51 Aukcja Książek i Grafiki

Antykwariaty Warszawskie Lamus


Antykwariaty Warszawskie Lamus zapraszają na najbliższą, 51 Aukcję Książek i Grafiki w dniach 19 i 20 września 2020 r., która przeprowadzona zostanie na portalu secretera.pl.
Katalog dostępny jest na stronie lamus.pl, pełny katalog ze zdjęciami wszystkich pozycji widnieje na portalu secretera.pl

Zamówienia można składać w następujący sposób: korespondencyjnie (fax, poczta tradycyjna), mailowo (info@lamus.pl) lub poprzez portal secretera.pl

W katalogu aukcji znajduje się 949 obiektów, w tym starodruki polskie oraz książki z XIX i XX wieku z dziedziny heraldyki, historii, literatury, regionaliów, książki ilustrowane oryginalnymi grafikami oraz książki w oprawach artystycznych. W ofercie ponadto: pamiątki historyczne, rękopisy, dawne mapy Polski i widoki miast, grafika artystyczna oraz fotografie i plakaty. Wśród cennych i rzadkich obiektów aukcyjnych znajdują się m.in.:

 
Biblia Leopolity. 1577. Pierwsza biblia w języku polskim.
 
 
J. Kochanowski. Fraszki. 1629.
 
 
H. Sienkiewicz. Rękopis. 1907.

Starodruki:
• Biblia Leopolity. 1577. Pierwsza Biblia w języku polskim.
• S. Orzechowski. Chimaera. 1562.
• Dzieło pierwszej kobiety – astronoma Marii Cunitz ze Śląska. 1650.
• Pierwsze opisanie przyrody Warszawy K. Erndtela. 1730.
• J. Kochanowski. Fraszki. 1629.
• W. Łubieński. Świat we wszystkich swoich częściach. 1740.

Rękopisy:
• M. Konopnicka. Listy. 1879.
• H. Sienkiewicz. Rękopis. 1907.

Atlasy:
• Atlas świata z biblioteki Ignacego Krasickiego. 1762.
• Pierwszy atlas ziem polskich. 1772.

Sceny historyczne:
• Batory pod Pskowem. Wg Jana Matejki. Po 1872.
• Jeźdźcy polscy i węgierscy. Stefano della Bella. 11 akwafort. 1648.
• Bitwa pod Somosierrą. P. L. Debucourt. 1818.

Malarstwo, rysunki i akwarele:
• J. P. Norblin. Puławy. Rysunek tuszem.
• A. Orłowski. Po bitwie. Kirasjer. 1813.
• A. Orłowski. Biwak Kozaków. Rysunek tuszem.
• A. Uniechowski. Król Zygmunt III Waza i jego zamek. Akwarela.

Grafiki artystyczne:
W katalogu prace takich artystów jak: Tadeusz Brzozowski, Marc Chagall. Józef Gielniak, Mojżesz Kisling, Janina Konarska, Feliks Jabłczyński, Stefan Mrożewski, Józef Pankiewicz, Aleksander Orłowski, Pablo Picasso, Jan Rubczak, Jan Stanisławski i inni.

Książki ilustrowane i teki graficzne:
• J. Łoski. Jan Sobieski. 1883.
• J. Matejko. Ubiory w Polsce. Kolorowane przez uczniów Matejki. 1860.
• J. P. Norblin. Zbiór rozmaitych strojów polskich. 1817. Z księgozbioru J. Tuwima.
• M. B. Stęczyński. Okolice Galicyi. 1847. Egzemplarz kolorowany przez autora.
• F. K. Dietrich. Ubiory Wojska Polskiego z roku 1831.

Plakaty:
• Legiony Polskie. Pierwszy plakat legionowy. 1915.
• Witajcie Rodacy z Obczyzny. 1934.
• Gwałt zadawany siłą musi być siłą odparty. W przededniu wybuchu wojny.
• Do broni. Zwarci i zjednoczeni zwyciężymy wroga! Wojna 1939.

Pamiątki historyczne:
• Pas kontuszowy, lity, czterostronny. Kraków 1796.
• Manifestacje patriotyczne. Krzyżyk żałobny ze wstążką. 1861.
• Papierośnica wykonana na zesłaniu na Syberii. 1868.
• Cygarniczka z figurką powstańca. XIX w.
• Sowa uszata. Figurka porcelanowa. Pacyków. Lata 30. XX w.
• Rzeźba Igora Mitoraja.

Konspiracja:
• „Polacy – Sikorski działa”. Hasło ukryte w gadzinówce. 1943.

Książki z XIX i XX wieku:
Wśród książek m.in. pierwodruki:
• A. Mickiewicz. Pan Tadeusz. 1834.
• A. Mickiewicz. Poezye. 1836.
• J. Słowacki. Anhelli. 1838.
• Pierwsze wydania St. Wyspiańskiego, St. Żeromskiego, K. I. Gałczyńskiego i J. Tuwima.

 
J. P. Norblin. Puławy. Rysunek tuszem.
 
 
Aleksander Orłowski. Po bitwie. Kirasjer. 1813.
 
 
 

Rzeźba Igora Mitoraja.
 
 
Pas kontuszowy, lity, czterostronny. Kraków 1796.
 
 
 
Pierwszy plakat legionowy. Legiony Polskie. Rodacy! 1915.
 
 
A. Mickiewicz. Pan Tadeusz. 1834.
 
 
 
Atlas z biblioteki Ignacego Krasickiego.
 
Atlas z biblioteki Ignacego Krasickiego.