku i Kościoła Katedralnego. Akwarela. Początek XIX w
 
 
A. Warhol. Krzyk (wg E. Muncha)

Starodruki:
• Miechowita. Opisanie Obojga Sarmacji. 1517. Pierwsze na świecie opisanie ziem na wschód od Wisły.
• J. Herburt. Kronika Polski. 1571.
• A. Gwagnin. Kronika Polski, Litwy i Rusi. Wydanie 1. w języku polskim. 1611.
• Dyaryusz Seymu (pod węzłem konfederacji). 1776.
• F. Siarczyński. Dzień Trzeci Maja Roku 1791.

Rękopisy królewskie:
• Bona Sforza. Polecenie zapłaty za beczkę wina dla męża, króla Zygmunta Starego. 1548.
• Jan Kazimierz. Nadanie ziemi za zasługi w wojnach kozackich. 1652.
• Jan Kazimierz. Nadanie gruntu w Ujazdowie pod Warszawą. 1659.
• Dokumenty: Jana III Sobieskiego (1686, 1692), Marii Kazimiery (Marysieńki Sobieskiej), Augusta II.

Rękopisy:
• Iluminowane karty z modlitewników średniowiecznych. XV w.
• Rękopisy pisarzy, m.in.: M. Konopnickiej, L. Staffa, S. Dygata.
• Rękopisy: S. Staszica, I. J. Paderewskiego, I. Mościckiego, B. Mussoliniego, królowej Elżbiety II, Jana Pawła II.

Atlasy i mapy:
• Mapy Polski od XV do XVIII w.
• J. Janssonius. Monumentalna mapa Ziemi Świętej w czasach biblijnych. 1684.

Widoki miast:
• Widoki Warszawy, Krakowa, Gdańska, Wrocławia.
• Zamek na Wawelu. Akwarela. Początek XIX w.

Portrety i sceny historyczne:
• Sławny Orzeł Tretera z portretami królów Polski. 1614.
• Portrety królewskie oraz znanych Polaków w litografii L. Horwarta. 1829-1830.
• Portrety: T. Kościuszki, K. Pułaskiego, księcia Józefa Poniatowskiego, Napoleona.
• Alegoria I rozbioru Polski (Kołacz królewski). 1773.

Malarstwo, rysunki i akwarele:
• J. P. Norblin. Sceny rodzajowe (rysunek).
• M. Oborski. Powstaniec 1863 (rysunek) oraz portret syna artysty (akwarela).
• Juliusz Kossak. Zgon przyjaciela (rysunek).
• Jerzy Kossak. Szkicownik. Ok. 1920.
• Prace polskich ilustratorów: J. Flisak, S. Kobyliński, E. Lipiński, A. Uniechowski, J. Karwowska-Wnuczak.

Grafiki artystyczne:
• C. Norwid. Zachwycenie i Błogosławiona. 1860.
• Prace: M. Gutkowskiej-Rychlewskiej, J. Konarskiej, S. Mrożewskiego, J. Stanisławskiego,
• Ch. Goldberga, H. Matisse’a, A. Warhola, J. Robakowskiego.

Książki ilustrowane i teki graficzne:
• J. Matejko. Ubiory w Polsce. Egzemplarz S. Kamockiego. 1872.
• Teki widoków: Lublina (J. K. Gumowski), Lwowa (M. Gutkowska-Rychlewska), Krakowa (I. Pinkas).
• Monumentalna Złota Biblia Klasyków. 1899.
• Książki w oprawach: F. J. Radziszewskiego, H. Karpińskiej, S. Pazury (mozaikowe), R. Jahody.

Plakaty:
• Reklamowe i turystyczne, m.in. wg projektów: T. Gronowskiego, J. Mucharskiego, J. Młodożeńca.
• Polityczne z czasów I i II wojny światowej, m.in. dotyczące konfliktu o Zaolzie oraz z okresu międzywojennego (100. rocznica powstania listopadowego).

Pamiątki historyczne:
• Relikwiarz z relikwiami polskich świętych (biskupa Stanisława, Stanisława Kostki, Kazimierza Jagiellończyka). XVIII/XIX w.
• Medale ku czci: Napoleona, księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki.
• Stara, złota biżuteria z diamentami, perłami, granatami.
• Masonika z kolekcji Antoniego Uniechowskiego.

Książki z XIX i XX wieku, m.in.:
• A. Mickiewicz. Pan Tadeusz. 1834. Wydanie 1. (w oprawie artystycznej)
• A. Mickiewicz. Dziady. Część III. 1832. Wydanie 1.
• Z. Krasiński. Pierwsze wydania.
• Cz. Miłosz. Pierwsze wydania.
• S. Wyspiański. Pierwsze wydania.
• Książki z dedykacjami, m.in.: K. I. Gałczyńskiego, J. Iwaszkiewicza, K. Makuszyńskiego, C. Miłosza, K. Wierzyńskiego.

 

 

 

 
A. Gwagnin. Kronika Polski, Litwy, Rusi. 1611
 
 
A. Mickiewicz. Pan Tadeusz. 1834. Wyd. 1
 
 
 
Biblia Złota Klasyków. 1899
 
 
J. Słowacki. Dzieła. Pierwsze krytyczne wydanie zbiorowe. 1909
 
 
 
Relikwie św. Stanisława, św. Stanisława Kostki, św. Kazimierza. XVIIIXIX w
 
 
T. Kryszak. B. Surałło. Plakat. 1930