53 Aukcja Książek i Grafiki

Antykwariaty Warszawskie Lamus


Antykwariaty Warszawskie Lamus zapraszają na najbliższą, 53 Aukcję Książek i Grafiki w dniach 13 i 14 marca 2021 r., która przeprowadzona zostanie na portalu secretera.pl.
     

Katalog w wersji PDF do pobrania pod adresem www.lamus.pl/katalog Pełny katalog ze zdjęciami wszystkich pozycji jest dostępny portalu secretera.pl. Zamówienia można składać w następujący sposób: korespondencyjnie (fax, poczta tradycyjna), mailowo (info@lamus.pl) lub poprzez portal secretera.pl

W katalogu aukcji znalazło się 884 obiektów, w tym starodruki polskie oraz książki z XIX i XX wieku z dziedziny heraldyki, historii, literatury, regionaliów, książki ilustrowane oryginalnymi grafikami oraz książki w oprawach artystycznych. W ofercie ponadto: pamiątki historyczne, rękopisy, dawne mapy Polski i widoki miast, grafika artystyczna oraz fotografie i plakaty. Wśród cennych i rzadkich obiektów aukcyjnych znajdują się m.in.:

 
Inkunabuł. 1498. Gotycka oprawa ofi cyny A. Kobergera
 
 
A. Bilińska-Bohdanowicz. Portret chłopca. 1890.
 
 
Julian Fałat. Zimowy pejzaż z Bystrej.
 
 
A. Brückner. Encyklopedia staropolska. 1939.
Oprawa J. Radziszewskiego
 
 
Miesiąc propagandy Śląska. 1931.

Starodruki:
• Inkunabuł. Postylla w oryginalnej, gotyckiej oprawie. 1498.
• Zbiór ponad 100 konstytucji sejmowych. 1550-1637.
• M. Jaskier. Dzieło prawnicze. Drukowane w Zamościu. 1602.

Rękopisy:
• H. Sienkiewicz. Karty rękopisu całego rozdziału „Listów z Afryki”. 1892.
Rękopisy królewskie: królowej Bony (1548), Jana Kazimierza (1660), Jana III Sobieskiego (1682, 1685, 1691), Marii Kazimiery (Marysieńki Sobieskiej).
• Listy M. Konopnickiej do E. Orzeszkowej. 1881.
• Listy: H. Siemiradzkiego, E. Zegadłowicza, Jana Pawła II.

Atlasy i mapy:
• Mapy Polski od XVI do XVIII w.
Dekoracyjna mapa Europy z oficyny Blaeu’ów. XVII w., mapa Stanów Zjednoczonych Ameryki z 1777 r., mapy Azji, Ameryki Południowej, Karaibów.

Widoki miast:
Najstarsza panorama Warszawy G. Brauna i F. Hogenberga z 1617 r.
Panorama Warszawy według akwareli Zygmunta Vogla z 1822 r.

Portrety:
• Portret Fryderyka Chopina - miniatura.
• Portrety królewskie oraz znanych Polaków.

Sceny historyczne:
• Wjazd poselstwa polskiego do Rzymu w 1633 r. Monumentalna rycina Stefano della Belli.
• Wczesne litografie polskie z widokami Syberii.

Malarstwo, rysunki i akwarele:
• A. Bilińska-Bohdanowicz. Portret chłopca (pastel). 1890.
• J. Fałat. Pejzaż z Bystrej (akwarela).
• J. P. Norblin. Pejzaż z okolic Puław (rysunek).
• Prace słynnych polskich ilustratorów: J. Grabiański, A. Uniechowski, J. Karwowska-Wnuczak (cykl ilustracji do „Czerwonego Kapturka”).

Grafiki artystyczne:
• C. Norwid. Męczennik. 1863.
• Prace: E. Bartłomiejczyka, S. Ostoi-Chrostowskiego, F. Jabłczyńskiego, W. Jarockiego, J. Konarskiej-Słonimskiej, S. Mrożewskiego.
• Wł. Skoczylas. Widoki Krakowa. 1911-1912 (w technikach metalowych).
• V. Vasarely. Kompozycja kinetyczna. Serigrafia barwna, sygnowana.
• Grafiki: M. Chagalla, M. Kislinga, R. Olbińskiego.

Książki ilustrowane i teki graficzne:
• A. Brückner. Encyklopedia staropolska w oprawie J. Radziszewskiego.
• J. Kasprowicz. Taniec zbójnicki. Z rycinami W. Skoczylasa. W oprawie F. J. Radziszewskiego.
• L. Horwart. Portrety królów polskich. 1829-1830.
• J. Kruszewski. Emigracja do Ameryki. 1888.
• J. Matejko. Ubiory w Polsce. 1875.
• K. Bożek. Rękopis znaleziony w Saragossie.
• Książki w oprawach: R. Jahody, A. Semkowicza, B. Zjawińskiego, H. Karpińskiej.

Plakaty:
• Reklamy firm gdańskich. 1900-1913.
• Do broni! Wróg u granic ojczyzny! 1920.
• Plakaty turystyczne z okresu międzywojennego (projekty: S. Norblina, S. Osieckiego, T. Trepkowskiego, K. Manna).
• plakaty, afisze, druki ulotne i dokumenty związane z powstaniami śląskimi.

Pamiątki historyczne:
• Pas kontuszowy z manufaktury w Słucku. 1776-1780.
• Przedmioty związane ze znanymi polskimi rodami (Zamoyscy, Pacowie).
• Stara, złota biżuteria z diamentami.
• Medale (m.in.: Bogusława Radziwiłła, Andrzeja Zamoyskiego, Adama Jerzego Czartoryskiego).

Foto:
• Album fotografii powstańców styczniowych.
• J. Bułhak. Wilno, pałac Sapiehów.
• Fotografie Józefa Piłsudskiego.

Książki z XIX i XX wieku, m.in.:
• A. Mickiewicz. Sonety. 1826. Wydanie 1.
• B. Prus. Emancypantki. 1894. Wydanie 1.
• B. Prus. Faraon. 1897. Wydanie 1.
• B. Schulz. Sanatorium pod Klepsydrą. 1937. Wydanie 1.
• Cz. Miłosz. Pierwsze wydania.
• S. Wyspiański. Pierwsze wydania.
• Książki z dedykacjami (m.in.: K. Makuszyńskiego, K. Wierzyńskiego, A. Fiedlera, W. Szymborskiej).
• Druki konspiracyjne.
• Druki erotyczne (Podręcznik dla kurtyzan; A. Fredro, Sztuka obłapiania).

 

 

 

 
Zbiór konstytucji sejmowych. 1637
 
 
Jan III Sobieski. Dokument. 1685
 
 
 
Henryk Sienkiewicz. Listy z Afryki. Rękopis. 1892.
 
 
A. Mickiewicz. Sonety. Moskwa. 1826. I wydanie
 
 
 
Jan Kazimierz. Potwierdzenie nadania ziem dla Jana Potockiego. 1660
 
 
W. Blaeu. Mapa Europy z widokami miast. XVII w.
 
 
 
A. Uniechowski. Peregrynacja T. Wolskiego.
 
 
J. Karwowska-Wnuczak. Czerwony Kapturek (zespół 19 plansz). 1978.
 
 
 
Oprawa F. J. Radziszewskiego
 
 
Pas kontuszowy. Słuck, 1776-1780.
 
 
 
Brosza z diamentami i ametystem
 
Zawieszka z diamentami