Piotr Uklański - Polska

07 września - 30 grudnia 2018


Obrazy Piotra Uklańskiego dryfują w kierunku symbolu, a zarazem pozwalają poszukiwać kontekstu, opowiadać historię
i przede wszystkim stawiać pytania o współczesność.

Dr hab. Andrzej Betlej, Dyrektor MNK

 

Pejzaż ojczysty w krytycznym obiektywie aparatu, prowokująca refleksja nad narodowymi mitami i próba rozliczenia z polskością – obrazy dokumentalne i inscenizowane, odzwierciedlające pasj  dla tego, co lokalne. Fotografie znanego na całym świecie Piotra Uklańskiego po raz pierwszy zobaczymy w naszym mieście. Muzeum Narodowe w Krakowie przedstawia cykl ponad pi ćdziesi ciu najnowszych prac artysty, które łączy jeden temat: Polska.


Piotr Uklański, znany między innymi z takich prac jak Solidarność i Jan Paweł II, od początku swojej drogi twórczej gra z emocjami i kontekstami. – W Muzeum Narodowym w Krakowie proponuję wystawę fotografii, nad którymi rozpocząłem pracę zainspirowany z jednej strony wynikami ostatnich wyborów w Polsce, z drugiej zbliżającą się setną rocznicą niepodległości Polski – mówi Piotr Uklański. Zdaniem artysty polskie społeczeństwo znalazło się ̨ na rozdrożu i definiuje na nowo własną tożsamość, poszukując odpowiedzi na fundamentalne pytania: Kim są̨ Polacy? Dokąd zmierzamy jako naród? Co kształtuje nasze poczucie tożsamości, historii i zbiorowe cele? To one stanowiły również punkt wyjścia do stworzenia przez Uklańskiego najnowszych fotografii prezentowanych w Muzeum Narodowym w Krakowie.


Andrzej Betlej, dyrektor MNK, o wystawie: Wystawa fotografii Piotra Uklańskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie odnosi się do sfery kultury wizualnej. Ekspozycja tworzy fascynującą narrację. Fragmentaryczność i „zastygłość” nieruchomych kadrów, balansujących między tradycją a kreacją, tworzą jednocześnie pole do dyskusji. Obrazy dryfują w kierunku symbolu, a zarazem pozwalają poszukiwać kontekstu, opowiadać historię i przede wszystkim stawiać pytania o współczesność.


Wystawie „Polska. Piotr Uklański” w Muzeum Narodowym w Krakowie będzie towarzyszyć wydany przez MNK katalog ze zbiorem zaprezentowanych fotografii artysty oraz esejem autorstwa Adama Mazura, kuratora ekspozycji. Album ukaże się w listopadzie i będzie zawierać również zdjęcia z wystawy.

 
 


Galeria prac


Powrót