52 Aukcja Książek i Grafiki

Antykwariaty Warszawskie Lamus


Antykwariaty Warszawskie Lamus zapraszają na najbliższą, 52 Aukcję Książek i Grafiki w dniach 21 i 22 listopada 2020 r., która przeprowadzona zostanie na portalu secretera.pl. Katalog w wersji PDF do pobrania pod adresem www.lamus.pl/katalog Pełny katalog ze zdjęciami wszystkich pozycji jest dostępny portalu secretera.pl Zamówienia można składać w następujący sposób: korespondencyjnie (fax, poczta tradycyjna), mailowo (info@lamus.pl) lub poprzez portal secretera.pl

W katalogu aukcji znajduje się 641 obiektów, w tym starodruki polskie oraz książki z XIX i XX wieku z heraldyki, historii, literatury, regionaliów, książki ilustrowane oryginalnymi grafikami oraz książki w oprawach artystycznych. W ofercie ponadto: pamiątki historyczne, rękopisy, dawne mapy Polski i widoki miast, grafika artystyczna oraz fotografie i plakaty. Wśród cennych i rzadkich obiektów aukcyjnych znajdują się m.in.:

 
Listy Adama Mickiewicza w sprawie dramatu „Konfederaci barscy”. 1837.
 
 
Marcello Bacciarelli (warsztat). Portret króla Stanisława Augusta. XVIII w.
 
 
Krzyżyk z Olszynki Grochowskiej. Po 1831.
 
 
P. L. Debucourt. Bitwa pod Somosierrą. 1818.
 
 
Andy Warhol. Marilyn Monroe.

Rękopisy o wielkim znaczeniu dla polskiej kultury:
• A. Mickiewicz. 6 listów własnoręcznie pisanych przez poetę w sprawie dramatu „Konfederaci barscy”. Paryż 1837.
• H. Sienkiewicz. Karty rękopisu całego rozdziału „Potopu”. 1884-1886.

Rękopisy:
• Listy M. Konopnickiej do E. Orzeszkowej. 1879.
• Listy: P. Negri, J. Iwaszkiewicza, G. Morcinka, K. Makuszyńskiego, L. Staffa.

Starodruki:
• Srebrna oprawa książki - perła barokowego złotnictwa. 1699.
• M. Kromer. Sławna kronika Polski. Z najstarszą mapą Litwy. 1589.
• S. Münster. Siedemnastowieczny obraz świata. Kilkaset widoków miast i map. 1628.
• Relacja z bitwy pod Kircholmem. 1605.
• A. M. Prokopowicz. Pierwszy podręcznik nauki i wychowania panien. 1790.

Sławne zielniki roślin lekarskich:
• Sz. Syreniusz. O mocy ziół, drzew i krzewów. 1613.
• A. Pedemontan. O leczeniu domowym i lekarstwach. 1620.

Atlasy i mapy:
• Atlas świata A. Orteliusa. 1601.
• Mapa Prus. G. de Jode. 1593.

Portrety:
• M. Bacciarelli (warsztat). Reprezentacyjny portret króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. XVIII w. (olej).
• Portret Józefa Poniatowskiego wg J. Grassiego. 1790.

Sceny historyczne:
• P. L. Debucourt. Bitwa pod Somosierrą. 1818.
• St. Mrożewski. Szarża pod Rokitną. 1936.

Malarstwo, rysunki i akwarele:
• J. Chełmoński. Dziewczyna ukraińska. Koniec XIX w.
• A. Michalak. Łodzie (Kazimierz nad Wisłą). 1921-1923 (olej).
• A. Uniechowski. Peregrynacja Radziwiłła Sierotki. Akwarela. 1959.

