VIta morbus est - zmiany w rozumieniu nadwrażliwości "

22 kwietnia - 26 maja 2018


Paweł Hajncel, Bartek Jarmoliński, Paweł Łyjak, Paulina Poczęta, Małgorzata Wielek-M

 

Mózg jako podstawa funkcjonowania człowieka odpowiedzialny jest za wszystkie czynności organizmu ludzkiego. Steruje on wszystkimi funkcjami i procesami jakie zachodzą w organizmie. Złożoność mózgu odpowiada tym samym za funkcjonowanie we wszystkich sferach życia na które składają się emocje, refleksje i wyobraźnia. Mózg składa się z dwóch półkul, których działanie niezbędne jest do właściwego funkcjonowania organizmu. Dla równowagi niezbędna jest nieustanna współpraca pomiędzy obiema półkulami. Lewa z nich odpowiedzialna jest za logiczne myślenie, wnioskowanie, mówienie, pisanie, liczenie. Prawa półkula określa zgoła odmienne predyspozycje do kreatywności. Odpowiada ona za wrażliwość, zdolność do budowania wyobraźni, umiejętność i potrzebę odbierania sztuki, muzyki, właściwie wszystkiego co związane jest z indywidualnością i kulturą. Zjawiskiem nierzadkim jest zachwiana równowaga współpracy obydwu półkul. Proces ten przekłada się na dysfunkcje jakie pojawiają się w funkcjonowaniu człowieka, który narażony  niejednokrotnie na realia codzienności, zaczyna mieć problem z określeniem i umiejscowieniem w nim siebie. Łaciński tytuł Vita morbus est oznacza życie jako chorobę, a nadwrażliwość postrzegana w większości jako stan chorobowy jest dziś zjawiskiem jakie dotyka wielu z nas, stąd też tytułowe zmiany w rozumieniu nadwrażliwości określają problematykę i dopowiadają wystawy. Tak właśnie zatytułowana wystawa odnosi się do skomplikowanej relacji między życiem człowieka a wszelkimi od niego odstępstwami, którymi są dysfunkcje w funkcjonowaniu, czyli choroby. To w właśnie one określają ogólne odstępstwa od pełni zdrowia człowieka. Polegają na zaburzeniu i uszkodzeniu struktury organizmu, a o ich działaniu dowiadujemy się poprzez działanie czynnika chorobotwórczego, który wywołuje niepożądane objawy, które różnią się znacząco od zdrowego funkcjonowania. W procesie obserwacji dysfunkcji, geneza jej powstania staje się drogą do uleczenia. Nadwrażliwość, związana z funkcjami prawej półkuli mózgowej, jest nierzadko powodem do silnych i destruktywnych reakcji na rzeczywistość i drugiego człowieka i ...siebie samego. Sztuka w procesie obserwowania i właściwości terapeutycznych daje możliwość wypowiadania wszystkiego czego można nie wypowiedzieć werbalnie, z różnych powodów. Twórca analizując własne ,,inside" stać się może papierkiem lakmusowym problemów które cechować będą nie tylko jego / ją, lecz grupę osób o takich samych lub podobnych problemach. Tematyka która podejmuje wystawa, stawia pytania o funkcjonowanie współczesnego człowieka. Jest to pytanie o nadwrażliwość, które jest współcześnie zjawiskiem dotykającym wielu z nas. Czy nadwrażliwość można jednoznacznie nazwać chorobą? czy życie z nadwrażliwością jest dysfunkcyjnym? czy życie można postrzegać jako chorobę? Wystawa ,,Vita morbus est" nie daje jednoznacznych odpowiedzi na postawione pytania. Bardziej pomnaża pytania, które mogą prowadzić do ,,zajrzenia" w siebie.

 

Kurator:  Bartek Jarmoliński


Galeria prac


Powrót