Grafiki artystyczne:
• Günter Grass. My dwoje. Akwaforty noblisty. 1979.
• T. Kulisiewicz. Madonna z Dzieciątkiem i aniołami. Litografia. 1924.
• Wł. Skoczylas. Kraków. Baszta Augustianów. Akwaforta, akwatinta. 1913.
• V. Vasarely. Kompozycja. Serigrafia barwna, sygnowana.
• A. Warhol. Marilyn Monroe (wersje pomarańczowa i różowa). Serigrafie.

Książki ilustrowane i teki graficzne:
• Rocznik Woyskowy Królestwa Polskiego w oprawie generalskiej. 1827.
• J. F. Piwarski. Kram malowniczy warszawski. 1855-1859.
• L. Schmidtner. Zbiór celniejszych Gmachów Miasta Stołecznego Warszawy (80 rycin). 1823-1824.
• V. Guérin. Opisanie Ziemi Świętej i Bliskiego Wschodu. 1882-1884.
• Chimera. Z rycinami J. Stanisławskiego i J. Mehoffera. 1901-1907.
• L. Corinth. Teka akwafort. 1920.
• M. Kisling. Teka litografii. 1959.
• J. Flawiusz „Dzieje wojny żydowskiej” – oprawa artystyczna J. F. Radziszewskiego.

Plakaty:
• Gdańsk. Danzig. 1912.
• Hej! Kto Polak na bagnety! 1920.
• 1917 wiecznie żywe idee Lenina zwyciężają. 1963.

Pamiątki historyczne:
• Krzyżyk z Olszynki Grochowskiej. Po 1831.
• Igielnik z Olszynki Grochowskiej. Po 1831.
• Matka Boska z Dzieciątkiem (medalion). 1863.
• Pamiątki po poruczniku Gustawie Holoubku. Rzeźba kopyta końskiego i pierścień „Sokoła”.
• Figurka „Pocałunek polski”. Wg miśnieńskiego modelu J. J. Kaendlera. XIX w.

Foto:
• J. Piłsudski. Portret autorstwa J. Kuczyńskiego (guma).
• Modlitwa (Kazimierz nad Wisłą). E. Hartwig. 1929.
• Fotografie polskich reżyserów przy pracy.

Pierwodruki Adama Mickiewicza:
• A. Mickiewicz. Poezye. Paryż.1828.
• A. Mickiewicz. Poezye. Poznań. 1828.
• A. Mickiewicz. Dziady. 1832.
• A. Mickiewicz. Pan Tadeusz. 1834.

Książki z XIX i XX wieku m.in.:
• M. Wańkowicz. „Bitwa o Monte Cassino” oraz „Hubalczycy”. Z dedykacjami autora.
• T. Borowski. Imiona nurtu. Egzemplarz specjalny z autografem autora. 1945.
• K. Makuszyński. Szatan z siódmej klasy. 1948. (z autografem autora).
• St. Żeromski. Przedwiośnie. Powieść. I wydanie. 1925.
• K. Tyszkiewicz. Wilija i jej brzegi. 1871.
• F. A. Brandstäter. Widoki miast leżących nad Wisłą. 1855.
• J. Szyttler. Książka kucharska. 1841.
• J. Brinken. Polowania królewskie w Białowieży. 1826.

Nuty szlagierów przedwojennej Warszawy.
 

 
Henryk Sienkiewicz. Karty rękopisu XIII rozdziału „Potopu”. 1884-1886.
 
 
A. Mickiewicz. Pan Tadeusz. 1834. Wyd. I.
 
 
 

Perła barokowego złotnictwa. XVIIXVIII w.
 
 
Oprawa Fr. J. Radziszewskiego
 
 
 
S. Münster. Cosmographia. Opisanie państw i miast świata. 1628
 
 
A. Mickiewicz. Poezye. Paryż 1828.
 
 
 
V. Guérin. Opisanie Ziemi Świętej. 1882-1884.
 
 
Rocznik Woyskowy Królestwa Polskiego.1827
 
 
 
Rzeźba ofi arowana por. G. Holoubkowi. 1916.
 
Ja się boję sama spać! 1926.